Risale-i Nur Ve Değerler Eğitimi Paneli

20 Mayıs 2017 Cumartesi günü, saat 09.30-13.00 saatleri arasında Üsküdar Üniversitesi Çarşı Kampüsünde Emir Nebi-1 Salonu’nda yapılacak olan Risale-i Nur ve Değerler Eğitimi Paneli’ne davetlisiniz.

Üsküdar Üniversitesi, Nurdanhaber, İNSADER (İnsan Sağlığı Derneği), FEDER (Bursa Fedakâr Eğitimciler Derneği), ARABDER (Arap Dostluk Derneği) tarafından düzenlenen Risale-i Nur ve Değerler Eğitimi Panelinde yapılacak sunumlar ve panelistler şu şekilde:

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Mustafa Nutku

PANELİSTLER VE SUNUMLAR:

* Prof. Dr. Şadi Eren: “Kur’an ve Değerler Eğitimi”

* Eğitimci Yazar Ediz Sözüer:

“Risale-i Nur’un Eğitime Entegrasyonu ve Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli”

* Eğitimci, Yönetici, Girişimci Hakkı Çiçek:

“Değerler Eğitiminde Katılımcı Yönetim’in Önemi (Meşveret)”

* Dr. Sadık Bayraktar: “Hacı Fikri Abi’nin Samimiyet ve Şefkati”

* Emre Olgay ve Dr. M. Rıza Derindağ: “Filipinler için Ders Kitabı çalışması”

* Yrd. Doç.Dr. Kadir İdin: “Sağlıkta Pozitif Düşünce”

* Abdurrahman Başçı:

“Risale-i Nur ve Değerler Eğitimi Temelinde Örnek Bir Ders Kitabı Modeli”

* Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Erbıyık:

“Kırmızı Kitapların Yeşil Sırrı; Medresetüzzehra Modelinin Modern Yorumu”

Tarih: 20 Mayıs 2017 Cumartesi 09.00-14.00

Yer: Mimar Sinan Mahallesi Selman-ı Pak Cad. Üsküdar Üniv. Çarşı Yerleşkesi               Emir Nebi-1 Salonu Üsküdar/İSTANBUL

İletişim: Dr. Nadir Çomak Tertip Kurulu Adına 0 (507) 5767574

PANEL TEBLİĞ ÖZETİ: (Ediz Sözüer)

Sunulacak tebliğin tam metninin, Risale-i Nur Eğitim Programının resmi sunum dosyasının ve programın fikrî alt yapısına dair inceleme yazılarının ve eğitim programı içeriklerinin bulunduğu adres: goo.gl/hNIUou

Risale-i Nur’un Eğitime Entegrasyonu Hakkında Çözümlemeler ve Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli

Tebliğin Alt Başlıkları:

* İki Temel Durum Tespiti

1-Medresetüzzehra Hayali Nasıl Gerçekleşecek?

Çok sayıda ders kitabının mana-yı harfi ekseninde dönüştürülmesinin gerekli fakat zor ve zaman alıcı olması ve ayrıca imanî hakikatlerin tüm detaylarıyla anlatılmasının ancak müstakil bir ders programıyla mümkün olacağı gerekçesiyle; istenen maksadı karşılayacak, kolay ve ulaşılabilir bir hedef olarak tercihen din dersine entegre edilecek bir Risale-i Nur Eğitim Programı’nın üzerinde durulması gerektiği vurgulanıyor.

2-Risale-i Nur Nasıl Ders Kitabı Olarak Okutulabilir?

Risale-i Nur’un ders kitabı olarak okutulması manasının ancak haricî bir eğitim kitabı ile gerçekleştirilebileceği gerekçeleriyle ifade ediliyor.

* Risale-i Nur’un Topluma Takdimi ve Eğitim Müfredatına Entegrasyonunda Yöntem Tahlilleri

Yapılması gerekenin, Risale-i Nur’un içindeki Kur’ânî hakikatlerin akademik ve anlaşılır bir üslupla, mantık kurgusu sağlam bir metinle ve modern bir şekilde sunularak yeniden takdim edilmesi olduğu vurgulanarak; insanımıza bu detaylı ve derinlikli hakikatleri hakkıyla verebilmek ve imanların tahkikî yapılarak kurtuluşuna vesile olabilmek için muhakkak gayet açık ve şeffaf bir yol izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

* Risale-i Nur Eksenli Din Dersi Kitabı Hakkında Kısa Çözümlemeler

Din dersi kitaplarında imana dair ayrılan bölümlerin çok az olduğu ve mevcut müfredata uymaya kalkılmasının, iman hakikatlerinin neredeyse hiç anlatılmaması anlamına geldiği vurgulanıyor ve bu durumda bir yardımcı/kaynak/tavsiye ders kitabı üzerinde durulabileceği belirtiliyor.

* Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli

Hayat kurtarıcı acil müdahale reçetesi niteliğindeki çözüm önerimiz ve çok boyutlu bir eğitim projesi olan, görsel destekli ve akademik nitelikli Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın kısa takdimi yapılıyor ve Medresetüzzehra’nın prototip (fakat maksadı tam karşılayan ve okullarda okutulmaya layık) bir uygulaması olarak her türlü incelemeye açık olduğu ifade ediliyor.

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin