Onların geleceklerini de geçmişlerini de bilir..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

O (Allah), onların geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Kulların ilmi ise bunu asla kavrayamaz.”

[Tâ Hâ Suresi 20,110]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem) buyurdu ki:

İnsanoğlu malım malım der. Halbuki adem oğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip (Allah cc. rızası için harcamada bulunmak) gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var?( Gerisini ölümle terk eder ve insanlara bırakır).”

(Müslim, Zühd 3-4)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Ey insan! Sen kendini, kendine mâlik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır; kendi başına muhafaza edemezsin, belâlardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin.

Öyleyse, beyhude ıztıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O Mâlik hem Kadîrdir, hem Rahîmdir.

Kudretine istinad et; rahmetini itham etme. Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safâyı bul.

(21. Mektup’tan)

…….

Cevşen’den ;

54.

Ey ilmi her şeye ulasan,
Ey basarı her şeye nüfus eden,
Ey kudreti her şeye bali olan,
Ey nimetleri sayılamayan,
Ey mahlukatın gerçek şükrüne erişemediği,
Ey zihinlerin yüceliğini idrak edemediği,
Ey hayallerin hakikatına erişemediği,
Ey azamet ve kibriya örtüsü olan,
Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,
Ey bekası izzetle izzetlenen,

 Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

http://www.nurnet.org/

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: