Risale-i Nur’un Eğitime Entegrasyonu ve Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Örneği

13 Mayıs 2017 Cumartesi günü 13.30’da Risale Akademi merkezinde gerçekleştirilecek “Risale-i Nur’un Eğitime Entegrasyonu ve Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Örneği” isimli seminer programımıza davetlisiniz.

Risale Akademi Aile Buluşmaları

Konuşmacı: Ediz SÖZÜER

13 Mayıs 2017 Cumartesi 13.30-14.30  seminer

İlkbahar Mah. Turan Güneş Blv. 593. Sok. 4/13 Yıldız/ANKARA

İletişim: 0505 2954860 / 0505 5067661

 

Seminer Konuları ve kısa özeti:

 

Sunulacak seminerin tam metninin, Risale-i Nur Eğitim Programının resmi sunum dosyasının ve programın fikrî alt yapısına dair inceleme yazılarının ve eğitim programı içeriklerinin bulunduğu adres: goo.gl/hNIUou

 

Risale-i Nur’un Eğitime Entegrasyonu Hakkında Çözümlemeler ve Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli

Seminerin Alt Başlıkları:

 

* İki Temel Durum Tespiti

 

1-Medresetüzzehra Hayali Nasıl Gerçekleşecek?

 

Çok sayıda ders kitabının mana-yı harfi ekseninde dönüştürülmesinin gerekli fakat zor ve zaman alıcı olması ve ayrıca imanî hakikatlerin tüm detaylarıyla anlatılmasının ancak müstakil bir ders programıyla mümkün olacağı gerekçesiyle; istenen maksadı karşılayacak, kolay ve ulaşılabilir bir hedef olarak tercihen din dersine entegre edilecek bir Risale-i Nur Eğitim Programı’nın üzerinde durulması gerektiği vurgulanıyor.

2-Risale-i Nur Nasıl Ders Kitabı Olarak Okutulabilir?

 

Risale-i Nur’un ders kitabı olarak okutulması manasının ancak haricî bir eğitim kitabı ile gerçekleştirilebileceği gerekçeleriyle ifade ediliyor.

* Risale-i Nur’un Topluma Takdimi ve Eğitim Müfredatına Entegrasyonunda Yöntem Tahlilleri

 

Yapılması gerekenin, Risale-i Nur’un içindeki Kur’ânî hakikatlerin akademik ve anlaşılır bir üslupla, mantık kurgusu sağlam bir metinle ve modern bir şekilde sunularak yeniden takdim edilmesi olduğu vurgulanarak; insanımıza bu detaylı ve derinlikli hakikatleri hakkıyla verebilmek ve imanların tahkikî yapılarak kurtuluşuna vesile olabilmek için muhakkak gayet açık ve şeffaf bir yol izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

* Risale-i Nur Eksenli Din Dersi Kitabı Hakkında Kısa Çözümlemeler

 

Din dersi kitaplarında imana dair ayrılan bölümlerin çok az olduğu ve mevcut müfredata uymaya kalkılmasının, iman hakikatlerinin neredeyse hiç anlatılmaması anlamına geldiği vurgulanıyor ve bu durumda bir yardımcı/kaynak/tavsiye ders kitabı üzerinde durulabileceği belirtiliyor.

* Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli

 

Hayat kurtarıcı acil müdahale reçetesi niteliğindeki çözüm önerimiz ve çok boyutlu bir eğitim projesi olan, görsel destekli ve akademik nitelikli Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın kısa takdimi yapılıyor ve Medresetüzzehra’nın prototip (fakat maksadı tam karşılayan ve okullarda okutulmaya layık) bir uygulaması olarak her türlü incelemeye açık olduğu ifade ediliyor.

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin