İster taş olun, ister demir… mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız!

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Bir de şöyle dediler: “Sahi, biz kupkuru kemik yığını ve ufalanmış toz haline geldiğimiz zaman, biz mi yeniden yaratılıp dirileceğiz! (bu olacak iş değil!)”

De ki: “İster taş olun, ister demir. İsterse yeniden dirilmesi aklınızca imkânsız gibi görünen herhangi bir yaratık, ne olursanız olun, mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız.”

“O halde” diyecekler, “kimdir bizi diriltecek olan?”

De ki: “Sizi ilk defa yoktan yaratan!”

Bu sefer, alay ederek başlarını sallayacak da: “Ne zamanmış o?” diyecekler.

De ki: “Belki de yakındır.”

[İsrâ Suresi 17,49,50,51]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bir kimse Allah’tan (C.C.) korkarsa, Allah ondan her şeyi korkutur. Kim de Allah’tan (C.C.) korkmazsa, Allah onu her şeyden korkutur.

(Rafii)

…….

Risale-i Nur’dan;

… Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı(iman nurunu) çıkarıncaya kadar katılaştırıyor.

Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor…

(2. Lem’adan)

…….

Cevşen’den;

82.
Ey ihsanıyla nimet veren,
Ey cömertliğiyle keremde bulunan,
Ey lütfuyla cömertlik eden,
Ey kudretiyle izzet bulan,
Ey hikmetiyle her şeyi takdir eden (ölçüp biçen),
Ey tedbiriyle hükmeden,
Ey ilmiyle tedbir eden yürüten,
Ey hilmiyle (kulların günahlarından) geçen,
Ey yüce oluğu halde yakın olan,
Ey yakın olduğu halde yüce olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!