Ramazan-ı Şerifte Alem-i İslam Bir Mescid Hükmüne Geçiyor..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Kim Allah’a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Şüphe yok ki Allah azîzdir, hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

[Enfal Sûresi 8,49]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vessellem) buyurdular ki:

Sahur yemeğinde bereket vardır. Bir yudum su bile içecek olsanız sahura kalkmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü sahura kalkana Allah rahmet eder, melekler de bağışlanmaları için dua ederler.

[Müsned, 3:44]

* * *

Enes´in Radiyallâhu Anh rivayetine göre ise Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem sahur yemeğini yememizi özel olarak tavsiye ederek şöyle buyururlar:

Sahur yemeği yiyin, zira sahur yemeğinde bereket vardır.

[Buhari, Savm: 20, Müslim, Sıyâm: 45; Tirmizî, Savm: 17; Nesâi, Savm: 18.]

* * *

Amr ibni Âs Radiyallâhu Anhın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle söylemiştir:

Bizim orucumuzla Ehl-i Kitabın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir.

[Müslim, Sıyâm: 46; Ebu Dâvud, Savm: 15; Tirmizî, Savm: 17; Nesâi, Savm: 27]

.…….

Risale-i Nur’dan;

Evet, Ramazan-ı Şerifte güya alem-i İslam bir mescid hükmüne geçiyor.
Öyle bir mescid ki, milyonlarla hafızlar, o mescid-i ekberin köşelerinde o Kur’an’ı, o hitab-ı semaviyi arzlılara işittiriyorlar.

(29. Mektup’tan)

.…….

Cevşen’den ;

68-

Ey gerçek şefaat sahibi Şefi,
Ey gizli açık her sesi işiten Semi,
Ey istediğini yükselten Rafi,
Ey istediğini engelleyen Mani,
Ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedi,
Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Seri,
Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen Beşir,
Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezir,
Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadir,
Ey her şeye gücü yeten Muktedir.

www.NurNet.Org