Risale-i Nurun Basımında Çok Güzel Günler Yaşanacak

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz “Kültür Bakanlığı Risale-i Nurları yasakladı” iddialarını ve Bakanlığın Risale-i Nur’ların basımı için gerekli olan bandrolü yayınevlerine neden vermediği konusunda kendi Resmi Facebok sayfasından bu açıklamaları yaptı.

Risale-i Nurların basımı ile alakalı çok güzel günler yaşanacak ve her şey kurallara bağlanacak. Şu andaki hükümet Ağabeylerin de gayretiyle, Nurların neşrini engellemiyor; belki maddi ve manevi tedbirler alıyor.

Bildiğiniz gibi, Üstadımızın açık vasiyetleri var ve basım konusunda yetkilendirdiği Ağabeyler var. Ayrıca veraset ilamı ile mirasçılığı sabit olan ve aslında Üstad’ın mutlak vekilleri arasında yer alan Abdülmecid Ağabey’in torunu Seyda kardeşimiz var.

Yine bildiğiniz gibi, Üstadımız Risale-i Nurların neşrini emin ellere teslim ettiği gibi, telif ücretini de iman ve Kur’an hizmetini yürüten kardeşlere vasiyet etmiş. Yakın akrabaları maddi ve manevi konuda tamamen emin insanlar. Çünkü evlad-ı Resuller.

Ağabeylerin de gayretiyle Kültür Bakanlığına bütün belgeler sunulacak; kimin neşir hakkı olduğu ortaya çıkacak; böylece herkesin kendi kafasına göre Risale basma haksızlığına son verilecek. Artık resmi yetkili olanlar dışında hiç kimse basamadığı gibi, sadeleştirme ve benzeri adlar altındaki suiistimaller de son bulacak. Yanlış yapanlar mahkemeler yoluyla dersini alacak.

Risale Ajans