Okumak

Kur’anın mu’cize-i maneviyesinin hakiki bir tefsiri olan
Risale-i Nuru nasıl okumalıyız?

En başta ve en evvel Risale-i Nur’u dikkat ve tefekkürle devamlı olarak okumak
Asa-yı Musa – 249

Risale-i Nur’u, dikkat ve tefekkürle ve devamlı olarak müsaid vakitlerimizi boşa gidermeden okumak
Asa-yı Musa – 250

Risale-i Nur Külliyatını seve seve okumasına
Asa-yı Musa – 268

Sebat ve devam ve dikkatle okumayı
Sözler – 749

Risale-i Nur Külliyatını dikkatle, sebatla okumak kâfidir.
Sözler – 758

Simdi yeni görüyorum gibi tekrar okumağa ihtiyaç ve iştiyakım
Sözler – 760

Bir hayat boyunca okumaya
Sözler -755
Gazete gibi okumayınız.
Mektubat – 42

Risaleleri kemal-i merak ve dikkatle okumağa
Lemalar-320

defalarca daha okumak
Barla – 58

büyük bir zevk-i manevî ile okumam
Barla – 91

“Risaleleri ciddî okumak
Barla – 142

büyük bir zevk ile mükerreren okuduğum
Barla – 190

âsâr-ı Nur’u aşk ile okumak.
Barla – 217

tefekkürle okumağa
Kastamonu – 31

yavaş yavaş okumağa
Emirdağ-1 – 65

Teenni ve dikkatle okumağa
Emirdağ-1 – 65

beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak
Emirdağ-2 – 104

el ele vererek hem eserleri okumalarını ve anlayamadıkları yerleri sormalarını,
Emirdağ-2 – 148

Risale-i Nur Külliyatını seve seve okumasına . Tarihce-i Hayat -19

ölünceye kadar onu okumak
Tarihçe-i Hayat – 155

“İmanlarını kurtarmak niyetiyle Risale-i Nur’u okumak
Tarihçe-i Hayat – 163

ibadet niyetiyle risaleleri ya yazmak veya okumak
Tarihçe-i Hayat – 316

Risale-i Nur’u sebat ve devamla ve niyet-i hâlisane ile okumakla
Tarihçe-i Hayat – 547

Risale-i Nur’u, dikkat ve tefekkürle ve devamlı olarak müsaid vakitlerimizi boşa gidermeden okumak
Tarihçe-i Hayat – 624

Nurları sebat ve sadakatla okumak
Tarihçe-i Hayat – 689

zevk ve şevk ile okumak,
Sikke-i Tasdik[Y] – 7

kemal-i lezzetle, her gün tefekkürle okumaya
Sikke-i Tasdik[Y] – 31

daima okumak için zamanlarınızı büyük bir kıymetle kıymetlendireceksiniz. Nurları okumak sevgisiyle, Nurları okumak heyecanıyla, Nurları okumak ihtiyacıyla .. Gençlik Rehberi – 251

devamlı okumaya . . Gençlik Rehberi – 261

tekrar ile okumasına iştiyak ve ihtiyaç . . Hizmet Rehberi – 183

bazı lügatların manalarını söyleyerek aynen okumak . . Konferans – 57

okumak için uykularımızı terketmek . . Nurun İlk Kapısı – 187

– dikkatle okumak
Evet, nazlanan ve istiğna gösteren nazeninlerin mehirleri dikkattir.
Muhâkemat/84

– YİNE ders almak için okumak
Ben tashihatta gerçi usanmıyordum, fakat her tashihte yine ders alıp istifade etmek bir âdetimdi.
Kastamonu Lâhikası/257

– şuurlu ve şiddetli okumak ruhsuz resmî okumamak
Her okuduğum bir kelime ve dua da ve münacat da şuurlu ve şiddetli oluyor. Resmî ve ruhsuz olmuyor. Sahabelerdeki ibadetlerinin sırr-ı tefevvuku bu noktadandır. Tesbih ve zikri bütün manasıyla şuurlu bir surette söyledikleridir.
Barla Lâhikası/284

– müteyakkız ve hüşyar okumak
insanların bütün hissiyatını, letaif-i maneviyesini uyandırmış; hattâ vehim ve hayal ve sır gibi duygular hüşyar ve müteyakkız bir surette o zikir, o tesbihlerdeki müteaddid manaları kendi zevklerine göre alır, emer.
Sözler/491

– tasannu ile okumamak
Tasannu, temelluk, tezellül zulmetleriyle birleşemiyor. Onun için bu nurların hakikatlarının meali, benden uzaklaşıyor tarzında bulunarak, bana yabanî görünüyor, yabanî kalıyordu.
Lem’alar/44

– itikad ile okumak
iğtinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safileştirip Nurların karşısına, dolayısıyla Kur’an’ın mu’cizeleri mecmuasına ve aziz, muhterem üstadımın medresesine ve ol Seyyid-ül Kevneyn Peygamberimiz Efendimiz (A.S.M.) Hazretlerinin ravza-i saadetlerine ve nihayet Rabb-ül Âlemîn Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin huzur-u lâmekânîsine çıkıyorum. Bu sebeble cidden o nurlarla iştigal etmediğim zamanlar, keşke enfas-ı ma’dude-i hayattan olmaya idiler diyorum.
Barla Lâhikası/35

– tenkid ile okumamak
tenkid elini uzatma, tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. Tereddüd eliyle baksan, tenkid ile el atsan, o yürür gider; senin elini mesken ittihaz etmez, ona razı olmaz.  Lem’alar/128

– ruhumuza yazarak okumak Eskiden hangi ilme başladım, hattım olmadığı için ruhuma yazardım.
Barla Lâhikası/334

Bediüzzaman Said Nursi

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: