Kâinat Denilen Büyük Gösteri Merkezi ve Kozmik Takvim

(Risale-i Nur Eğitim Programı-55) 

Yazımız, Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın “Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” isimli bölümünün bir parçası ve  Onuncu Söz-Haşir Risalesi’nin 10. “Suret”inin izah metnidir.

Yazımızı okumakla beraber; sunulan hakikatlerin tam olarak hissedilerek pekiştirilmesi için, eser metnini de içeren görsel destekli ders videosunu da yazının sonundaki adresten izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Kâinatın tüm tarihini 1 yıl olarak kabul edersek ve geçen zamanı 12 eşit aya bölersek, kâinatımızın büyük patlama ile doğduğu andan itibaren geçen zaman olarak kabul edilen 15 milyar yıla kıyasen insanlığın yazılı tüm tarihi, Kozmik Takvim’de Aralık ayının 31. gününün son dakikasıyla simgeleniyor.

Eğitim Programımızın ilk ana bölümü içindeki 4. Keşif’te 13. Söz’ün izah metinleri arasında Kozmik Takvim’den bahsetmiştik size hatırlarsanız. Bu takvime göre güneşimiz ve dünya eylül ortalarına kadar ortada görünmüyor. Hayat ise çok sonraları dünya sahnesinde görünmüş.

Kozmik takvimi tasvir eden şu birkaç saniyelik videoyu izlemenizi tavsiye ediyoruz. “Cosmic Calendar- Kozmik Takvim” Videosu: https://youtu.be/pRACn71cVO4

İşte bu tasvir ile Onuncu Söz-Haşir Risalesi’nin “10.Suret”inde geçen “Bir saatlik içtima için on sene kadar masraf yapılıyor” cümlesi gerçek manasını buluyor.

Gerçekten de kâinat denilen büyük gösteri merkezinde, dünya sahnesindeki misafir seyirci mahlûkatına gösterilen merasimler, törenler ve sürekli değişen film karelerine benzeyen şaşırtıcı görüntülerin ortaya çıkması ve insanın yeryüzündeki sanatlı eşyayı seyretmeye başlaması için ne kadar uzun bir zamanda, ne kadar büyük masraflar yapılmış.

Fakat hem seyircinin, hem seyredilen tüm mahlûkatın ömürleri ve bu sahnede görünme süreleri nasıl da kısa…

Âdeta görünüp kayboluyorlar…

Haftalar süren provalarla hazırlanan resmigeçitlerin 5-10 dakikada gözünüzün önünden geçip kaybolmasına nasıl da benziyor, öyle değil mi?

O hâlde bu görünen ihtişamlı manzaranın bir temsil, bir tanıtım ve esas sergiye gitmek için bir davetiye olduğunu, burada sergilenenlerin hakikî manalarının, anlamlı neticelerinin ve gerçek suretlerinin, başka bir yerde ve çok daha şaşaalı bir tarzda,  ebedî ve daimî olarak kendilerini göstereceklerini düşünmemiz ve dava etmemiz kadar makûl bir şey olabilir mi?

Acaba şu dünya içindeki milyonlarca tür canlının her gün ve her saat muazzam bir hızla gelip, hayret verici bir görkemle sahnelenmesine şaşıran ve hem kendisinin, hem her canlının o sahnede geçici ve kısa süreli olarak göründükten sonra yok olup gidiyormuş gibi görünmelerinden hayal kırıklığına uğrayan, şevki ümitsizliğe, hayreti nefrete dönüşen ve kalbi hüzünle dolan her insanın; eşyanın, hayatın ve dünyanın bu tasvir ettiğimiz yeni ve güzel şekli karşısında coşkuyla “Evet, işte bu!” diye haykırması ve “Zaten, bu kadar şaşırtıcı ve muhteşem bir mekânın gerçek hakikati bundan başka türlü olamazdı, olmamalıydı, ona yakışmıyordu” diye heyecanla karşılık vermesi gerekmez mi?

(Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın “Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” isimli bölümünün bir parçası ve  Onuncu Söz-Haşir Risalesi’nin “10.Suret”inin izah metni olan yazımızda sunulan hakikatlerin tam olarak hissedilerek pekiştirilmesi için, eser metnini de içeren görsel destekli ders videosunu da aşağıdaki adresten izlemenizi tavsiye ediyoruz.)

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı-55 Ders Videosu: (Kâinat Denilen Büyük Gösteri Merkezi ve Kozmik Takvim) 

https://youtu.be/sXrxf2TXZR8

“Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” Bölümünün Oynatma Listesi Adresi:

https://www.youtube.com/watch?v=-C2bFanrwfQ&list=PL5bPD7AdvnTww3tXaldadsIbpfggLp9Sf

(Bu listede bölüme ait tüm ders ve fragman videolarını bir arada bulabilirsiniz.)

Görsel destekli ve akademik nitelikli “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”mızın takdim, tarihçe ve takip sayfası: http://risaleinuregitimprogrami.com/egitim-programi/

(www.kesifyolculuklari.com veya www.risaleinuregitimprogrami.com  adreslerinden eğitim programını sistematik olarak takip edebilirsiniz, eğitim programının ders müfredatı olan metin ve görsel/interaktif kitaplarımıza ulaşabilirsiniz.)

SEMİNER DUYURUSU:

Risale-i Nur Eğitim Programı Ek Bölümler-7

Program içeriği, Risale-i Nur hizmet tarzının korunmasından ne anlaşılması gerektiği, mehdi ve müceddid gönderilmesinin ne demek olduğu, hadislerin değerlendirilmesi, münazara adabı ve akılcı yöntemleri, kuantum yaklaşımının ilahi hakikatlerle ilişkisi, idam cezası, İslam Şeriatı gibi çok önemli konuların ele alınacağı 9 adet başlıktan oluşmaktadır.

Tarih/Saat: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17.00-19.10

Adres: KorkutReis Mah. Cihan Sok. 11/1 Sıhhiye/ANKARA (Enerji-Sa karşısındaki Sürmeli Otelin karşı çaprazı)

İletişim: edizsozuer@gmail.com / 0 (505) 506 76 61 (Ediz SÖZÜER)

Programımız, kadın ve erkek ayrı olacak şekilde belirlenen oturum düzenine ve ders ciddiyetine riayet etmek şartıyla herkese açıktır. Zamanında gelinmesini ve çocuk getirilmemesi rica edilmektedir. Mekân ulaşımı çok rahat bir yerdedir. Sürmeli Otelin karşı çaprazındadır. Program saatinden bir parça erken gelirseniz müzikli ve animasyonlu tanıtım videolarımızı izleme fırsatı bulabilirsiniz. Sizleri bekliyor olacağız inşallah.

Program Takdimi ve Konu Başlıkları:

1- Risale-i Nur Hizmet Tarzının Aynen Korunması ve Devam Ettirilmesinden Ne Anlamalıyız?

Saat: 17.00-17.10

Bir ağacın kendi tatlı, leziz meyvesini inkâr etmesinin yakışık almayacağı hakikatini aklınızda tutmanızı rica ederek soruyoruz: Üstad Bediüzzaman’ın hizmet tarzını aynen korumak ve devam ettirmekten ne anlıyorsunuz? Elbette ezberci bir şekilde sadece nakletmek, içindeki hakikatlerin hayat bulması manasına gelmeyeceği açıktır. O yazılanların ne türden tatlı, leziz meyveleri netice vermesi için (ne gibi bir işe yaraması için) kaleme alındığını sormamız gerekmez mi?

2- Allah Tarafından Mehdi ve Müceddid “Gönderilmesi” Ne Demektir?

Saat: 17.10-17.25

Alt Başlık:

* İlhamı Nasıl Tasavvur Ediyorsunuz?

Çok hakikatli ve önemli bir sunum… Çoklarını istikametten saptırıp muvazeneyi bozan yanlış bir tasavvurdan çıkıp “hakikî Bediüzzaman’ı” sevmek isteyenlere ithaf edilir… Biz hadislerde (mehdi ve müceddidler için) geçen “gönderilme” tabirinin peygamber gönderilmesi gibi algılanmaması gerektiğini düşünüyoruz.

3- Varoluş Mucizesi (Senaryolu Belgesel Metni)

Saat: 17.25-18.15

Alt Başlıklar:

* Belgesel Çalışmasının Proje Planı

* Tabiat Risalesi Açılımları Belgesel Projesi için yazılan senaryolu belgesel metni

2014 yılında kaleme alınan ve maalesef bizde saklı kalarak ortaya çıkamayan bir belgesel projesinin deneme metnini paylaşıyoruz ki, en azından belki bu yönde çalışacaklara bir hareket ve ilham noktası olur. Belki de bu projeye yeniden hayat vermek için teşebbüs edecekleri haberdar etmiş oluruz.

4- Hadislerin Değerlendirilmesi ve Münazara Adabı

Saat: 18.15-18.45

Alt Başlıklar:

* Münazaranın Adabı

* Akılcı münazara yöntemleri ve hadislerin değerlendirilmesi hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerimiz

* İki Aşırı Uç Ortasındaki İstikamet Noktası

Zararsız fayda verecek etkili münazara yöntemleri ve adabı hakkında çarpıcı ve işe yarar tespitlerde bulunarak, münazaralarda nasıl bir hareket tarzı izlenmesi gerektiği konusunda katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ayrıca hadislerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında da özet mahiyetinde temel bir yaklaşım ortaya koyarak, konuyla ilgili başvuracağınız kaynak bir metne sizi yönlendiriyoruz.

5- Kuantum Yaklaşımı ve İlahî Hakikatler Hakkında

(Tabiat risalesi Açılımları Müzakere Bölümü Notları’ndan)

Saat: 18.45-18.50

6- İdam Cezası Hakkındaki Kanaatimiz

Saat: 18.50-18.55

7- İslam Şeriatı Elbise Gibi Değildir, Cild ve Deri Gibidir.

Saat: 18.55-19.00

8- Kendi Paranızla Hırsızlık Yapılmasına Razı Olmayın!

Saat: 19.00-19.05

Alt Başlıklar:

* En büyük toplumsal hastalığımız

* İlacımız olacak düşünce tarzımız

Herhangi bir alışverişte KDV fişi almamak aynen şunun gibidir: Siz sokaktan geçen bir insanın cebine para koyup, bir de üstüne hırsızlık yapmasına yardımcı olur musunuz? Elbette kendi paranızla tanımadığınız bir insanın hırsızlık yapmasına razı olmazsınız. İşte fiş almamak bu misalden tamamen farksızdır.

9-  “Ahlaksız Sanat” ve “Dinsiz Bilim” Olur Mu?

Saat: 19.05-19.10

 “Ahlaksız sanat”? “İslamî sanat”? “Dinsiz bilim”? “İslamî bilim”? Böyle ayrımlar ve tabirler uygun mudur acaba? Sanat bir alettir, nasıl kullanırsanız öyle anlamını bulur. Bıçak gibi… İnsan öldürmek için de, güzel yemekler yapmak için de kullanılabildiği gibi… Veya içine girdiği kabın şeklini alan ve yönünü nereye çevirirseniz oraya giden su gibi…

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin