İnsanla Bağlanmış İlahî Maksatlar

(Risale-i Nur Eğitim Programı-62 ) 

Onuncu Söz-Haşir Risalesi’nin hakikatlere açılan kapılarından birer birer içeri girmeye başlıyoruz.

Yazımız, Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın “Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” isimli bölümünün bir parçası ve Onuncu Söz-Haşir Risalesi’nin 1. Hakikat”inin izah metnidir. Yazımızı okumakla beraber; sunulan hakikatlerin tam olarak hissedilerek pekiştirilmesi için, eser metnini de içeren görsel destekli ders videosunu da yazının sonundaki adresten izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Kâinatın yaratılışındaki yüksek maksatların merkezinde insan vardır. Çünkü o maksatları anlayıp onlara uygun hareket etmesi beklenecek başkaları ortada görünmüyor. O hâlde şuurlu bir canlı olan ve hayret edici bir akla, takdir bilen bir kalbe sahip bulunan bu insanın, kritik önemi vardır.

Düşünün, kıymetinin takdir edilmesi için ortaya koyulan bir sanat eserinin varlık sebebini hiçe indiren nedir?

Kimsenin ilgilenmemesi değil midir?

Peki bir edebiyat şaheserini anlamsız kılan, okunup anlaşılmamasından başka nedir?

Ya teknoloji harikası bir cihazın yapılış maksadına göre kullanılmaması, o cihazın varlık gayesinin en büyük düşmanı değildir de nedir?

Demek ki maksatları gerçekleştiren ve gayeleri iptal olmaktan kurtaran, o gayeleri takdir eden ve o maksatlara uygun hareket eden insanlardır ve o maksatlar onlarla bağlıdır.

Şimdi böyle önemli bir hizmet gören insanlar ile bu gayelerle hiç ilgilenmeyenlerin hatta o yüksek maksatları inkâr edip tam zıddına hareket edenlerin aynı muameleye tâbi tutulmaları, ihtimal verilebilecek bir şey midir?

Bu noktadan hareketle diyebiliriz ki, âhireti inkâr etmek ve kabul etmemek için en evvel kâinatın yaratılışındaki yüksek maksatlar ve insanın o maksatların gerçekleşmesinde üstlendiği önemli rol tamamen inkâr edilmeli, kâinat ve insanın varlığı anlamsızlığa, abesiyete ve gayesizliğe mahkûm edilmelidir.

Kısaca Allah’ı inkâr etmeden, âhireti inkâr etmek hiçbir şekilde mümkün görünmemektedir. On iki hakikat boyunca bu iddianın çok yönlü gerekçelerini görmeye devam edeceğiz.

Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın “Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” isimli bölümünün bir parçası ve Onuncu Söz-Haşir Risalesi’nin 1. Hakikat”inin izah metni olan yazımızda sunulan hakikatlerin tam olarak hissedilerek pekiştirilmesi için, eser metnini de içeren görsel destekli ders videosunu da aşağıdaki adresten izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı-62 Ders Videosu: (İnsanla Bağlanmış İlahî Maksatlar) 

https://youtu.be/pMG2lwbFEUI

“Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” Bölümünün Oynatma Listesi Adresi:

https://www.youtube.com/watch?v=-C2bFanrwfQ&list=PL5bPD7AdvnTww3tXaldadsIbpfggLp9Sf

(Bu listede bölüme ait tüm ders ve fragman videolarını bir arada bulabilirsiniz.)

Görsel destekli ve akademik nitelikli “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”mızın takdim, tarihçe ve takip sayfası: http://risaleinuregitimprogrami.com/egitim-programi/

(www.kesifyolculuklari.com veya www.risaleinuregitimprogrami.com  adreslerinden eğitim programını sistematik olarak takip edebilirsiniz, eğitim programının ders müfredatı olan metin ve görsel/interaktif kitaplarımıza ulaşabilirsiniz.)

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin