Padişahtan tâ en fukaraya kadar herkes..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Ey Peygamber! Allah, sana ve seninle beraber olan müminlere yeter.

[Enfal Sûresi 8,64]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

 Hamza ibni Amr el-Eslemi Radiyallâhu Anh, Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellemden yolculuk sırasında tutulan orucu sordu. Kendisi çok oruç tutan birisiydi.

Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle cevap verdiler:

Dilersen tut, dilersen tutma.

[Buhari, Savm: 33; Müslim, Sıyâm: 103; Muvatta, Siyâm: 24; Tirmizî, Savm: 19; Ebu Dâvud, Savm: 42]

.…….

Risale-i Nur’dan;

Padişahtan tâ en fukaraya kadar herkes, Ramazan-ı Şerifte o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükr-ü mânevîye mazhar olur.

(29. Mektup’tan)

.…….

Cevşen’den ;

80-

Ey gerçek adalet sahibi Adil,
Ey rızası için yapılan işleri kabul eden Kabil,
Ey her şeyden üstün ve yüce olan Fadil,
Ey her işin hakiki yapıcısı olan Fail,
Ey yaratıkların her işini üzerine alan Kafil,
Ey her şeyi meydana getiren Cail,
Ey her bakımdan eksiksiz olan Kamil,
Ey mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nuruna çıkaran Fatır,
Ey kulları için hayır murad eden ve onları dergahına çağıran Talib,
Ey kullarını, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlub,

 Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar.  

www.NurNet.Org