Risale-i Nur Yasağı Rusya’ya Yakışmıyor

rusya-dinsiz-kalamazVan’ın Pirgarip Köyünden çocuk yaşta çıkmak zorunda kalan Burhan Kayatürk, ilk ve orta tahsilini Van’da, Lise’yi Ankara’da okuyan bir Anadolu çocuğu. Çaldıran depreminde babasının vefâtı üzerine âilenin büyük çocuğu olarak, kardeşlerine ağabeylik yükümlülüğü aldı, örnek olma sorumluluğunu taşıdı. Peşinden yurt dışı eğitim bursu ile Pakistan’ın Lahore Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Çocukluk yıllarından beri başarılı öğrencilik hayatı boyunca hep çalıştı. Amerikan Uluslar arası üniversitesinde işletme dalında master yaptı. Pakistan’da, Hindistan’da ve Bangladeş’te birçok projede yönetici ve müdür olarak görev aldı. Pakistan’daki birçok büyük yatırım projesinde katkısı ve emeği olan Kayatürk, eğitim ve iş hayatı boyunca hep memleket ve sıla hasreti yaşadı.

“Genç kardeşlerime başarılı olabilmeleri adına tavsiyem; şartlar ve imkânlar ne olursa olsun çalışmaktır ve şükretmektir” tembihinde bulunuyor. İlk dönem Ankara’dan, akabinde Van ilinden AKP’den milletvekili seçilen Kayatürk, ilk dört yıllık dönemde Avrupa Birliği Türkiye – Avrupa Birliği Karma Parlamentosu üyeliğini yaptı; iki yıldır Avrupa Konseyi Parlamenter  Meclisi üyesi parlamenter olarak Türkiye’yi temsil ediyor.

AKPM’yi tam bir demokratik zemin olarak tavsif eden Kayatürk, başta çevre, nano-teknolojisi, Kürt sorunu, İslâmofobya, ırkçılık, yabancı karşıtlığı gibi uluslar arası toplumun ve bölgenin problemlerine dair tebliğler sunmuş. Batı ile Doğu’nun değerler çatışması yerine değerlerini birleştirmeleri gerektiğini belirten Kayatürk, “Batı düşüyor, Doğu yükseliyor; Avrupa’nın içe kapanmacı, dışlayıcı, ayrıştırıcı, ayrıcı politikalarının Batı’yı daha da düşüreceğini nazara veriyor.

“Avrupa’nın Asya’yı anlaması lâzım. Eğer Avrupa bu gidişatla devam ederse ciddî mânâda Asya’nın çok gerisine düşmek durumunda kalacak” tesbitinde bulunan Burhan Kayatürk, “Batı, bugünkü teknik ve teknolojide üzerinde hakkı olan kadim Doğu/Asya medeniyetinden istifade etmelidir. Değerler mübadelesinde bulunmalıdır” diye konuşuyor. Kayatürk’ün dikkat çektiği bir diğer husus, Bediüzzaman’ın analizlerinin insanlığın temel meselelerine çâreler getirmesi. Doğu’nun meşveret ve şûrâ hükmüyle meseleleri çözüme kavuşturması; Batı’dan, temelde bizim mâlımız olan insanî değerleri alıp ihya etmesi…

Bediüzzaman Said Nursî’nin baştanbaşa iman ve ahlâk dersi olan iman ve kültür külliyatı Kur’ân tefsiri Nur Risalelerinin Rusya’da yasaklanması ve bu kitapları okuyanlara soruşturmalar açılıp, yargılamalarla cezâlar verilmesi hakkında, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde Rusya delegesi parlamenterlerle görüştüğünü kaydeden Kayatürk, özellikle Rus delegasyonu Başkanı’yla diyaloğunu anlatıyor. Yasaklanan Risalelerin İngilizce, Rusça ve Fransızcalarını takdim ettiği delegelerden olumlu ve sıcak mesajlar aktarıyor.

Kayatürk’ün tesbitiyle, “Bugün bütün dünyanın en önemli sorunlarının başında mâneviyatsızlık geliyor.  Avrupa’da olduğu gibi 70 yıllık komünizm rejiminden sonra Rusya’da da toplum mânevî boşluk ve ahlâkî çöküntü problemini yaşıyor.” Bundandır ki, mânevî-ahlâkî zâfiyetle, gençliğin, yeni nesillerin, içki, uyuşturucu, kumar, kötü madde bağımlılığı bataklığına saplanmasına karşı, Avrupa’nın, Asya’nın, Rusya’nın ve bütün insanlığın Bediüzzaman’ın eserlerine ihtiyacı olduğu gerçeğini sosyal vakıalarla dile getiriyor.

Burhan Kayatürk’e göre, Avrupa Konseyi’nde yer alan ve AB’nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi değerlerini paylaşan demokratik Rusya’nın, ilmî, ahlâkî, imanî, edebî eserler olan ve bütün dünyada bütün dillere tercüme edilip okunan Nur Risalelerinin kitap yasağı yakışmamakta. Kayatürk, “Böyle bir yasak olmaz” diyor; ve bu hususta her türlü çalışmanın yapılacağını bildiriyor…

Yeni Asya