Son Yazılar

Genç neslin terbiyesi ve eğitimi  

Genç neslin terbiyesi ve eğitimi  

İnsanlar, hem maddî ve hem de manevî gıdalara muhtaçtırlar. Onların ekseriya “maddî gıda rejimleri” incelenerek üzerlerinde ehemmiyetle, geniş şekilde ve teferruatlı olarak durulurken manevî gıdalarının temininde ve onlara arzlarında ihmaller, eksiklikler olursa, o sebeblerle görülebilecek hastalık belirtilerinden ve neticelerinden de şikâyet edilmemesi gerekir.  (Prof. Dr. Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›
Neşriyat Hizmetinin Önemi

Neşriyat Hizmetinin Önemi

Neşriyat sahasındaki hizmet gerçekten çok elzemdir. Çünkü görsel ve metinsel olarak yapılan neşriyat hizmetinin milyonlarca insana ulaşabilme imkanı hasıl olmaktadır. Ki bu neşriyat faaliyeti sadece belli bir zamana değil kuşaklar arası bile ulaşabilmektedir.

Devamını oku ›
Çoğu Az Olana Feda Etmemek Lazım

Çoğu Az Olana Feda Etmemek Lazım

Tabikî Risale-i Nur gibi ulum-u a’liye sınıfından olan bir eseri alelade bir eser gibi bir çırpıda okuyup anlamak mevzubahis değildir ve olamazda.

Devamını oku ›
Leyle-i Berat’ın önemi

Leyle-i Berat’ın önemi

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Berat Gecesinin feyiz ve bereketini çeşitli şekillerde nazara vermektedir. “Şâban’ın on beşinci gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: – İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım? (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Berat Geceniz Mübarek Olsun!

Berat Geceniz Mübarek Olsun!

Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr’in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta her bir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur’anın sevabı yirmi bine çıkar (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›