Nur Talebelerinin Kadrolaşma İddiaları Yoktur

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün bugün Facebook’taki kişisel sayfasında yaptığı açıklama Risale-i Nur talebelerini hayrete düşürmüştür.

Bu açıklamasında Sayın Akgündüz bir kısım devlet dairelerinde Nur talebelerinin tasfiye edildiğinden yakınmakta ve bu durumu “Ak Parti teşkilat ve hükumetini ayakta tutan saç ayaklarını kırmak” olarak nitelemekte, bu durum devam ettiği takdirde Ak Partinin önümüzdeki seçimlerde mağlubiyet şoku yaşayabileceğinden söz etmektedir.

Bu açıklama, Sayın Akgündüz’ün tamamen kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup, kendisini dahi “Nur talebesi” sıfatıyla temsil etmekten uzaktır.

Zira herkesin çok iyi bildiği gibi, Risale-i Nur talebelerinin sadece ve sadece bir vazifeleri vardır; o da insanların imanlarına hizmet etmek, onları şüphe ve vesveselerden kurtarmak ve ebedi hayatlarını kurtarmalarına yardımcı olmaktan ibarettir. Bunun dışında bir vazifeleri olmadığı gibi, asıl vazifelerini de hiçbir surette maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi bir başka gayeye alet etmezler ve ettirmezler.

Devlet yöneticilerine karşı da Nur talebelerinin durumu bundan farklı değildir. Nur talebeleri, diğer vatandaşlara olduğu gibi, onlara da iman hizmeti sunarlar, ayrıca kendi alanlarına giren hususlarda, yani bu milletin imanının ve İslam alemi ile uhuvvetinin selametini icap ettiren hususlarda Risale-i Nur’un Kur’an ve Sünnet ışığında irşadı istikametinde tavsiyelerde bulunurlar.
Bir siyasi parti teşkilatının ve hükumetinin saç ayaklığını yapmak, onun iktidar imkanlarından faydalanarak devlet kademelerinde kadrolaşmak, sonra da bu kadroları seçimler için şantaj aracı yapmak gibi yöntemler ve entrikalarla Nur talebelerinin hiçbir işi olamaz.

Başta da belirttiğimiz gibi, Sayın Akgündüz’ün bu konudaki fikirleri tamamen kendi düşüncelerinden ibarettir. Bu düşünce ve tehditkar ifadelerden kendilerince malzeme çıkarıp da Risale-i Nur talebelerini açığa düşürmek isteyenler olursa hiç heveslenmesinler; zira tamamen dünyevi teşkilat ve komitelerin metod ve üsluplarını yansıtan böyle ifadelerin altına hiçbir Risale-i Nur talebesi imza atmaz.

Öyle umuyorum ki, Sayın Akgündüz de bu hissi davranışındaki hatayı çok geçmeden fark edecek ve hatasını kamuoyu önünde tashih edecektir.

SAİD YÜCE
BARLA PLATFORMU BAŞKANI