Kırklareli Bediüzzaman Mevlidinden Kareler

Ruba Vakfı tarafından 13/04/2014 tarihinde Pazar günü saat 12.00-14.00  saatleri arasında Kırklareli Hızırbey Camii’nde  Bediüzzaman Said  Nursi Hazretleri’nin vefatının 54. Yılı münasebeti ile mevlid programı icra edildi.  Kur’an-ı Kerim kıraatı ile başlayan program mevlid-i şerif ve ilahiler ile devam etti.

Araştırmacı-Yazar Abdülhamid Oruç Hoca’nın konuşmacı olarak katıldığı programda ‘’Müceddid’lik’’ konusu anlatıldı. ‘’Her yüz senede bir müceddid gelir’’ hadis-i şerifine istinaden Bediüzzaman Hazretleri’ninde Müceddid olduğu ve küfr-ü mutlaka ve dinsiz felsefeye karşı  yazdığı Kur’an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatı ile galip geldiği anlatıldı. Ayrıca İttihad- İslam vurgusu ve Üstad’ın İttihad-ı İslam hakkındaki görüşleri de şu şekilde paylaşıldı.

‘’İttihad-ı  Muhammedi’nin(s.a.v) tarifi budur ki;

Şarktan,garba, cenuptan şimale uzana bir silsile-i nurani ile merbut  bir dairedir.

Dahil olanlar da bu zamanda üçyüz milyondan(şimdi 1.5 milyar) ziyadedir. Bu ittihadın cihetü-l vahdeti ve irtibatı tevhid-i ilahidir. Peyman ve yemini, imandır. Müntesipleri, Kalu Bela’dan dahil olan umum müminlerdir. Defter-i esmaları da,  Levh-i Mahfuz’dur. Bu ittihadın naşir-i efkarı  umum kütüb-ü İslamiyedir. Günlük gazeteleri de i’la-yı kelimetullahı hedef-i maksat eden umum dini gazetelerdir. Kulüp ve encümenleri, cami ve mescidlerdir ve dini medreseler ve zikirhanelerdir.Merkezi de Haremeyn-i Şerifeyn’dir. Böyle cemiyetin reisi, Fahr-i Alem’dir (s.a.v)’’

Ruba Vakfı

www.RubaVakfi.org

www.NurNet.org