Müzik Haram Değil, Nimettir

notaHer konuda olduğu gibi İslam dininin yaşanmasında da samimiyet çok önemlidir.  Kişi samimi olduğu ölçüde Allah’a yakini artar. Samimi dindar biri, amellerinde yalnızca Allah rızasını gözetir. Allah’a aşkla bağlıdır. O’nun sevgi ve rızasını kaybetmekten şiddetle korkup sakınır. Allah’ın Kuran’da bildirdiği sınırları korumak konusunda kararlı ve titizdir. Asla gevşeklik göstermez, teviller getirmez.

Müşrik ve münafık sistemde durum farklıdır. Pek çoğu ibadetlerine şirk katar,  ”namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı ancak çok az anarlar.” (Nisa Suresi, 142) Allah’ın Kuran’da bildirdiği sınırları korumak konusunda titiz değillerdir. Kuran’da yeri olmayan hurafeleri din diye savunur ama savundukları hurafelere kendileri de gereği gibi uymazlar. Pek çoğu hayatlarında hiç Kuran okumamıştır. Ama hurafe bilgileri çok sağlamdır. Ve bu hurafelerin de Kuran’dan sanılması için ”dillerini kitaba doğru eğip bükerler, siz onu (bu okur göründüklerini) kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. “Bu Allah Katındandır” derler. Oysa o, Allah Katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah’a karşı (böyle) yalan söylerler.”  (Ali İmran Suresi, 78)
Allah haramları Kuran’da çok açık ve net bildirmiştir. Bildirmediği konu için haram demek Allah’a karşı yalan uydurmak olur. Müşrik sistemde müzik, eğlenmek, gülmek, kadınlarla bir arada olmak haramdır. Ancak Kuran’da böyle bir bilgi yoktur. Bunu dile getirdiğinizde size verdikleri cevap; ”Peygamberimiz haram kılmıştır” şeklindedir. Ancak bunu diyenlerin pek çoğu bir kaç ayet dışında Kuran bilgisine sahip olmadıkları için, Peygamberimizin nefsinden konuşmayacağını ve kendisinin de yalnızca vahye uyduğunu ve vahiyle hüküm verdiğini bilmezler.
”Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: “Bundan başka bir Kur’an getir veya onu değiştir.” De ki: “Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım.” (Yunus Suresi, 15)
Allah Peygamberimize; ”Rabbinden sana vahyedilene uy.” (En’am Suresi, 106) buyurmuştur. Peygamberimiz ise; “Ben, yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum ve ben, apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim.” (Ahkaf Suresi, 9) demiştir. Kişi Kuran’a uyduğunda, Peygambere de uymuş olur inşaAllah. Peygamberimiz müziği yasaklamıştır diyen kişi bilmelidir ki, Peygamberimiz nefsinden haramlar üretmez. O yalnızca vahye uymuş ve Kuran’la hüküm vermiştir. Ancak savaş döneminde def çalmayı ve ekmek yemeyi yasaklamıştır. Bu yasak o döneme ait lokal bir tedbirdir. Kıyamete kadar geçerli değildir yani. Bu mantıkta bakılırsa ekmek de yenmemesi gerekir.
Onlar neredeyse, sana vahyettiğimizden başkasını Bize karşı düzüp uydurman için seni fitneye düşüreceklerdi; o zaman seni dost edineceklerdi. (İsra Suresi, 73)
Müzik haram diyen kişiler bu konuda tek bir ayet gösteremezler. Zorlama bir şekilde”İnsanlardan öyleleri vardır ki, bilgisizce Allah’ın yolundan saptırmak ve onu bir eğlence konusu edinmek için sözün ‘boş ve amaçsız olanını’ satın alırlar.” (Lokman Suresi, 6) ayetinde müziğin kastedildiğini iddia ederler. Oysa bu ayetin notalarla uzaktan yakından alakası yoktur. Sözün boş ve amaçsız olanı, içinde Allah rızası taşımayan dedikodu, maç, tatil, kıyafet muhabbetleri olabilir Allahu alem.
Müzik Allah yolundan saptıran değil, Allah’a yakınlaştıran bir nimettir. Notanın helali haramı olmaz. Sözlerdir dikkat edilmesi gereken. İçinde mukaddesata uygun olmayan ve isyanı telkin eden sözlerin yer aldığı şarkıları dinlemezsiniz olur biter. Kuran haşa bulmaca kitabı değildir. Allah hükümleri ima ile bildirmez. Direkt açık ve net bildirir. Domuz eti yemeyin, Zina yapmayın gibi …
Ey iman edenler, Allah’ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah, haddi aşanları sevmez. (Maide Suresi, 87)
İşin en garip tarafı müşrik sistemi şiddetle savunan kişiler asla bu sisteme uymazlar. Mesela müzik haram derler ama en başta kendileri dinlerler. Allah, ”(Bir bid’at olarak) Türettikleri ruhbanlığı ise, Biz onlara yazmadık (emretmedik). Ancak Allah’ın rızasını aramak için (türettiler) ama buna da gerektiği gibi uymadılar.” (Hadid Suresi, 27) buyurur. Ayetler ne kadar açık ve net elhamdülillah.
Allah kullarına zorluk dilemediğini ve kolay olanda başarılı kılacağını bildirmiştir. Müzik haram olsaydı bu çok büyük bir zorluk olurdu. Çünkü kapı zilinden telefon sesine her şey notalardan oluşuyor. Müşriklerin samimiyetsiz sistemini rehber edinen kişilere bu konu hatırlatıldığında derler ki; ”Müzik haram, bunu bilelim. Ama hayat şartlarından uyamıyoruz işte”!!! Oysa cennet ehli müminler haramlara son derece titizdirler. Kazara harama girseler hemen tevbe eder ve tekrar etmezler. Yani hayat şartları işte uyamıyoruz, harama giriyoruz gibi bir söylem müminin literatüründe asla ve katta yoktur. Bu, şeytanın apaçık telkinidir. Lütfen artık uyanalım! Ya inandığımız gibi yaşayalım, ya da yaşadığımız şekilde konuşalım!
İbrahim Akın

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: