Kurt ancak sürüden ayrılan koyunu kapar..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Sen o hasret ve pişmanlık gününü, o haklarında ilahî hükmün yerini bulacağı günü anlatarak uyar onları!

Ama onlar gaflet içindeler, hala iman etmiyorlar onlar.

[Meryem Suresi 19,39]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

Cemaatten ayrılmayın. Kurt ancak sürüden ayrılan koyunu kapar.”

(Ebu Davud, Salat)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Hâlık ve Rezzâk, Ondan(Allah’tan) başka yoktur.

Zarar ve menfaat, Onun elindedir. O hem Hakîmdir, abes iş yapmaz.

Hem Rahîmdir, ihsanı, merhameti çoktur

(3. Söz’den)

…….

Cevşen’den ;

49.

Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil,
Ey bütün müşkülleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassil,
Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil,
Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil,
Ey istediğini zelil kılan ve mahlukatına boyun eğdiren Müzellil,
Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil,
Ey kainatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil,
Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil,
Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil,
Ey istediğini istediğine üstün Müfatti,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,

Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org