Son Yazılar

Tesettür farzdır

Tesettür farzdır

      Tesettür; “s-t-r” kökünden ve “setretmek” fiilinden türemiştir. Lûgatte örtünmek, gizlenmek, bir şeyin içinde veya arkasında gizlenmek mânâsına gelmektedir. Bir fıkıh terimi olarak ise erkek ve kadının şer’an örtülmesi gereken yerlerini örtmesi demektir. Evet, İlâhî rahmet olarak gelen İslâm dini, esfel-i sâfilîne yuvarlanan insanlığı ıslâh etmek için birtakım emir ve yasaklar getirmiştir. Bu emirlerden birisi de tesettür emridir. Bu […]

Devamını oku ›
Yattığı yerde ışığı bol olsun..

Yattığı yerde ışığı bol olsun..

Benim merakımı mucip olan ve bana üzerinde durup açıklamasını yapmak, yorumlamak ihtiyacını duyuran konulardan biri de şudur: Dünya hayatları sona eren (vefat eden) insanların başka bir hayata geçtiklerine dair inançlarıyla ilgili hiçbir sözleri ve davranışları görülmeyen bazıları, tanıdıkları birisinin vefat haberi üzerine niçin “yattığı yerde ışığı bol olsun..” (?) veya benzeri sözler sarf etmektedirler? (Prof.Dr.Mustafa Nutku)

Devamını oku ›
Ayağın kırıldı diye üzülme,  Allah sana belki kanat verecek…

Ayağın kırıldı diye üzülme,  Allah sana belki kanat verecek…

Ebu Hureyre (ra)  Resûlullah (sav)’in  şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Allah, her yüzyılın başında bu ümmet için dinini yenileyecek birini (müceddid) gönderir.” (Ebu Dâvûd, Melâhim, 1) Her asrın başında Hadis-i şeriflerde geleceği müjdelenen dinin yüksek hadimleri, dini meselelerde, kendilerinden ve yeniden bir şey çıkarmazlar, ahkâm getirmezler. Esaslarda ve dini hükümlerde Kur’an’a ve sünnet-i Muhammediyeye (sav) harfiyyen ittiba ederler. İşte Mevlana bunlardan biridir (Mehmet Abidin Kartal)

Devamını oku ›
Nur talebeleri Fiilen Siyasete Girmezler, Ehline Bırakırlar

Nur talebeleri Fiilen Siyasete Girmezler, Ehline Bırakırlar

Risale-i Nur şakirdlerinin, mümkün olduğu kadar, siyasete ve idare işine ve hükûmetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. «Risale-i Nur, bir tarafa tâbi ve dahil olmaz mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinad olur (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Nur Talebesine Büyük Ders

Nur Talebesine Büyük Ders

Allah ın sizlere ihsan ettiği ezeli lütfuna karşı secdeden başlarınızı kaldırmayınız. Gecenin soğuğuna aldırmayınız. Sizlere lütfünü hiçbir hususta esirgemeyen Rabb-i Rahime, gecenin bu mübarek saatlerinde kalkarak vazife-i şükrü eda ediniz (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›