Silivri Okuma Programı (6-7 Kasım)

Şirinevler Bölgesinin 2-3 Ayda bir düzenlediği esnaf okuma programı,
6-7 Kasım tarihlerinde Silivri’de olacak. Şimdiden feyizli okumalar diliyoruz…

İlk grup 5 Kasım akşamı Silivri’ye gidiyor.

7 Kasım Pazar günü ikindi namazından sonra program sona erecektir.

Programın genel hatlarıyla içeriği şu şekilde :

Teheccüd namazı,

Kuran ve Cevşen okumaları,

Dönerli Dersler,

Mütalaalı Dersler,

Şahsi Okumalar,

Meşveret,

İkramlar.

*  *  *

Risale-i Nur’u yazmanın dünyevî ve uhrevî pek çok fâidelerinden, Risale-i Nur’da beyan edilen ve

şakirtlerinin tecrübeleriyle tasdik edilen yalnız birkaç tanesini beyan ediyoruz.

BEŞ TÜRLÜ İBADET: 

1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede etmektir. 

2. Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 

 “Mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehidlerin kanıyla muvazene edilir, o kıymette olur.”

3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir.

4. Kalemle ilmi tahsil etmektir.

5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekkürî olan bir ibadeti yapmaktır.

BEŞ TÜRLÜ DE DÜNYEVÎ FÂİDESİ VAR:

1. Rızıkta bereket.

2. Kalbde rahat ve sürur.

3. Maişette suhûlet.

4. İşlerinde muvaffakiyet.

5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır.

KALEMLE NUR’LARA HİZMET VE SADAKATLE

TALEBESİ OLMANIN İKİ MÜHİM NETİCESİ VARDIR:

1. Âyât-ı Kur’âniyenin işaretiyle, imanla kabre girmektir.

2. Bütün şakirtlerin mânevî kazançlarına, Nur dairesindeki şirket-i mâneviye sırrıyla, umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır.

Hem bu talebesizlik zamanında, melâikelerin hürmetine mazhar olan talebe-i ulûm-u diniye sınıfına dahil olup âlem-i berzahta—tâlii varsa, tam muvaffak olmuşsa—Hâfız Ali ve Meyve’de bahsi geçen meşhur talebe gibi; şühedâ hayatına mazhar olmaktır.

Sende yorum yazabilirsin