Ölümden sonra kabir hayatı

Ölüm, her canlı için Cenab-ı Allah tarafından takdir edilen bir hadisedir. Ayet-i Kerime’de: “Her nefis ölümü tadıcıdır; sonra da bize döndürüleceksiniz.”1 buyurulmuştur.
İnsan ne şekilde ölürse ölsün öldükten sonra, dünya ve ahiret âlemi arasında geçici bir süre berzah aleminde yani kabirde onun ruhu kıyamete kadar bekler.
Kabrinde, Münker ve Nekir melekleri ölen kişinin yanına gelirler. “Rabbin kimdir? Dinin nedir? Kitabın nedir?” gibi sorularını sorarlar. Tahkikî imanı olanlar bu soruları doğru bir şekilde cevap verirler. Onlara cennet kapıları açılır ve kendilerine cennet gösterilir. Bu sorulara cevap veremeyen kişilere cehennemin kapıları açılacak ve kendilerine cehennem gösterilecektir.2

Melekler, iman ehlinin canlarını alırken, “Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete!” derler.”3 

Burada “Cennet’e girin!” sözünden maksat, berzah âlemine yerleştikleri an, kıyamet kopuncaya kadar kendileriyle Cennet arasında bir menfezin açılması ve o ebedî saadet yurdunun nefis kokusuyla taltif edilmeleridir. Cennetlik ruhlar berzah âleminin üst kısmında, adeta cennet hayatı yaşarlar. Cehennemlik ruhlar ise bu âlemin altındadırlar; orada bir nevi cehennem hayatı yaşarlar. Buna şu ayet-ı kerime işaret etmektedir:

“Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı kibirlenenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmaz.”4 “Göğün kapılarında melekler vardır ki habis ruhların bu kapılardan geçmesine izin vermezler. Bu ruhlar geri çevrilerek cehennemin aksettiği yer olan berzahın (kabrin) alt

kısmında kalırlar.” diye rivayet edilmiş.
Bediüzzaman Hazretleri: “Cehennem ceza-yı ameldir, fakat cennet fazl-ı İlâhi iledir.”5 demiş. Cehennem, insanın cüz’i iradesini şerde kullanarak küfre, şirke girmesinin neticesidir. Bir insan nefsine tâbi olarak şer yoluna girerse bunun cezasına kendi amelleri sebep olmuştur. Cennet ise Cenab-ı Allah’ın bir lütuf ve ihsanıdır. 

“Küllü âtin garîb” [Her gelecek yakındır] kaidesince, ölüm uzak görünse de muhakkak bir gün gelecek. Kabir, ağzı açık bizi bekliyor. Hepimiz birer “ahiret” yolcusuyuz, yolcu azıksız olmaz.. 

Bu yazıyı yazarken 7.7 şiddetinde meydana gelen deprem altında binamız sallanmaya başladı.

Küçük bir kıyamettin provasını yaşadık. İşte ölüm bu kadar insana yakındır.

Depremden vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

10.02.2023

Rüstem Garzanlı

Dipnotlar:
1- Ankebût Suresi 57. Ayet
2- Tirmizi, Cena’iz, 70
3- Nahl, 16/32
4- A’raf, 7/40
5- Lem’alar, 13.Lem’a, 12.İşaret, s.450

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: