Sekîne (Meali)

Allah u Ekber (10 defa)

Bismillahirrahmanirrahim

1- Ferd olan, Hayy olan, Kayyûm olan, Hakem olan Adl olan, Kuddüs olan; Allah, zorluktan sonra bir kolaylık verir.

2- Bütün yüzlerin; (başların) huzurunda eğildiği mutlak, zatî, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy ve her şey kendisine istinat eden Kayyûm olan Allah size karşı çok şefkatli Rauf ve merhametli olan Rahimdir.

3- Allah, tevbeleri çok kabul buyuran Tevvab, bol rahmet eden Rahîm’dir. Allah, mağfireti çok Gafur, rahmeti olan Rahîm’dir.

4- Allah, bağışlaması çok Afv, her şeye gücü yeten Kadîr’dir. Allah, her şeyi en iyi duyan Sem’, her şeyi en iyi gören Basîr’dir.

5- Allah, her şeyi en iyi bilen Alîm ve her şeyi en güzel hikmetlerle donatan Hakîm’dir. Allah sizi koruyandır, her halinizi ve her amelinizi gözetleyendir.

6- Biz sana apaçık bir fetih ve zafer ihsan ettik. Allah, sana yardım etsin ve seni izzetli ve şerefli bir şekilde muzaffer kılsın.

7- Üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah’ın tarafını tutanlardır. Allah kuvveti sonsuz, gücü her şeye yeten Kavî ve her şeye galip gelen, haddini bildiren sonsuz izzet sahibi Azîz’dir.

8- Allah mutlak zenginlik sahibi, hiç kimseye muhtaç olmayan, her şey kendisine muhtaç olan Ganî, her senaya lâyık olan, ancak kendisine hamd olunan, çok sena edilen Hamîd’dir. Allah bana yeter. Ondan başka ilâh yoktur.

9- Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. En büyük dehşet olan kıyamet bile onlara üzüntü vermez.

10- Biz yalnız sana ibadet eder, ancak senden medet umarız. Bütün hamdler, senalar âlemlerin Rabbi olan Allah’a hastır.

(19 defa okunur)

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: