Risale-i Nurda Kıraat Nasıl Olmalı

Gönül ikliminden kopan ma’naları ifade etmek için,  insan duygularını ince hissiyatını derin ma’nalarını en güzel kendi lisanı ile terennüm eder. Demek ince ve derin hakikatlerı, külli ma’nalarını, tefekkür derinliğini ma’na enginliğini de en mükemmel şekle kendi lisanında terennüm eder. yani ikinci kuşağın gençlerinin  Türkçeyi  çok iyi bilmeleri lazım. Lisanını dilini bilen dinini muhafaza eder. Lisanını ve  dilini bilmeyen dininde zorlanır. Hey gençler Türkçeyi iyi bileceksiniz . Okurken tıkır  tıkır ilerleyeceksiniz. Anladınız değil mi?  Türkçe iyi bilmeden Risale-i Nurlardan anlamakta güçlük çekersiniz. Tek partili dönemde bu millete yutturdukları Agop Dilaçarı’ın uydurduğu dilinden kurtulup kendi ana dilinize dönmeye çalışacaksınız, her ne kadar o bozuk dilden kafanızda kırıntılar kalacak birden tümünü atmak kolay olmayacak. Risale-i Nurları çok okuyacaksınız. Çünkü Türkçeyi en hakimane manevi uslup içerisinde, en derin sırları ifade eden beyan eden Risale-i Nurdur. Bakın Üstad Risale- Nur hakikatları için ne diyor: “Şu eserleri bir sene anlayarak ve kabul ederek okuyan bu asrın ehemmiyetli ve mühim bir âlimi olabilir.”

         Bütün Arapların hepsi, Süriye, Mısır, Irak, Arabistana git onların hepsi Arapça konuşuyor. Fakat Arapça bilmekle alim olunamaz. Alim demek Allahı bilmek demektir.Risale-i Nur okusan gerçek âlim olursun.Türkçeyi en güzel en mükemmel en cami bir şekilde öğrenmenin yolu bu kitapları okumaktır. Çünkü çok tenkitlere maruz kalmış ama Üstad dilinden taviz vermemek için onları aldırmamış. Üstad hiç taviz vermeden Türkün ana dili olan Osmanlıcadan asla taviz vermemiş.

Evet  “Bir sene Risale-i  Nuru anlayarak ve kabul ederek okuyan devrin mühim bir âlimi olur.” Onun için Risale-i Nur, okuyanları hem  âlim hem ârif yapıyor. Bunları okuyan.

Mevzumuzu İmam-ı Ebu Yusufun bir sözü ile tenvir edelim. Demiş ki: İlim Öyle bir Nurdur ki, sen ona kendini tam vermedikçe, o sana yarısını bile vermez. Bunu Hz Ebubekir essıddk R.A da ifa ederler. Bunu o da tasdik etmiş.

Risale- Nurları öteki kitaplar gibi okumayacağız, onları çok ciddi olarak okuyacağız. Onlara okumadan abdest alsak ve okurken kıbleye dönmüş olsak daha fazla istifade etmiş oluruz. Risale-i Nurları ilk defa okuyan kardeşler hiç lugata bakmadan bir iki defa okusunlar, en az  yüzde altmış anlamış olurlar, yeni talebeler okudukları halde hiç anlamıyorum demesinler, onlar daha sonra fark edecekler ki çok şey anlamışlar . Risale-i Nurları okurken Sözlerden başlamak ve Mektübat, Lem’alar ve Şualar la devam etmek lazım Bu mübarek eserleri devamlı okuyanın latifelerini terbiye eder,  okuyanı hiç haberin olmadan seni büyük sırları keşfetmek kalbine, ruhuna te’min tane tane. Onları beş, altı defa okuduktan sonra Nurları tetebbuatla, yavaş yavaş, ,ince ,ince, tek tek okumak icap eder. O da insanı  tahkik derecesinde büyütür, muhakkik yapar, asfiya derecesinde esrarı Kur’aniyede derinlik ve vukufiyet kazandırır. Ama o eserleri okurken karşılık olarak  hiçbir talepte bulunmamak icab eder.

         Mesela okuyayım da başkası bana desinler, “Bu adam ne âlim, ne kâmil. Ne kadar fazıl biri.”O niyetle okunursa Risale-i Nurdan malumat edilir ama, fuyuzat ve marifet elde edilemez! Sevabı da yok olur. Ne dünya ne ukba elde edilemez. Çünki Risale-i Nûrlarda ki fuyuzat talepsiz gelir. Hiçbir talep olmayacak. Sadece rıza-i Hak olacak. O mübarek eserler Allah rızasi için okunursa o zaman onda ki büyük sırlar insana açılır, ruhuna güller saçılır. Allahu Ekber! Evet hiçbir talep olmayacak, sadece Allah’ın rızasi, başka niyet başka talep yok. Böyle insana Allahın hazinesi açılır. Demek Risale-i Nur başkalara okumak, için okunmaz. Risale-i Nurlar onlardan alınan hakikatleri yaşamak için okunmalı. “Zübeyir Ağabeyin bir sözü “Risale-i Nurları hizmet için değil nefsimi terbiye etmek için okuyacağım. Evet kardeşlerim. Ben benlik için değil Allah’ıma ne kadar şükürle borçlu olduğum için anlatıyorum, ben işte altmış senedir okuyorum doymadım. Sizde  okuyun okuyun okuyun.

Paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: