Müslüman Zengin Olmasın Mı?

Dünya hayatı bir imtihandır. Zengin Müslüman servetiyle imtihan edilmektedir. Servetini Allah’ın, Resulünün (sav), Kur’anın, Sünnetin, Şer’iatın ve İslam ahlakının kurallarına göre kullanmalıdır.

Soru: Bir Müslümanın zengin olması suç mudur, ayıp mıdır?
Cevap: Helalinden kazanıp zengin olursa ne suçtur, ne ayıptır… Haram yollarla zengin olursa suçtur, ayıptır, büyük günahtır.

Soru: Zengin bir Müslüman, zekatını verdikten sonra lüks ve israflı bir hayat sürebilir mi?

Cevap: Serveti helal ve tayyib olsa bile süremez, çünkü Kur’an, Sünnet, Şeriat ve İslam ahlakı ve hikmeti israfı kötülemiş, haram kılmıştır. Bir Müslüman, Karun kadar zengin olsa bile israf yapamaz.

Dünya hayatı bir imtihandır. Zengin Müslüman servetiyle imtihan edilmektedir. Servetini Allah’ın, Resulünün (Salat ve selam olsun ona), Kur’anın, Sünnetin, Şer’iatın ve İslam ahlakının kurallarına ve hükümlerine göre kullanmalı ve idare etmelidir.

Zengin Müslümanın serveti ne gibi hayırlı işlere yarar?
(1) Zekattan başka nafile sadaka verir, böylece Allah ile ticaret yapmış olur…
(2) İslam’ın yayılması ve güçlenmesi, toplumun ıslahı için çalışan şahısları ve kurumları destekler (Din sömürücülerini, bid’atçileri, şarlatanları desteklemez)…
(3) Açları doyurur, çıplakları giydirir, sıkıntıda olanları feraha kavuşturur… Bu gibi mâlî ibadetleri fakirler yapamaz…
(4) İşyerleri, dükkanlar, fabrikalar açarak Müslüman halka istihdam kapıları açar, aş ve geçim temin eder…
Kur’an müsrifler (israf yapanlar) için “Onlar şeytanın kardeşleridir” buyurmaktadır. İsraf büyük bir beyinsizliktir.

İsraf gurur, kibir, böbürlenme, fakirlere yukarıdan bakıp onları hor görme gibi büyük ve öldürücü günahlara yol açar. Helal kazancın ve zenginliğin hesabı, haram kazanç ve zenginliğin azabı vardır.

Bendeniz çok hayırlı, çok takvalı, çok dindar zenginler görmüşümdür. Servetleriyle çeşit çeşit hayırlar yaparlar, çok sayıda insana doğrudan doğruya veya dolaylı olarak iş, aş, istihdam imkanı sağlarlar, lakin kendileri mütevâzı yaşarlardı.

Azan, israf sergileyen, ihtişam ve debdebe içinde yaşayan, Hududullahı çiğneyen zenginler iyi değil, kötü zenginlerdir. İbadet ile lüks ve israf bir arada olmaz. Lüks namaz, lüks oruç, lüks hac, lüks umre demek gülünçtür, soytarılıktır. Hacca veya umreye gidiyor, beş yıldızlı otelin açık büfesinde tabağını tepeleme dolduruyor, sonra bu nimetleri yiyemiyor, yarısını bırakıyor ve çöpe atılıyor. Böyle israflar, vicdansızlıklar ibadet eden bir Müslümana yakışmaz.

Sorumsuz zengin, namaz kılmayan şımarık oğluna bir milyon liralık lüks otomobil satın alırsa beyinsizlik etmiş olur. Zenginliğin üstün ve avantajlı tarafı, malıyla ve parasıyla ibadet edebilmek, mal harcamayı gerektiren sâlih ameller işleyebilmektir.

Birtakım kendini bilmez zenginlerimiz İkea firması sahibi, dünyanın en zengin yüz adamı listesinde yer alan İsveçli zenginden ibret alıp utanmalıdır. Şu anda sağ mıdır bilmiyorum, bundan on beş yıl kadar önce bir gazeteci ona “Beyefendi otomobiliniz pek eski değil mi?” sorusunu yönelttiğinde, tebessüm ederek “Hayır eski sayılmaz, on beş senelik bir Volvo’dur” cevabını vermişti.

Evet helalinden kazanıp zengin olmak suç ve ayıp değildir ama Müslüman zengin Kur’an, Sünnet, Şeriat ve İslam ahlakı ölçülerine uymak; israftan, aşırı lüksten, gösterişten, gurur ve kibirden kaçınmakla mükelleftir.

İkea’nın sahibi Hıristiyan İsveçli, ahlak bakımından birtakım şımarık ve müsrif Müslüman zenginlerden daha ahlaklı olsa gerek. Allahın sınırları vardır. Zengin Müslümanlar bu sınırları sakın aşmasınlar, çiğnemesinler. Kendileri için iyi olmaz. Dünya zenginler için keyif çatma, lüks ve israf içinde eğlenme yeri, yalancı bir cennet değil, varlık imtihanını kazanma dershanesidir.

Zenginlerimiz, “Müslümana her şeyin en iyisi layıktır” sözüne aldanmasınlar. Her şeyin en iyisini yiyelim, en iyi evlerde oturalım, en iyi otomobillerle gezelim, en iyi elbiseleri giyelim derken başta israf olmak üzere büyük günahlara batabilir, isyan yollarına sapabiliriz. Allah, Resulünü bize en güzel örnek ve model olarak göndermiştir.

Biz onun kadar faziletli, onun kadar dindar, onun kadar takvalı olamayız ama var gücümüzle, olanca gayretimizle ona benzemeye, onun yolundan gitmeye, onun hayatını, ahlakını, davranışlarını, Sünnetini benimsemeye çalışmalıyız. Ancak böyle yaparsak iyi Müslüman olabilir ve Allahın rızasını kazanıp O’nun lütuf ve keremiyle ebedî saadete nâil olabiliriz.

Mehmet Şevket EYGİ

nur dergi