Kâinatın Parlak ve Güzel Olan Gerçek Hakikati (Risale-i Nur Eğitim Programı-11)

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı Dersleri-11: Kâinatın Parlak ve Güzel Olan Gerçek Hakikati (23.Söz, 1.Mebhas, 2.Nokta)

Kısa Takdim: Eğitim programımızın 3.Keşfi olan Risale-i Nur’un 23.Söz’ünün incelendiği bu bölümde; insanın sahip olduğu yüksek değeri ve kâinatın gerçek mahiyetini ortaya çıkartıp görünür hale getiren imanın güzellikleri, şimdiye kadar eşine rastlanmamış bir üslupla ve insaf sahibi herkesin kabul edeceği bir netlikte gösteriliyor. Sunulan hakikatlerin tam olarak hissedilerek pekiştirilmesi için yazımızın sonundaki görsel destekli ders videosunu da izlemenizi tavsiye ediyoruz.

23.Söz, 1.Mebhas, 2.Nokta (Kâinatın Parlak ve Güzel Olan Gerçek Hakikati) – İzah Metni

İkinci Söz’de de izah edildiği gibi iman, kâinatın parlak ve güzel olan gerçek hakikatini gösteriyor, geçmiş ve geleceği karanlık görünmekten kurtarıyor.

Gaflet ve inkâr ise, geçmiş zamanı, tüm ölenlerin içine atıldığı, yokluk karanlıklarıyla dolu büyük bir mezar şeklinde gösterirken; gelecek zamanı da, ne olacağı tesadüflere bağlı, insana dehşet ve endişe veren bir surette göstermektedir.

Hem her biri Allah’ın emriyle şekillenen etrafımızdaki hadiseleri ve emri dışında hareket etmeyen canlı ve cansız varlıkları, bize zarar verme ihtimali olan potansiyel düşmanlar olarak görmemize sebep olmaktadır.

Temsildeki ince bir nokta şudur: İlahî vahyi dinlemeyen, sadece kendi benliğine ve aklına güvenen insan, önündeki karanlığı elindeki bir cep feneriyle aydınlatmaya çalışan bir insana benzetilmektedir. Hâlbuki insan aklı, eksik ve yanlış bilgi birikimiyle kâinatı anlamlandırmakta çok yetersizdir. “O feneri yere atarak kırmakla, dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lâmbasının düğmesine dokunulmuş gibi etrafın gündüz gibi aydınlanması” benzetmesi ile şu anlatılıyor:

Sahip olduğu çok bilmiş, büyüklük taslayan ve inatçı gururunu kıran insan, eğer sadece kendi aklına güvenmeyi de bırakırsa, ilahî bir nimet olan ve kâinatın gerçek mahiyetini gösteren iman ışığı altına girebilir ve bu durumda her şeyin güzel ve parlak olan hakikati ortaya çıkar ve o iman dünyayı gündüz gibi aydınlık gösterir.

Artık her hadisenin hikmetli ve şefkatli bir idare edicisi vardır, korku ve üzüntüye ise yer kalmamıştır. Deprem mi? Emir altında hareket eden bir memurdur o. İsyan edilmez depreme, hatta kazandırdığı manevî kazançlar çok şükrettirir. Ölen canlar şehit, giden mallar sadaka olur. Ne güzel alışveriş. Ölüm mü? Ebedî bir hayatın başlangıcıdır. Korkulmaz ölümden, iştiyakla yüzüne bakılır. Kabir mi? Sonsuz bir mutluluğun geçiş kapısıdır o. Dehşet alınmaz kabirden, büyük bir özlemle o kapıdan içeri girilir. Gelecek korkusu mu? Ne gezer. Kocaman bir ilahî ziyafetin verildiği saadet saraylarına davetli olan bir kişi, gelecekten mi korkarmış Allah aşkına.

Gerçek imanı kazanmış olan bir insana, dünya hayatına ait gelecek korkularınızdan ve endişelerinizden bahsederseniz şayet, inanın çok tebessüm ettirirsiniz onu, emin olun.

Fakat sizi hafife aldığından değildir bu. Aslında endişe etmemeniz gereken şeylerden endişe edip de, asıl endişe etmeniz gereken şeylerden habersiz olmanız nedeniyle acı bir tebessümdür bu..

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı Görsel Destekli Ders Videosu:

Kâinatın Parlak ve Güzel Olan Gerçek Hakikati (23.Söz, 1.Mebhas, 2.Nokta)

https://youtu.be/BdeSLH1RqX4

Eğitim Programı Bilgilendirmesi: Keşif Yolculukları ismini verdiğimiz ve Yazarlar Birliği Sümer-1 Sok. No: 11/9 Kat:4 Kızılay/ANKARA’da sunulan ve ayda bir kez yapılan, izahlı ve görsel sunumlu Risale-i Nur Eğitim Programımızın derslerine 1 Ekim 2016 Ct. günü 16.45’de kısmet olursa tekrar başlayacağız. Yeni eğitim döneminin ilk dersi olan “Peygamberlik Hakikatinin İspatı” ve Kasım ayından itibaren ise 5 ay boyunca sürecek olan “Ebedî Hayatın Varlığının İspatı (10.Söz İzahı)” programlarımızla eğitim programımız devam edecek inşallah. Programın tanıtım videosuna, detaylarına ve önceki derslerimize ulaşmak için eğitim takip sayfası: http://risaleinuregitimprogrami.com/egitim-programi/

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin