İslam/Kur’an Medeniyeti Nasıl İnşa Edilecek?

Medresetüzzehra Hayali Neyi İfade Ediyor?

Yeni ve bambaşka bir şeyden bahsediyoruz:

Allahtan bahsetmek hatta onu gerekçeleriyle bahsetmekle; insanlığa takdim edebileceğiniz ve kabul görecek bir bilim yaklaşımı ve felsefesi inşa etmek birbirinden çok başka ve aralarında büyük uçurumlar olan şeyler…

Bir de şu var: O anda aklına, ağzına, kalbine ne gelmişse onu anlatmak ile; yazılı ve sistematik bir metne dayalı olarak akademik bir program müfredatıyla iman hakikatlerini anlatmak ve talim etmek de gece-gündüz kadar birbirinden apayrı şeyler…

Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı”, “aklî ve dinî ilimlerin bir arada okutulmasıyla beraber, birbirleriyle barıştırılması ve kaynaştırılması”nın özel ismidir. Yalnız birarada okutulmalarıyla sınırlı değildir.

Medresetüzzehra’nın prototip (fakat maksadı tam karşılayan ve eğitim kurumlarında okutulmaya layık) bir uygulaması olarak (tüm metin, video, sunum ve kitap dosyalarıyla) her türlü incelemeye açık olan Risale-i Nur Eğitim Programımız, “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı”nın bilim felsefesini ve ders müfredatını oluşturmaya ve yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretmeye katkıda bulunarak, yaratıcının varlığını kabul eden bir eğitim yaklaşımının bilim dünyasına nasıl takdim edileceği hakkında ciddî çözümlemeler ve felsefî altyapısı niteliğinde incelemeler ortaya koymayı hedeflemektedir.

Uluslararası kongrelerde iki dilde sunulmuş (Türkçe sözlü, İngilizce yazılı) ve kitaplaştırılarak akademik literatüre girmiş bulunan; bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların insanlık için ifade ettiği değeri ortaya koyan ve bu yöndeki bilimsel bilgi ve yorumların kıymeti hakkında bazı çıkarımlar yapan sunumlarımız ve ayrıca, Yaratıcının varlığını kabul eden bir bilim yaklaşımının bilim dünyasına nasıl takdim edileceği hakkında bazı çözümlemelerimiz mevcuttur.

Ve bizce Medresetüzzehra ve Kur’an medeniyeti adına meşgul olunması en öncelikli ve önemli konular bunlardır.

Önceden yayınlanan ve aşağıda adresi verilen yazımızı lütfen muhakkak okuyun:

Risale-i Nur, İslam/Kur’an Medeniyeti ve Bilim Felsefesi

http://www.nurnet.org/risale-i-nur-islam-kuran-medeniyeti-ve-bilim-felsefesi/

Yine adresi aşağıda verilen kısa yazıda sorulan sorular da çok çarpıcı, sarsıcı ve bizi doğru yere taşıyacak sorular. Fakat bu sorulara ciddi anlamda cevap veren birine ne yazık ki rastlayamadık

Medresetüzzehra’yı nasıl tasavvur ediyorsunuz?

https://risaleinuregitimprogrami.com/2019/04/01/medresetuzzehrayi-nasil-tasavvur-ediyorsunuz/

Evet, böyle bir eğitim yaklaşımının bilim dünyasına nasıl takdim edileceği hakkında ciddî çözümlemeler yapmak ve fikrî altyapısı niteliğinde incelemeler ortaya koymak herşeyin üstünde bir meşguliyettir.

Fakat ne yazık ki eserlerin ortaya çıkması üstünden 90-100 sene civarında bir zaman geçmesine rağmen halen her iki Yaratılış kongresinin sunumlarında bu konuyu ele almış sunum sayısının bir elin parmağını geçmediğine şahid olduğumuzu üzülerek ifade ediyoruz.

Yaratıcının varlığını ön kabullerle değil, akademik ve sistematik bir şekilde gerekçelendirmek ve delillendirmek bizim kastettiğimiz. Bu yapılmıyor demiyoruz elbette. Fakat düzensiz, plansız, hazırlıksız yapılıyor. Bu yeterli değil. Bizim bahsettiğimiz, “bir yaratıcının varlığını kabul edip çıkarımlarını ve anlatımlarını bu yönde yapan ve tüm bunlar konusunda sağlam mantık kurgusuna sahip bir fikrî alt yapı ve alternatif modellerle insanlığın karşısına çıkabilen ve kendini kabul ettirebilen bir bilim felsefesi inşa etmek.” Buna çok ihtiyacımız var.

“Bazı akademisyen ve öğretmenlerin zannına göre ise ‘ders kitapları şimdiye kadar yaratıcı yokmuş gibi yazıldı, şimdi var olduğunu kabul ederek yazılacak, iş bitecek!’ Yok, bu iş o kadar kolay ve basit değil.” derken neyi kastettiğimizi anlamanızı ve bambaşka bir şeyden bahsettiğimizi görebileceğiniz, bir yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretmekte bir temel yaklaşım niteliğinde olduğuna inandığımız ve eğitim toplantılarında sunduğumuz üç yazımızı bir kaynak olarak takdim etmek istiyoruz. Çünkü bizim bu Kur’ânî hakikatleri yeniden ve akademik bir surette takdim etmemize parlak bir numune teşkil ediyorlar. Lütfen emsal çalışmalara rastlarsanız bizi muhakkak haberdar edin.


1-Bilimsel Bilginin Gerçek Kıymetini Belirleyen Unsurun Sorgulanması:

https://risaleinuregitimprogrami.com/2015/10/29/bilimsel-bilginin-gercek-kiymetini-belirleyen-unsurun-sorgulanmasi/

Yazımızda, bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların insanlık için ifade ettiği değer ve bu yöndeki bilimsel bilgi ve yorumların kıymeti hakkında bazı çıkarımlarımızı paylaşıyoruz. Yazımız, bir anlamda Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “Medresetüzzehra eğitim yaklaşımı”nın değer tespiti çalışmasıdır.


2-Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı ve Bilim Felsefesi Üzerine Değerlendirmeler:

https://risaleinuregitimprogrami.com/2015/10/29/medresetuzzehra-egitim-yaklasimi-ve-bilim-felsefesi-uzerine-degerlendirmeler/

Yazımızda, Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “aklî ve dinî ilimlerin bir arada okutulmasıyla beraber, birbirleriyle barıştırılması ve kaynaştırılması”nın özel ismi olan “Medresetüzzehra eğitim yaklaşımı”nın bilim felsefesini oluşturmaya ve yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretmeye katkıda buluna-rak, yaratıcının varlığını kabul eden bir eğitim yaklaşımı-nın bilim dünyasına nasıl takdim edileceği hakkında bazı çözümlemelerimizi paylaşıyoruz.


3-Tabiat Kanunlarına Yaklaşım:

https://risaleinuregitimprogrami.com/2016/12/29/tabiat-kanunlarina-yaklasim-mesnevi-i-nuriye-muzakereleri/

“Bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların bilim dünyasına ve insanlığa takdim edilmesi”nde büyük önem taşıyan bir konu ile karşınızdayız. Dünyaca meşhur bazı fizikçiler tarafından kâinatın kökeninin kanunlar ve teorilerle açıklanmaya çalışıldığı bir dünyada, eşyanın bir yaratıcı tarafından var edildiği ve işletildiği hakikatinin kabulünü sağlam bir zemine yerleştirmek ve inkârın en temel noktadan çürüklüğünü ortaya koymak için tabiat kanunlarının mahiyetinin en net bir biçimde ortaya koyulması gerekiyor.

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin