Kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz.

Her ne harcarsanız Allah onu bilir.

{Al-i İmran Suresi – 3:92}

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin.

 İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.

Tirmizî, Birr, 55

.…….

Risale-i Nur’dan;

Bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ve ince bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiçbir şey ağır gelmez.

[Mesnevi-i Nuriye’den]

.…….

Cevşen’den ;

92-

Ey zayıfların yardımcısı,
Ey fakirlerin hazinesi,
Ey gariplerin sahibi,
Ey dostların yardımcısı,
Ey düşmanların kahredicisi,
Ey gökleri yükselten,
Ey belaları kaldıran,
Ey dostların can yoldaşı,
Ey takva sahiplerinin sevgilisi,
Ey zenginlerin ma’budu,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.