Rusya ve Ukrayna Kitap Fuarlarında Risale-i Nur Stantı Açtılar

Kitap Fuarlarından Nur Haberleri

Bu günlerde biri Rusya’da ve diğeri Ukrayna’da düzenlenen iki kitap fuarında, açılan Risale-i Nur stantları vesilesiyle bereketli hizmetler vücut buluyor.

İlk fuar Rusya’nın Petersburg şehrinde 7.Uluslararası Kitap Fuarı adı altında 26-29 Nisan 2012 tarihleri arasında düzenleniyor.  İlk gün itibariyle müşahedelerimizi arz ediyoruz:

 13 ülkeden gelen 250’den fazla yayınevi fuardaki yerini aldı. Türkiye ise bu uluslararası fuarda ilk defa temsil ediliyor. “Kâinat Kitabı” adlı standımız katılımcıların hepsinin kolayca ulaşabileceği göz önünde bir mevkide.

50 dile çevrilmiş farklı nur eserleri ve “Ebedi gençlik”, “Nerden geldik ve nereye gidiyoruz?” vb. bahislerin yer aldığı broşürler dağıtıldı ve sergilendi.

Akademisyenler, öğretmenler, üniversite öğrencileri gibi farklı kesimlerden birçok kişi ile irtibata geçildi. Bu tanışmaların neticesinde, üniversitelerin ve devletin önemli kurumlarının kapılarının Risale-i Nurlara açılacağı güzel bir zemin oluştu.

Ayrıca Rusya’da bir Risale-i Nur enstitüsü kurulması yönünde adımlar atılması kararlaştırıldı. Daha fuarın açılışında şöyle latif bir hatıra cereyan etti: Açılışı Petersburg Valisi yaptı. Rusya’nın büyük yayın kuruluşları ve Moskova’dan gelen birçok üst düzey bürokrat da hazır bulunuyordu. Vali kurdeleyi kestikten sonra bir abimiz süratle yanına giderek, valiye Türkiye’den getirdiği lokumla beraber İman ve Küfür Muvazeneleri kitabını hediye etti. Vali de çok ani gelişen bu hadise karşısında ilk şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra memnuniyetini ifade etti.  Böylece fuarda ilk kitabımızı valiye vermiş olduk. Böyle bir mukaddeme Üstadımızın Petersburg’a ayak basmasından kaynaklanan bir bereket olsa gerek.  Bahsi geçen faaliyetler fuar boyunca devam etti.

Keza Ukrayna’nın Harkov şehrinde düzenlenen diğer fuarda da aynı minval üzere hizmetler devam etti. 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek bu fuar, Ukrayna’nın milli fuarı olmasına rağmen bir ay önce Kiev’de katıldığımız uluslararası kitap fuarındaki gibi Sözler Neşriyat namına “Bediüzzaman” adlı standımızla bu organizasyona da iştirak ettik. İnşaallah bir ay sonra Harkov’da düzenlenecek uluslararası kitap fuarında da Risale-i Nurlar neşir edilecek.

Bilhassa Rusya’da devam eden mahkemeler, yasaklamalar, takipler nazara alındığında, bu fuarlarda Risale-i Nurlar’ın takdim edilmesinin ehemmiyeti daha da iyi anlaşılacaktır. Rusya’da baskılar ne kadar devam ederse etsin, Nurlar zulmet perdelerini yırtacak, hakikat huzmeleri halinde sinelere doğacak ve muhtaç mütehayyirleri nuruyla kuşatacaktır. İşte mezkûr faaliyetlerin bize verdiği en büyük mesaj bu ümit tablosunun zuhurudur.

Rusya ve Ukrayna Nur Talebeleri

wwww.NurNet.org