İlmin Kapısı ; Hz Ali (K.V.)

On kişi gelip hazreti Ali (ra) efendimize sırayla şu soruyu soruyorlar; “Ya Ali ilim mi üstündür dünya malı mı?

Hazreti Ali (ra) efendimiz birinciye;

İlim üstündür, çünkü ilim peygamberlerin mirasıdır, dünya malı ise firavunların mirasıdır.”

İkinciye;

İlim dağıttıkça artar, dünya malı ise dağıttıkça azalır.

Üçüncüye;

İlim sizi korur,dünya malını ise siz korumak zorundasınız.”

Dördüncüsüne;

İlim seninle mezara girer ,dünya malı ise sizi bırakır kabre girmez.”

Beşincisine;

İlim sahibini seven çok olur,dünya malına sahip olan ise kıskanılır ve düşmanı çok olur.”

Altıncısına;

İlim sahipleri onurla azametle anılır,dünya malına sahip olanlar ise cimrilikle suçlanır.

Yedincisine;

İlim eskimez ,bozulmaz ,yıpranmaz,dünya malı ise yıpranır eskir ve bozulur.

Sekizincisine;

İlim kalbi nurlandırır yumuşatır,dünya malı ise kalbi katılaştırır.”

Dokuzuncusuna;

İlim sahipleri kıyamet günü şefaat ederken,dünya malına sahip olanlar hesap verecekler.”

Onuncusuna;

İlim sahipleri mütevazı alçak gönüllü olur,dünya malına sahip olanlar ise enaniyetine düşkün gururlu olurlar.”

Hazreti Ali(ra) buyuruyor ki;

Kıyamete kadar gelen insanlar herbiri gelse hepsine ayrı ayrı cevap veririm, hiç bir cevabım birbirine benzemez.”

Hz. Ali (R.A.) Kimdir? Hayatı için tıklayınız..

Çetin Kılıç

NurNet.Org

Kaynak
Yenilik az.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: