Kim Bir Kavme Benzerse, Onlardandır

“Kim bir kavme benzerse, onlardandır.” (Ebu Davud, 4031)
Bu söz Efendimiz SAV’in her asrın Müslümanına hitab eden, her daim canlı kalan, her işimizde gerekli, dikkatli olmayı teşvik ettiği kadar da korkutucu olan bir hadisi şeriftir.

Müslümanları uyarırken tehlikenin büyüklüğünü! Gösteriyor, “… onlardandır!!!”.

Bu hadisi şerif ışığında hiç olmazsa Müslümanlar arasına yayılmış, adet haline gelmiş olan kafirlerin adetlerinin Müslümanlar arasından kaldırılması için dikkatli olmak gerektir. Müslümanların kafirlere mahsus olan bu gibi çirkin şeylerden korunması ancak ortak bir bilinçle olacaktır.
Konu pek önemlidir zira, ehli sünnet alimleri iyi veya kötü bir niyetle, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bu geceye özel yapılan zerre kadar işi caiz görmemişler bunun da ötesinde kişinin küfre düşeceğini ittifakla haber vermişlerdir.Yılbaşı adıyla da olsa, Hristiyanlık ve bunun yüceltilmesiyle de ilgili olan yeni yıl kutlamaları günümüzde, günahın ve isyanın masumca ifadesi haline gelmiştir.
Allah “Zulmedenlere meyletmeyin, yoksa ateş size dokunur (Hud, 113)” buyurmakta ve bu benzemenin karşılığını açıkça belirtmektedir.
Allah’ın Rasulu SAV “Kim bir kavme benzerse, onlardandır (Ebu Davud, 4031).” Diyerek benzeyenlerin benzediklerinden olacağını ifade etmektedir.
Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hz.’leri ise “Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız! Aya, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve düşmanlıktan sonra, hangi akıl ile onların günahlarına ve batıl fikirlerine uyup emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Akılsızca taklid edenler, uymak değil, belki şuursuz olarak onların safına katılıp kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz. Uyanık olunuz ki, siz ahlaksızcasına onlara uydukça, hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz! Çünkü şu surette onlara uymanız, milliyetinizi hafife almak ve milletle alay etmektir!
“Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler! Din işlerinde müsamaha ve benzemeye çalışarak medenilere yanaşmayın. Çünkü aramızda ki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasalayı (buluşma çizgisini) temin edemezsiniz. Ya sizde onlara katılırsınız veya dalalete düşer boğulursunuz…”
Bu kadar kapsamlı bir şekilde ele alınan ancak günümüz Müslümanları tarafından çok basite indirgenen masum bir yılbaşı gecesinin manası budur. Sonuç ise açık ve kati bir şekilde ifade edilmiştir.
“Ya sizde onlara katılırsınız veya dalalete düşer boğulursunuz…”
Ammar Tunç – Risale Ajans

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: