Muhtereme Başörtülü Hanım Kardeşlerim!

        Sizlere bu mektübü yazmamın sebebi her gün gördüğüm insanlar içnde yer alan yüzlerce başörtülü kardeşimin bazılarında tespit ettiğim giyinme yanlışlıkları hakkında sizleri uyarmam istememdir.

        Bu yükü üzerime almamın sebebi de Yüce Rabbimiz Alla’hın şu ayeti ve önderimiz Hz. Muhammed a.s.m mın şu sözleridir:

        “Sizden hayra çağıran,iyiliği emredip kötülükten men eden bir toplum bulunsun, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.”(Al-i İmran 104)

        “Sizden birisi bir kötülük görürse onu eli ile değiştirsin, buna gücü yetmezse dili ile değiştirsin, buna da gücü yetmezse kalbi ile bu durumu kötü görsün; ki bu da imanın en zayifidir ( Hadis-i Şerif)

“Muhakkak ki din nasihattir.” (Hadis-i Şerif)

        Muhterem kardeşlerim,

        Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bazı İslam düşmanlarının aksine: İslam dini, hanımları hor gördüğü için değil; tam aksine onları herkesin istediği şekilde görmemeleri için, İslam dini onları değerli birer cevher gibi kabul ettiğinden, onları kem gözlerden korumak istediğinden, yani onlara değer verdiğinden dolayı hanıma örtünme emrini getirmiştir. Şu bilinmelidir ki İslam’dan başka hiçbir sistem, hangi inançtan olursa olsun, sonunda bütün insanların ulaşmak istediği değerli yer olan cennet’i,” annelerin ayakları altında”  kabul edecek kadar; “Sizin en iyiniz kadınlarına karşı en iyi olanınızdır.” diyecek kadar ve doğum esnasında ölen kadını “şehid” kabul edecek kadar kadınlara değer vermiştir.

        Başörtüsü ve örtünme emri farz olduğu “Müslümanlar” tarafından kesin olarak bilinen bir emirdir. Bu konuda hiç bir şüphemiz yoktur ve Müslümanlar bu emri severek  yerine getirirler. Çünkü onlar Allah’ın ve Resulünün emirlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar ve şiddeti her tarafa yayılacak olan büyün bir günün azabından korkarlar. Şuurlu Müslüman için ( Nasıl ki ateist bir hanımı tesettüre büründüğünü görsen çok hayret edersin. Aynen onun gibi Müslüman bir hanım kızını dinine isyan edip dışarıda açık  saçık gezip tozduğunu gördüğün zaman en az o imansız kızın tesettürüne hayran kaldığın kadar hayret edeceksin.)

        Son senelerde  başörtüsü tartışmaları. Bazı bilgisiz  ve kötü niyetli kişilerin yanlış veya kötü niyetli yorumları halkımızdan bazı kesimleri yanıltma ve sanki İslam’da örtünme emri yokmuş gibi bir hava estirmek gayesi gütmektedirler. Bir takım safdil ilahiyatçı veya din adamı görüntüsünde ki şahıslar, dünyada tek akıllı kendileri kalmış gibi Allah’ın ve Peygamberimiz’in a.s.m bu kesin emirleriyle ilgili Ayet ve Hadisleri kendi hevesleri doğrultusunda yorumlayarak yozlaşmaya çalışmaktadırlar. Bu kişilere sormak gerekir? Örtünme emrini (hȃşȃ) Peygamberimizden a.s.m başlayarak asırlar boyunca bütün Sahabelerden, her biri, yüzlerce eser vermiş bütün İslam ȃlimleri, sonra bütün Müslümanlar İslam dinini yanlış anladılar da, siz üç dört kitap yazmayla profesör olup Müslümanların yüz karası olan sizler mi daha iyi anlayıp biliyorsunuz? Tabii ki hayır… Haydi bir anlık bütün dini emir ve kavramları bir tarafa bırakalım, din diye bir şey yok farzedelim; bu durumda bile başörtüsü bizim için vazgeçilmez bir düsturdur. Çünkü başörtüsü bizim örfümüzde ve kültürümüzde, tarihimizde kayıtlıdır. İşte Anadolu kurtuluş savaşın’da kağnıyla cepheye mermi taşıyan başörtülü ninelerimiz, işte köyüne saldıran düşmana satırla girişen Nene hatunlar, işte örtüye uzanan bir düşman eli Maraş’tan güneydoğu kurtuluş hareketini başlatan Kahraman Maraş halkı ve işte “İstiklal marşımızın yazarı” Büyük şair, büyük insan Mehmet Akif Ersoy ve onun iki dizisi…

Kızımın iffeti batmakta rezilin gözüne; Acırım tükrüğe billahi tükürsem yüzüne! Başörtüsüne karşı duran bir Anadolu insanı, bırakın dinine karşı olmayı, kendi milliyetine ve kültürüne karşıdır demektir. Bir zamanlar Maraş’ta örtüye el uzatan düşmanla aynı safta demektir… Bu girişin ardından tekrar esas konumuza dönelim.

        Çok değerli başörtülü hanım kardeşlerim! Hainlerin örtünme emirlerinin amaçları siz değerli hanım kardeşlerimizi kem gözlerden kötü bakışlardan korumak  ve yabancı erkeklerin dikkatlerinin özerinize çekilmemesini çalışmak olmasına rağmen bazı kardeşlerimiz bu emri yerine getirmeye çalışırken yaptıkları hatalarla bu amaçların tersinin gerçekleşmesine sebep oluyorlar ve mealesef bu tür başörtüsünden bahis dikkatleri ve bakışları üzerlerinize çekiyor. Oysa ki bu sonuç örtünme hedeflerinden değil. Lütfen siz sade ve aşırı süslü olmayan başörtülerini tercih edin.

        Evet hanım kızlar örtündükleri halde örtünmüyorlar.

Bu durum da sizleri seven ve saygı duyan biz erkek din kardeşleriniz üzüyor. Çünkü siz bizler için çok değerlisiniz. Siz bizim ya annemiz ya bacımız, ya kızımız ya da hanımımızsınız. Bizler sizin yalnızca Allah’ın emrini tutarak örtünmenizden dolayı sizlere gurur duyuyoruz . Sizler bizim namusumuz ve Fatihleri doğuran ve doğuracak en değerli varlıklarımızsınız, bizler sizin saçınızın bir telini bile sakınırız kıskanırız.

Şimdi burada öncelikle konumuzla ilgili olan ve eğer Müslüman-  sak bizleri bağlaması gereken, hanımların giyinmesi ile  bir Ȃyeti ve Peygamberimizin a.s.m sözleri olan hadiselerinden bir kaçını ve onun ocağında yetişmiş değerli Hz. Aişe’nın iki sözünü sizlere hatırlatmak istiyorum.

        1- Ȃyeti Kerime: ” Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan)  korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler meşru kısımları hariç, zinetlerini açmasınlar. Başörtülerini yakalarını üzerine koysunlar…Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar “ (Nur Suresi Ayet 31.)

        2- Hasi şerif: Hz. Aişe’den rivayet edildiğine göre: “Bir gün kız kardeşi Esma ince bir elbise ile Resulullah’ın huzuruna girmişti. Hz. Peygamberimiz a.s.m bunun üzerine hemen yüzünü ondan çevirdi ve şöyle buyurdu: ” “Ey Esma şüphesiz kadınlar erginlik çağına ulaşınca, onun şu ve şu yerlerinden yerlerini gayri meşru kimselere göstermek uygun değildir.” Peygamberimiz a.s.m. bunu söylerken yüzünü ve ellerini işaret etti.” ( Ebu Davud Libas31.)

        3- Hadisi Şerif: “Ümmetimin son dönemlerinde giyimli fakat çıplak bir takım kadınlar olacak, bunların başlarının üstü deve hörgücü gibi bulunacaktır. Onlar cennete giremez, cennetin kokusunu bile alamazlar.” (Ebu davud Libas 125,cennet 52.)

        4- Hadisi- Şerif: “Bir gün Peygamberimiz a.s.m bir arkadaşına hayrı dokunmuş bir keten kumaş vermiş, yarısından kendisine gömlek diktirmesini, diğer yarısından ise hanımının kendisine elbise yapmasını istemiştir. Ancak daha sonra şöyle buyurmuştur: Hanımına git söyle etini göstermemek için onun altına bir gömlek diksin.Çünkü vücut şeklinin ortaya çıkmasından korkarım”( El Kutubȋ, El Cami”,XIV,156.)

        5 Peygamberimizin a.s.m. sözleri Hz. Aişe’nin sözleri: “Temim oğulları kabilesinden bir takım kadınlar Hz. Aişe’yi ziyarete gelmişlerdi. üstlerinde ince elbiseler vardı. Hz. Aişe onlara şöyle dedi: Eğer sizler mü’mineler iseniz, bunlar inanmış hanımların elbiseleri değildir. Eğer Mümine değilseniz o zaman durum değişir.” ” Yine bir gün onun huzuruna bir gelin getirilmişti. Bunun üzerine  Hz. Aişe şöyle dedi: ” Nur suresine inanan bir kadın böyle örtünmez.” (El Kutubȋ, Elcami,XIV. 157.)

        6 Hadisi Şerif: “Bir kadın koku sürünerek dışarı çıkar ve koku ulaşsın diye bir topluluğun yanına giderse zinaya bir adım atmış olur.”(Tirmizi, Edeb, 35, Nesȃȋ, Zina,35)

        7- Hadisi Şerif: “Kadınlardan erkeklere benzeyenlerle; erkeklerden kadınlara benzeyenler bizden değildir.”

(Buhȃrȋ, Libas, 61)

        8- Hadisi Şerif: “Bir Müslüman başka dinden birine benzerse o onlardandır.” ( Ebu Davud, 4031)  Bu hususa erkekler ve bilhassa kadınlar çok dikkat etmeli. (Makedonya da Papaz toplamış kadın ve kızları, onlara: daha önce,(Müslümanlar örtülü idiler sizde açık idiniz. Belli idiniz hangi dindensiniz, Şimdi Müslüman hanımlar sizden daha çok açıldılar, sokakta belli olmuyorsunuz, bari siz boynunuza birer haç asın ki belli olasınız.)

        Evet kardeşlerim kadının elbisesi- tesettürü İslama göre olmak için, vücut hatları belli olmayacak. etini gösterecek kadar ince olmayacak. Mademki Müslümansız o sonsuz hayatta cenneti kazanmak için, Ayeti Kerimlerin ve Hadisi şeriflerin emirlerine uymanız lazımdır. Yoksa Allah korusun cennet yerine cehennem ateşini boylarsınız. Tesettür dandik tesettür olmamalı.

Bu çok mühim meseleyi hanım kız ve kadınlarla paylaşan: Abdülkadir HAKTANIR

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: