Çocuklar ile Birlikte Bir Okuma Programı

6-7  Kasım’da düzenlenen Şirinevler hanımlar okuma programı yine  çok renkli ve verimliydi. Her okuma programı kardeşler arasındaki uhuvveti ziyadeşleştirirken, programa katılanların Risale-i Nur bilgi birikiminin de artmasına vesile oluyor. İmani ve islami meseleleri kendi aramızda daha fazla mütalaa etmemize olanak sağlıyor.

Çocuk terbiyesinin en önemli unsuru anne-babanın model olmasıdır. Okuma programında dikkatimizi çeken ve belkide en büyük katkılarından biride okuma programlarının çocuklar üzerinde etkisiydi.  Anne – babalarıyla okuma programlarına iştirak etmiş çocukların kendi aralarında ders yapması, dershanenin çocuklar odasıyla ile ilgili ihtiyaçları kendi aralarında meşveret etmeleriydi.  Bunlar yapılan işin aslında ne kadar mühim olduğunun bir ispatı oldu.

Programda sonunda  “bir sonraki okuma programı daha verimli nasıl yapılabilir?” diye meşveret yapıldı.

Sabredin, Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin…

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Ey iman edenler! Sabredin, Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, Cihad için daima hazırlıklı ve uyanık bulunun Ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki felah bulup başarıya eresiniz.” [Al-i İmran Suresi 3,200]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

Güler yüzle insanlara selam vermen sadakadır.

(Beyhaki, Şuabül-İman)

…….

Risale-i Nur’dan;

Amelinizde rıza-yı İlâhî(Allah rızası) olmalı.

Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. (21. Lem’a)

…….

Cevşen’den;

79.
Ey hiçbir ortağı ve veziri (yardımcısı) olmayan,
Ey hiçbir benzeri ve dengi bulunmayan,
Ey güneşin ve nurlu ayın yaratıcısı,
Ey perişan halli fakirin ihtiyacını gideren,
Ey küçük yavrunun rızkını veren,
Ey yaşlı ihtiyara merhamet eden,
Ey kırılmış kemiği saran, iyileştiren (mağdur olanlara yardımcı olan),
Ey korku içinde sığınak dileyenleri koruyan,
Ey kullarının (her şeyinden) haberdar olan, gören,
Ey her şeye gücü yeten!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!

Her şeyin anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir…

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbin şöyle buyurdu: Allah’tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin. Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa sakın onlara hizmetten yüksünme, “öff!” bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle.

Şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat ger ve şöyle dua et: “Ya Rabbî, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse, ona mükâfat olarak Sen de onlara merhamet buyur!

[İsrâ Suresi 17,23,24]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

İçinde Allah’ın anıldığı ev ile anılmayan ev, diriyle ölünün durumu gibidir.

(Müslim, Müsafirin)

…….

Risale-i Nur’dan;

Sultan-ı Kâinat(Kâinatın Sultanı olan Allah C.C.) birdir. Her şeyin anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir. Her şey O’nun emriyle halledilir. ”  (20. Mektub)

(Ek bilgi için bkz : http://www.sorularlarisale.com/index.php?s=article&aid=11693)

…….

Cevşen’den;

78.
Ey yüce Arş’ın sâhibi,
Ey sağlam sözün sâhibi,
Ey dosdoğu ve eksiksiz Fiilin sâhibi,
Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli intikam sâhibi,
Ey sevap vaad eden ve azap tehdidinde bulunan,
Ey övgüye layık veli,
Ey istediği her şeyi yapan,
Ey uzaklığı olmayan yakın,
Ey her şeye şahid ve nâzır olan,
Ey kullarına hiç bir şekilde zulmetmeyen!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!

Zilhicce’nin On Günü; Leyali-i Aşere’nin Önemi

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ


LEYALE-İ AŞERENİZİ ( ZİLHİCCENİN İLK 10 GÜNÜ ) VE GELECEK KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİZ…
CENABI HAK BU BAYRAMIN SÜRÜRUNU HAKİKİ VE GENİŞ VE UMUMİ SÜRÜRA MUKADDİME VE VESİLE EYLESİN.

LEYALE-İ AŞERE İLE ALAKALI BAZI KONULARI SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTEDİK….

Aziz, sebatkar, fedakar, sıddık kardeşlerim,
… Gelecek bayramınızı tebrik ederim. وَالْفَجْرِ * وَ لَيَالٍ عَشْرٍ kasem-i Kur’aniyle fevkalade kıymetleri tahakkuk eden o mübarek gecelerde ve seherlerde mübarek kardeşlerimin mübarek duaları hem bana, hem ehl-i imana çok bereketli ve nurlu olmasını rahmet-i Rahman’dan niyaz ederim. Said Nursî

Aziz, Sıddık Kardeşlerimiz,

… Leyâle-i aşerenizi ve gelen îdinizi , ruh-u canımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki a’mal-i salihanızın ve dualarınızın makbuliyetini Rahmet-i İlahiye’den niyaz ediyoruz.

Bu on gece Kur’an-ı Azimüşşan’ın وَالْفَجْرِ * وَ لَيَالٍ عَشْرٍ kasemi ile, onlara verdiği ehemmiyete binaen o geceler Leyle-i Kadir ve Beraat ve Mi’rac nev’inde büyük kıymetleri var. Çünkü: Hac sırrıyla bütün Alem-i İslam namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kâinatla alakadarane bir tarzdaki makbul hasenatlarına ve ümmet-i Muhammed’e (A.S.M.) hakkında ettikleri dualarına o gecelerde amâl-i sâliha ile meşgul olan mü’minler hissedâr oluyorlar. İnşaallah Nur şâkirdleri o büyük kazanca mazhardırlar. Hatta diyebiliriz ki; uykuları da ibadet sayılır. Elbette böyle ağır şerait içinde gayet ciddiyet ve tam gayret ile ulûmun en yüksek derecesindeki îmân ve Kur’an hakikatlarının dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapan Nurcular, bu leyâle-i aşerede uykuda dahi Nurlarına tam mazhardırlar.

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Umumunuza birer birer selam ve selamet ve dâreynde saadetlerinize dua eden kardeşiniz.

Said Nursî

BU GECELERİN EHEMMİYETİNE DAİR HADİSLER

Kamerî ayların onikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm’ın beş esasından olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. Bu mübarek ayın 1’inden 10’una kadar olan zaman dilimi “leyali-i aşere”, yani on mübarek gecedir. 10’uncu gün ise Kurban Bayramının ilk günüdür.

Peygamber Efendimiz (sav) bugünlerin önemini şöyle ifade ediyor:

  • “Allah’a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce’nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca,her gecesinde kılınan namazlar da Kadir Gecesine denktir.” (Tirmizi: Savm, 52; İbn Mace: Sıyam, 39)
  • Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.Bugünlerde tesbihi (sübhanallah), tahmidi (elhamdülillah), tehlili (lâilâheillâllah) ve tekbiri (Allahu ekber ) çok söyleyin!”(Abd b. Humeyd,Müsned, 1/257)
  • Günlerden hiçbiri yoktur ki onlarda yapılan bir iş Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan işten daha faziletli ve yüce, Allah’a daha sevimli olsun…”(Tirmizi,Savm:52; Darimî, Savm: 52)

Peygamber Efendimizin zevcesi Hafsa (r.anha) diyor ki:

  • “Resulullah (sav) dört şeyi terk etmezdi: Aşure günü orucu, Zilhicce’nin on günü orucu, her ay üç gün orucu ve sabahın iki rekât sünneti.”

Bu on gün içinde Arefe gününün yeri ise bambaşkadır.

Bu güne mahsus Hadis-i Şerifler

  • “ Arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına keffaret olur.” (Tergîb ve Terhîb Trc, 2. 457)
  • Hz. Ebu Bekir’in oğlu Abdurrahman, Arefe günü kardeşi Hz. Aişe’nin (r.a.) huzuruna girdi. Hz. Aişe oruçlu olduğu için hararetten dolayı üzerine su dökülüyordu. Abdurrahman ona:“Orucunu boz” dedi. Hz. Aişe:

“Resulullahın (s.a.v.), ‘Arefe günü oruç tutmak, kendisinden önceki senenin günahlarına keffaret olur’ dediğini işittiğim halde iftar mı edeyim?” dedi. (Tergîb ve Terhîb Trc, 2. 458)

  • “Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir.” (Tergîb ve Terhîb Trc, 2. 460)
  • Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif okunmasi hususunda Bediüzzaman şöyle diyor; Aziz, mübarek kardeşlerim, Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif okurduk. Ben, şimdi bir gün evvel beş yüz ve arefede dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen, birden okuyabilir.

Tevbekar gençten daha sevimli hiçbir insan yoktur… Pek acelecidir bu insan!

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

İnsan, bazan şerri, tıpkı hayrı istercesine ister. Pek acelecidir bu insan!” [İsrâ Suresi 17,11]

“İnsan, peşin zevk peşindedir. Âhiret nimetlerini de dünyada görmek ister. Acelecilikle, vakti gelmeyen nimete çarçabuk ulaşmak isteyen, ondan mahrum kalmakla cezalandırılır. Öyleyse müminler beddua değil, sabır ve ihtiyat ile hayra dua edip yararlı işler yapmalıdırlar.”

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

Allah’a tevbekar gençten daha sevimli hiçbir insan yoktur.

(Camiussagir)

…….

Risale-i Nur’dan;

Halbuki, imânın rükünlerinden(esaslarından, temellerinden) birisinde hâsıl olacak bir şüphe veya inkâr, dinin teferruâtında (detaylarında) yapılan lâkaydlıktan pekçok defa daha felâketli ve zararlıdır.

Bunun içindir ki, şimdi en mühim iş, taklidî imânı tahkikî imâna çevirerek imânı kuvvetlendirmektir, imânı takviye etmektir, imânı kurtarmaktır.

Herşeyden ziyâde imânın esâsâtıyla meşgul olmak, katî bir zarûret ve mübrem(vazgeçilemez) bir ihtiyaç, hattâ mecburiyet hâline gelmiştir.

Bu, Türkiye’de böyle olduğu gibi, umum İslâm dünyasında da böyledir.

Evet, temelleri yıpratılmış bir binânın odalarını tâmir ve tezyine(süslemeye) çalışmak, o binânın yıkılmaması için ne derece bir fayda temin edebilir? Köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağacın kurumaması için dal ve yapraklarını ilâçlayarak tedbir almaya çalışmak, o ağacın hayatına bir fayda verebilir mi?

İnsan, saray gibi bir binâdır. Temelleri erkân-ı imâniyedir(imanın esaslarıdır).

İnsan bir şeceredir(ağaçtır). Kökü esâsât-ı imâniyedir(dinin esaslarıdır).

İmânın rükünlerinden en mühimi, imân-ı billâhtır, Allah’a imândır; sonra nübüvvet(peygamberlik) ve haşirdir(tekrar diriltilme). Bunun için, bir insanın en başta elde etmeye çalıştığı ilim, İmân ilmidir.

İlimlerin esâsı, ilimlerin şâhı ve padişahı İmân ilmidir.

İmân, yalnız icmâlî bir tasdikten ibâret değildir. İmânın çok mertebeleri vardır.

Taklidî bir imân, husûsan bu zamandaki dalâlet, sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner.

Tahkikî İmân ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. Tahkikî imânı elde eden bir kimsenin İmân ve İslâmiyeti dehşetli dinsizlik kasırgalarına da mâruz kalsa, o kasırgalar bu İmân kuvveti karşısında tesirsiz kalmaya mahkûmdur. Tahkikî imânı kazanan bir kimseyi, en dinsiz feylesoflar dahi bir vesvese veya şüpheye düşürtemez.

…….

Cevşen’den;

77.
Allah’ım, ismin hürmetine sana el açıyor (hacetimi) senden diliyorum;
Ey yardım eden,
Ey emân veren,
Ey (açıklanması gerekenleri) açıklayan,
Ey (hiç bir şeyden) sarsılmayan,
Ey (her şeye) muktedir olan,
Ey (her şeyi) doğru ve kâmil olan,
Ey övgüye layık olan,
Ey azamet ve yücelik sahibi olan,
Ey azab ve kahri) şiddetli olan,
Ey (alemde olup biten herşeye) şahid olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!

Dünyanız Nurlansın.

Exit mobile version