“Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası: İzah Çalışmaları” Görsel/İnteraktif Kitap İngilizce ve Türkçe Olarak Yayınlandı

Sizlere İngilizce ve Türkçe, Metin ve Görsel/İnteraktif olarak dört ayrı versiyon olarak yayınlanan “Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası: İzah Çalışmaları” isimli kitap çalışmasını takdim edeceğiz.

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı’nın fikrî alt yapısı, ilmî yaklaşımı ve eğitim felsefesi mahiyetindeki ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında etkileyici inceleme ve çözümlemelerin yapıldığı ve izah çalışmalarının fikrî alt yapısını ortaya koyan ve bu alanda geliştirilen çok boyutlu hizmet faaliyetleriyle tanıştırmak maksadıyla kaleme alınan çarpıcı bir kitap çalışmasına davet ediyoruz sizi.

“Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası: İzah Çalışmaları” Görsel/İnteraktif Kitap Ücretsiz İndirme Sayfası: (Pdf, Word, Google Books ve Google Play linkleri)

https://risaleinuregitimprogrami.com/2019/04/04/risale-i-nuru-insanliga-mal-etme-cabasi-izah-calismalari-gorsel-interaktif-kitap/?fbclid=IwAR0i-t0sCrLtGgfR7fdTGiqvRYj9tvnjcEpZZtKzJ63H9vFyKBL0o-oSelY

(Yukarıdaki adreste İngilizce görsel versiyon linki de mevcuttur. Ayrıca sitedeki “Metin Kitaplar”, “Görsel/İnteraktif Kitaplar” ve “English Section” menülerinden kitabın İngilizce ve Türkçe, Metin ve Görsel/İnteraktif versiyonlarına ulaşılabilir.)

Kitap Takdimi:

“Risale-i Nur İzah Çalışmaları” faaliyetlerinin temel hedefi şudur:

“İslam’ı çağın anlayışına en uygun ve aklî şekilde takdim eden Risale-i Nur’u toplumun her kademesine yaymak ve her çeşit tahsil seviyesindeki insanların kolay anlayabileceği, zevkli, rahat ve etkili bir şekilde eserlerle tanıştırmak ve Risale-i Nur eserlerinin içindeki Kur’ânî hakikatleri farklı, modern bir sunumla ve anlaşılabilir bir şekilde akademik kadrolara ve ‘aydın-entellektüel kesim’e takdim etmek, tanıtmak ve okunmasını sağlamak.”

Aşağıda sıraladığımız çok önemli sorular hakkında ciddî cevapların verildiği, çarpıcı tespitlerin yapıldığı kitap çalışmasında Risale-i Nur’u ve içindeki Kur’ânî hakikatleri insanlığa mal etmek için neler yapılabileceği hakkında detaylı incelemeler yapılıyor, çözüm önerileri geliştiriliyor ve hayata geçirilmiş somut çalışmalar tanıtılıyor.

Bu çalışmaların ana başlıkları şöyle: Risale-i Nur İzah Metinleri kitap çalışmaları, Görsel Destekli ve İzahlı Risale-i Nur Eğitim Programı ve Görsel/İnteraktif Kitap Çalışmaları, Keşif Yolculukları Video Kanalı, Akademik Eğitim Faaliyetleri.

İşte sorulan bazı sorular ve ele alınan konular:

*Kur’ân’ın izahına ne gerek var? Kur’ân kendi kendine yeterli bir kitap değil midir?

*Peki Risale-i Nur’un izahına ne gerek var ve ne gibi bir faydası olur?

* Bir müslüman olarak Kur’ân’a, Kur’ân’ı izah ve tefsir eden Risale-i Nur gibi islamî kitaplara ve âlimlere ölçülü bakış açımız nasıl olmalı?

*1400 senelik bir islâmî ilim birikimi çerçevesinde sahip olmamız gerekli hür fikirli ve aklı esas alan bir ilim üretim kültürünün nasıl ve ne şekilde bir parçası olabiliriz?

*Kur’an medeniyeti nasıl bir anlayışla inşa edilebilir?

*İslam medeniyetinin bilim felsefesi yeniden nasıl işler hale getirilebilir?

*Bir Risale-i Nur talebesinin yazılı bir metin kaleme almasına sağlıklı bir yaklaşımla bakmak nasıl olmalıdır?

*Mutaassıp bir zihniyetin temel taşları hangi zeminde inşa olur? Hayalî bir Bediüzzaman nasıl sevilir?

*Bir Kur’ân ve Risale-i Nur talebesinin “islamî ilim üretimi” konularında tavrı nasıl olmalıdır?

*Yazılı izah metinlerinin sözlü anlatımlara kıyasla üstün ve verimli yönü nedir?

*Yüksek kıymeti haiz bir ilmî eserin gerçek manada anlaşılması ve insanlığa mal edilmesi nasıl gerçekleşir?

*Yenilik adına her türlü yeniliğe karşı çıkmak kabul edilebilir mi?

Özellikle Risale-i Nur’a gönül vermiş düzenli okuyucularına, çalışmamızı hararetle tavsiye ve takdim ediyoruz.

Konu Fihristi

* Risale-i Nur’u İlan ve Takdim Etmek, Tanıtmak ve Okunmasını Sağlamak

* Risale-i Nur İzah Çalışmalarının Nedeni ve Nasılı

* Risale-i Nur İzah Çalışmalarında Gerçekçi ve İhtiyaca Hitap Eden, Alternatif Bir Model

* Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası: İzah Çalışmaları

* Risale-i Nur Hizmetinde Sorumluluk Alanımız

* Risale-i Nur’un Dilinin Anlaşılabilirliği ve İzah Çalışmalarının Gerekliliği

* “Kur’ân, Risale-i Nur ve Risale-i Nur İzahı”nın İslamî İlim Noktasındaki Yerleri

* Diyanet, Sadeleştirme ve Risale-i Nur Çalışmaları

* Medresetüzzehra Hayali Nasıl Gerçekleşecek?

* Risale-i Nur Nasıl Ders Kitabı Olarak Okutulabilir?

* Risale-i Nur’un Eğitime Entegrasyonu ve Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli

-Risale-i Nur’un Takdimi ve Eğitime Entegrasyonunda Yöntem Tahlilleri

-Risale-i Nur Eksenli Din Dersi Kitabı Hakkında Çözümlemeler

-Hiç İslamiyet ve İlme Sadakat Risale-i Nur’a İhanet Olur mu

– Medresetüzzehra’yı Nasıl Tasavvur Ediyorsunuz?

-Risale-i Nur Anlaşılmaz Değil, Zamanla ve Gayretle Anlaşılabilen Bir Eserdir

-Eğitimde Müspet Dönüşüm İçin Hangi Yöntem Gerçekçi ve Öncelikli?

-Risale-i Nur Dersi’nde İfrat ve Tefritten Uzak, İzahlı Ders Tarzı

-Risale-i Nur İçin Yenilikçi ve Tefekkür Akışını Kesmeyen Bir Sözlük Projesi

– Risale-i Nur, İslam/Kur’an Medeniyeti ve Bilim Felsefesi

– İslam/Kur’an Medeniyeti Nasıl İnşa Edilecek? Medresetüzzehra Hayali Neyi İfade Ediyor?

– Bir Mazeret ve İzah ve Önemli Bir Bilgilendirme

-Kitabımızda İnşa Edilmeye Çalışılan Anlatım Yapısı ve Kullanılan Metotlar

– Eğitim Programımızda Risale-i Nur’un Sadeleştirilmesi Neden Uygun Bir Yöntem Olarak Görülmemiş ve Tercih Edilmemiştir?

Kişisel Yolculuğunuzda Rehberlik Edecek Yol Arkadaşlarınız

* Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı

* Seminer Metinleri, Sunumları ve Videoları

* Keşif Yolculukları İnternet Sitemiz

* Risale-i Nur İzah Metinleri Kitap Çalışmalarımız

* Metin Kitaplar

* Görsel/İnteraktif Kitap Çalışmalarımız

* Neden Görsel/İnteraktif Kitap?

* Görsel/İnteraktif Kitaptan Örnek Sayfalar

* Keşif Yolculukları Video Kanalımız

* Tavsiye Edilen İnternet Siteleri

* 24 Saat Risale-i Nur Okuma ve Dinleme İmkânı

* Risale-i Nur Sohbet ve Derslerine Katılabileceğiniz Yerler

* Akademik Eğitim Faaliyetleri

* “Ben Ne Yapabilirim? Nasıl Katkıda Bulunabilirim?” Diyenler İçin

* Kitap Yazarının İletişim Adresleri

Görsel destekli ve akademik nitelikli “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”mızın takdim, tarihçe ve takip sayfası: http://risaleinuregitimprogrami.com/egitim-programi/

(www.kesifyolculuklari.com veya www.risaleinuregitimprogrami.com  adreslerinden eğitim programını sistematik olarak takip edebilirsiniz, eğitim programının ders müfredatı olan metin ve görsel/interaktif kitaplarımıza ulaşabilirsiniz.)

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin