Prova Sahnesi

(Risale-i Nur Eğitim Programı-50)

Yazımız, Risale-i Nur eğitim programımızın “Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” isimli bölümünün bir parçası ve Onuncu Söz-Haşir Risalesi’nin suretlerden önceki ve ihtar ile başlayan kısmın izah metnidir. Yazımızı okumakla beraber; sunulan hakikatlerin tam olarak hissedilerek pekiştirilmesi için, eser metnini de içeren görsel destekli ders videosunu da yazının sonundaki adresten izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Prova Sahnesi (Onuncu Söz-Haşir Risalesi İzahı-Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı Dersleri-50)

İçinde bulunduğumuz dünyaya farklı bir gözle ve başka bir ışık altında bakabilmemize yardımcı olmak ve her gün yeniden gözlerimizi açtığımız ve şaşırtıcı faaliyetlerin her tarafta icra edildiği bu mucizeli âleme sıradanlık ve alışmışlık perdesinin arka tarafından baktığımızda görünen gerçek şeklini fark edebilmemizi sağlamak için, aslında her gün içinde yaşadığımız ve başrolünü kendimizin oynadığı sinematik temsiller ve kinayeli hikâyelerin Risale-i Nur’da sıkça ve ustalıkla kullanıldığını biliyorsunuz.

İşte bu risalede de oldukça teferruatlı bir hikâyenin, hakikatleri anlatmak için kullanıldığını görüyoruz. Hikâye suretlerinin hangi manalara işaret ettiklerine zaman zaman eser metninde anlatım esnasında yer verilmiştir. Böylelikle daha hakikatlere gelmeden önce de, yapılan benzetmelerle hakikat arasındaki ilişkinin zihinde kurulabilmesi ve anlatılanların hayalî hikâyelermiş gibi okunmasının önüne geçilmek istenmiştir. Bu manaya biz de katkıda bulunmaya çalışalım.

Eser metnindeki kurguya paralel bir şekilde, etrafımızdaki âlemin düzeninin sağlamlığı ve insan haricindeki canlı türlerinin mevcut intizama son derece uygun hareket ettikleri göze çarpıyor. Hâlbuki insan denilen türün bu düzene uymak konusunda pek disiplinli hareket etmediği, keyfine göre yaşadığı ve başkasının hakkını gasp ederek zulmettiği halde, kendi kurduğu adalet mekanizmalarının sınırlı ve yetersiz müdahalesi haricinde bu disiplinsiz davranışlarına ekosistemin bizzat kendi düzeni içinde pek fazla karışılmadığı ve âdeta başıboş, serbest ve kendi haline bırakılmış olduğu manasının hükmettiği hissediliyor.

Fakat ilk bakışta insana karışanın görünmemesi, (bu kadar sıkı bir düzenle her bir işi işleyen bir âlem söz konusu olduğunda) bu işin içinde başka bir işin bulunduğunu hatıra getirmesi gerekmez mi diye soruyoruz.

Bir Pazar ve sergi yeri görseniz ki, her çeşit mallar, yiyecekler, maharetli sanat eserleri, şaşırtıcı aletler, harika teknolojiler ve hem göze, hem kalbe, hem akla, hem nefse hitap eden muhteşem gösteriler gibi içinde insanı kendine çeken, merak ve hayret uyandıran her şey var farz edelim.

Fakat böyle bir sergi yerinde şöyle bir vaziyete şahit olsanız ki, bu kadar masrafla beraber belki aylarca kurulu kalması gereken o harika panayır, o muhteşem sergi bir saat içinde kurulup, çabucak geri kaldırılıyor ve henüz kimse o hayran bırakan mükemmel fuardan tam istifade edememişken, yetkililer tarafından istisnasız herkes zorla dışarı çıkarılıyor.

Acaba böyle acaip bir hale şahit olsanız, hiç şüpheniz kalır mı veya hiç aklınıza gelmez mi ki, o sergi mekânı uzun dönemli, gerçek bir fuar alanı değil.

Sadece asıl kurulacak ihtişamlı fuara hazırlık için onun küçük ölçekli bir prova sahnesi ve oraya gitmeye teşvik etmek ve istek uyandırmak için özellikleri kasten kısıtlanmış bir numunesidir.

İşte şimdi dünyanın gerçek mahiyetini anlamaya doğru yaklaşıyoruz ve bu yeni bakış açısıyla etrafımıza tekrar bakalım. Acaba bu yaklaşımı destekleyecek ne gibi faaliyetler göreceğiz ve başka ne gibi çıkarımlarda bulunabileceğiz, hep birlikte görelim.

Yalnız şunu ifade edelim: Bir sonraki yazımızda giriş yapacağımız on iki adet surette, daha ziyade meselenin mantığını anlamak üzerine çalışılmıştır ve suretlerde ifade edilen gerçeklerin ve bunların üzerine bina edilen çıkarımların aklî ve mantıkî delilleri ve madde âlemindeki karşılıkları, çoğunlukla daha ileride gelecek dört işaret ve on iki hakikat içinde bahsedilmiştir.

Ayrıca âhiret imanına ayrılmış bu bölümü okurken, eğitim programımızın Allah’ın iman bölümünde yer alan ve daha önceki yazılarımızla yayınlanmış bulunan Tabiat Risalesi izah metinlerinde detaylarıyla ortaya koyulan delilleri göz önüne getirmeniz gerekliliğini de tekrar vurgulayalım.

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı Ders Videosu: (Prova Sahnesi) 

https://youtu.be/9O889HpTS-M

“Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” Bölümünün Oynatma Listesi Adresi:

https://www.youtube.com/watch?v=-C2bFanrwfQ&list=PL5bPD7AdvnTww3tXaldadsIbpfggLp9Sf

(Bu listede bölüme ait tüm ders ve fragman videolarını bir arada bulabilirsiniz.)

Seminer Duyurusu:

Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası: İzah Çalışmaları (2.Bölüm)

(Risale-i Nur Eğitim Programı Ek Bölümler-4)

Tarih/Saat: 6 Temmuz 2019 Cumartesi 15.00-17.00

Adres: KorkutReis Mah. Cihan Sok. 11/1 Sıhhiye/ANKARA (Enerji-Sa karşısındaki Sürmeli Otelin karşı çaprazı)

İletişim: edizsozuer@gmail.com / 0 (505) 506 76 61 (Ediz SÖZÜER)

Programımız, kadın ve erkek ayrı olacak şekilde belirlenen oturum düzenine ve ders ciddiyetine riayet etmek şartıyla herkese açıktır. Zamanında gelinmesini ve çocuk getirilmemesi rica edilmektedir. Mekân ulaşımı çok rahat bir yerdedir. Sürmeli Otelin karşı çaprazındadır. Program saatinden bir parça erken gelirseniz müzikli ve animasyonlu tanıtım videolarımızı izleme fırsatı bulabilirsiniz. Sizleri bekliyor olacağız inşallah.

Program Takdimi:

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın ek bölümleri içine alınan ve “Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası: İzah Çalışmaları” isimli kitapla aynı içeriğe sahip olan bölümlerin, eğitim programının bir parçası olarak görsel destekli seminerlerle sunulması planlanmıştır. Seminer sunumlarının gerçekleşmesi beklenmeden yayına almayı uygun gördüğümüz aynı isimli görsel/interaktif kitabın içeriği, inşallah yaklaşık 6 saatlik bir sunumla 3 seminer ile sunacağız. Kitabın aşağıda adresi verilen sayfasına giderek seminer programı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:

https://risaleinuregitimprogrami.com/risale-i-nuru-insanliga-mal-etme-cabasi-izah-calismalari

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin