Sen asla sözünden dönmezsin…

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rabbena! Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin mükâfatları bize lütfet, bizi kıyamet günü rüsva ve perişan eyleme.

Sen asla sözünden dönmezsin

[Al-i İmran Suresi 3,194]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

Elbisesinin temiz olması ve aza kanaat etmesi, mü’minin Allah (cc.) katındaki değerinin işaretidir.

(Taberani, Kebir)

…….

Risale-i Nur’dan;

Biz Kur’ân şakirtleri olan Müslümanlar, bürhana(delile) tâbi oluyoruz, akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye(iman hakikatlerine) giriyoruz.

Başka dinlerin bazı efratları(fertleri) gibi ruhbanları taklit için bürhanı bırakmıyoruz.

Onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde(gelecekte), elbette bürhan-ı aklîye istinat eden(akla uygun delillere dayanan) ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur’ân hükmedecek.

(Hutbe-i Şamiye’den)

…….

Cevşen’den;

83.
Ey dilediğini yaratan,
Ey dilediğini yapan,
Ey dilediğini hidâyet eden,
Ey dilediğini saptıran (sapıklıkta bırakan),
Ey dilediğini azab eden,
Ey dilediğini bağışlayan,
Ey dilediğine izzet veren,
Ey dilediğini zelil, kılan
Ey dilediğini rahimlerde şekillendiren,
Ey rahmetini dilediğine tahsis eden.
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!