Mevlananın Meşhur Sözlerinden Bazıları

– Allah insana izin vermiş, düşündüğü her şeyi konuşamaz, fakat konuştuğu her şeyi düşünür.

– Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır.

– İşin başında sonunu gör da, sonunda pişman olma.

– Ağır dertlerden kurtulmak istersen, baş değil ayak olmaya çalış.

– Bir şey bulunmadığı yerde aramak, aramamak demektir.

– Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşına bak.

– Kȃfirler’in dışı pis değildir. O pislik onların din ve ahlaklarındadır.

– Cahilin merhameti ve lütfü azdır.

– Huy ve ahlakı kötü olana, ilim öğretme. Ona ilim, eşkıya’nın eline silah vermektir.

– Çalış çabala da Nura kavuş, pekmez içinde ne kaynatılsa pekmez lezzeti alır. Bilgi Nura karışırsa, inatçı ve kötü kişiler bile bilgide nur bulurlar.

– Dünle beraber ne varsa gitti. Bugün yeni şeyler söylemek gerek.

– Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur.

– Dostun yanına hediyesiz gitmek, buğdaysız değirmene gitmek gibidir.

– Eğer Müslüman’ca yaşamak istersen, Kur’ana sarıl, çünkü Onsuz İslami hayat mümkün değildir.

– Edep nedir sorarsan? Ey Müslüman! Edepsizlerin edepsizliğine katlanmamaktır.

– Filozofların felsefesi insanın zan ve şüphesini artırır. İslamın hikmeti ise, insanı yücelere ulaştırır.

– Gel gel ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister  Mecusi, ister puta tapan ol, yine gel, bizim dergahımız umutsuzlu dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuşsan da yine gel.

– Genişlik sabırdan doğar.

– Güzel yüz aynaya aşıktır.

– İnsan düşünceden ibarettir. Geri kalan et ve kemiktir, çünkü o bir ȃlemdir.

– Herkes ayni fikirdeyse, hiç kimse düşünmüyor demektir.

– Herkes bakmadığı yerden bak dünyaya.

– Hiçbir ölü  öldüğünü hayıflanmaz, sadece azığın azlığından hayıflanır ölen kuyudan ovaya çıkmış demektir.

– Irz ve namustan mahrum olanlar millet ve vatan hissi tanımazlar, böylelerinden sıkınılmalıdır.

– İçteki kiri su değil göz yaş temizler.

– İnsan dostunun huyunu alır.

– İnsanları iyi tanıyın, insanları fena bilip kötülemeyin. Her insanı da iyi bilip övmeyin.

– göz göz olması için gerçek dostu bilmesi lazım.

– İyi dostu olana ayna lazım etmez.

– Kadınlarda hayvan sıfatı fazladır. Çünkü kadın olan fazla koku ve renge meyleder.

– Kardeşim sen düşünceden ibaretsin, gülü düşünürsen gülistan olursun. Dikeni düşünürsen dikenlik olursun.

– Kendini noksan gören kişi olgunlaşmaya atla koşar, kendini olgun sanan, bu zan ile Allaha kavuşamaz.

– Kim benliğinden kurtulsa, bütün benlikler onun olur, nakışsız ayna olur, bütün nakışlar onda seyredilir.

– Kim daha güzelse kıskançlığı çoğalır, kıskançlık ateşten meydana gelir.

– Kim sabrederse, rızkı ona koşar gelir.

– Kim zahmet çekerse defineyi elde eder.

– Kötü zanda bulunan kişi çirkindir. Aslında o kendi içini

dışa vurmuştur.

– kötülerin övünmesi arşı titretir.

– Leş bize göre iğrenç, ama domuza köpeğe göre şekerdir helvadır.

– Muhabbet ve merhamet insanlığın, şiddet ve şehvet hayvanların sıfatıdır.

– Madem ki rızkı taksim eden O’dur, o zaman şikayet etmek küfürdür, sabır gerekir, sabır o genişliğe ulaşmanın anahtarıdır. Allah’tan başka her şey düşmandır. Sen asıl Dostu düşmanlara şikȃyet edersin, halinden sızlanırsın, öylemi? Padişahı köleye şikayet etmek olur mu? Akıllı ol.

– Mideyi bırak da gönül tarafına yönel, yönel de Allahtan perdesiz selam alasın…

Bu meşhur zatın mübarek sözlerini sizinle paylaşan kardeşiniz: Abdülkadir HAKTANIR

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: