İman Hakikatlerinin Kaynağı: Allah’a İman (Risale-i Nur Eğitim Programı-33)

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı Dersleri-33: İman Hakikatlerinin Kaynağı: Allah’a İman

Bu yazımızda, Yirmi Dokuzuncu Söz’ün işlendiği “Kâinatta Yalnız Mıyız” ana başlıklı dersimizin ikincisiyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Sunulan hakikatlerin tam olarak hissedilerek pekiştirilmesi için yazımızın sonundaki görsel destekli ders videosunu da izlemenizi tavsiye ediyoruz.

İman Hakikatlerinin Kaynağı: Allah’a İman (İzah Metni)

Şimdi kâinat çapında bir genişliğe sahip iman hakikatlerinin kaynağından bahsedeceğiz. İslâmiyetin “iman şartnamesi” diyebileceğimiz Amentü’nün içindeki altı adet iman esasının cümle sıralamasında, bütün iman esaslarından önce Allah’a iman esası ile başlanması tesadüf değildir. İman ile ilgili bütün hakikatlerin aslı ve kaynağı Allah’a imandır.

Tüm iman esasları Allah’a imanın zarurî gereği olarak gerçekleşir, ispatlanır ve ancak Allah’a iman hakikatinin parlak ışığı altında tam olarak anlaşılabilir. Şöyle ki: 

Madem bir Allah var, o halde kendi sanatını görüp hayret edecek, mükemmel işlerine şahit olup ibadet edecek şuur sahiplerini kâinatın her tarafında elbette mutlaka yaratacaktır. İşte meleklere iman esası..

Bir Allah var, o halde kendisini bildirmemek, tanıttırmamak olmaz. İşte peygamberlere ve kitaplara iman..

Bir Allah var, o halde tüm güzel sanatlarını çürüyüp mahvolmaktan, israftan, abesiyetten kurtaran ve kendisini seven ve sevilen, bilen ve bildiren kullarını idamdan, yokluktan ve yaratılış maksatlarını anlamsızlıktan kurtaran ve yüzeysel gözümüze temas eden tüm çirkinliklerin, adaletsizliklerin gerçek güzel hakikatlerini gerçekleştiren ebedî bir diyar muhakkak olmalıdır. İşte âhirete iman..

Madem her işinde maharetle işleyen, kararlı ve düzenli bir madde yapısı yaratan bir Allah var. O halde böyle mükemmel bir kâinatı yaratan O Allah, elbette işinin tüm planlarını, programlarını, modellerini ve ilmî manevî kalıplarını kendi ilahî ilminde saklamaktadır ve zamanı geldikçe gerçekleştirmektedir ki, işler böyle saat gibi işliyor. Hem madem böyledir. Elbette harika işlerini anlayabilen ve takdir edebilen şuur sahibi kullarının fiillerini kayıt altına almamakla başıboş bırakması ve kendisi haricinde herhangi bir tesadüfî kuvvetin o kullarının hayatında gerçek anlamda hükmetmesine ve hayatlarına müdahalesine izin vermesi ve O’na ibadette ve O’ndan yardım istemekte ve O’na teşekkür etmekte başka ortakların iştirakini kabullenmesi hiç mümkün değildir. İşte Allah’a imanın ışığı altında parıl parıl parlayan hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine ve kadere iman etmek esası..

Detaylı analizimizle yazı dizimizin en başındaki sorumuzun (yani bu kâinatta yalnız olup olmadığımız sorusunun) doğru cevapları hakkında söz söyleme hakkının, kâinatın sahibine ait olduğu açıklık kazandı. Bir sonraki yazımızda meselemizi akıl ve hikmet çerçevesinde ve Allah’ın tarafından bakarak daha önce görülmemiş orijinal tespitlerle inceleyen Yirmi Dokuzuncu Söz’le sizleri başbaşa bırakacağız.

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı Görsel Destekli Ders Videosu: “İman Hakikatlerinin Kaynağı: Allah’a İman”

https://youtu.be/CVkp3PjoUGs

Görsel destekli ve akademik nitelikli “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”mızın takdim, tarihçe ve takip sayfası: http://risaleinuregitimprogrami.com/egitim-programi/

(www.kesifyolculuklari.com veya www.risaleinuregitimprogrami.com  adreslerinden eğitim programını sistematik olarak takip edebilirsiniz, eğitim programının ders müfredatı olan metin ve görsel/interaktif kitaplarımıza ulaşabilirsiniz.)

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin