MÂLİK-ÜL MÜLK (Şiir)

Gece de senin, gündüz de senin,
Gecedeki yıldız da senin,
Gündüzdeki güneşte senin,
Yüzümüzdeki göz de senin;

Üstümüzdeki gök kubbe de senin,
Altımızdaki küre-i arz da senin,
Üstündeki mahlûkat da senin,
İçindeki mahlûkat da senin;

Yerdeki karınca da senin,
Gökteki şems de senin,
Görmediğimiz zerrat da senin,
İhatası muhal kâinat da senin;

Gönlümüzdeki sevgi de senin,
Göğsümüzdeki kalp de senin,
Sevdiklerimizin sevgisi de senin,
Sevip de sevindiklerimiz de senin;

Okuduğumuz Mushaf da senin,
Kâbe-i muazzama da senin,
Mescid-i Haram da senin,
Mescid-i Aksa da senin;

Ağlayan göz de senin,
Ağlayan yetim de senin,
Ağlayan günahkâr da senin,
Ağlayan tövbekâr da senin;

Benim dediklerimiz de aslında senin,
Mâlik-ül Mülkü unutan kul da senin,
Tövbe kapısı da senin, tövbe de senin,
Kevser de senin, Firdevs de senin;

Cebrail de senin, Azrail de senin,
Mikail de senin, İsrafil de senin,
Mekke de senin, Medine de senin,
Kudüs de senin, Hira da senin;

Cennet de senin, Cehennem de senin;
Kabir de senin, berzah da senin;
Hesap da senin, mizan da senin;
Affetmek de senin, mağfirette senin…

Halil İbrahim DEDE – Facebook
28/04/2016 – Çorlu