Singapur’da Kadir Gecesinde Dershane Açıldı

singapur.dershane.acildiAziz, sıddık kardeşlerim

Evvelâ: Bütün ruh u canımla mübarek Ramazanınızı tebrik ederim. Ve o mübarek şehirde ettiğiniz duaların, Cenab-ı Hak yanında makbul olmasını Erhamürrâhimînden niyâz ederim.

Saniyen: Bu seneki Ramazan-ı Şerif hem âlem-i İslam için, hem Risale-i Nur şakirtleri için gayet ehemmiyetli, pek çok kıymetlidir.  Risale-i Nur şakirtlerinin iştirâk-i âmâl-i uhreviye düstur-u esasiyeleri sırrınca, herbirisinin kazandığı miktar, herbir kardeşlerine aynı miktar defter-i âmâline geçmesi, o düsturun ve arahmet-i İlahiyenin muktezası olmak haysiyetiyle, Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlasla girenlerin kazançları pek azim ve küllîdir. Herbiri, binler hisse alır.

İnşaallah, emval-i dünyeviyenin iştirâki gibi inkısam ve tecezzî etmeden, herbirisine, aynı amel defterine geçmesi, bir adamın getirdiği bir lâmba, binler aynaların herbirisine aynı lâmba inkısam etmeden girmesi gibidir. Demek, Risale-i Nur’un sadık şakirtlerinden birisi leyle-i Kadrin hakikatini ve Ramazan’ın yüksek mertebesini kazansa, umum hakikî sadık şakirtler sahip ve hissedar olmak, vüs’at-i rahmet-i İlahiyeden çok kuvvetli ümitvârız.

 1965 yılında bağısızlığına kavuşmuş olan Singapur, Uzakdoğu’nun minik, şirin ve Japonya’dan sonra en müreffeh ülkesidir. Japonya’dan farklı olarak yeşilliği, son derece düzenli ve temiz olması, yaşam standartlarının yüksek olması, coğrafi konumu ve resmi dilin İngilizce olması gibi özellikleriyle Uzakdoğu’nun yaşamak için imrenilen ülkesidir. Halkı 70% Cin, 15 % Malezya ve 5% Hint kökenlidir. Buna bağlı olarak ülke değişik kültür ve dinlerin (Örn. Malezyalılar Müslüman’dır) kaynaştığı bir mekandır. Bölgedeki dinler zenginliği her dinden öğrenciye yemek ve ibadet konusunda kolaylık sağlamaktadır.

– Şu anda 5,5 milyon olan nüfus 6-7 milyona çıkarılmak isteniyor. 45 yıldan fazladır aynı hükümet devam etmekte ve çok sistemli, düzenli ve kuralcı bir ülke yapısı var.

– Para durumu: 1 singapur doları=1.55 TL, 1 USD= 1,26 singapur doları

Hem Ramazanda hem de burada kadir gecesine tevafuk olarak Singapur’da Dersanemizin tutulması İnşallah faali hayırdır.  Hem MRT yani metroya yaya olarak 5 dakika yeşil hat üzerinde, hem de Dünyaca ünlü 20 Üniversitelerin içinde olan 2 Devlet üniversitelerinin arasında olması, hem MRT ile direk havalanına gidilmesi, hem Malezya’ya giden otobüs yazıhanelerine bir MRT ile gidilmesi, hem de yakınında Malayların Mücahidin mescidi hem ev sahibesi hristiyan Müslümanları seven hassasiyetlerini bilen ve Türkiyeye de gelmiş birinin olması hem Malezya ve Singapurdaki ağabeylerle meşveret neticesi olması gibi tevafukların yaşanması Ramazanın ve hizmetimizin bereketi olarak telakki ediyoruz.

Burada başta inayeti ilahi olarak, Bursa’dan maddi ve manevi desteği olan abi ve kardeşler ve Malezya dan da ağabeyler maddi ve manevi yardımlarıyla ve Singapur’da doktora yapan kardeşimizin de gayretleriyle Rabbim lutfetti. Elhamdulillahi haza minfadli Rabbi. Rabbim rızası dairesinde sırat-ı müstakimde isthdam etsin Amin.

Ramazanın yaklaşık son haftasını dersanemizde gece teravih ve ders programıyla, gündüzleri de vakit namazlarını mücahidin camiinde namaz ve tanışma ile gecirildi. İlk olarak dışarıdan gelenler Özbek oldu ve burada NTU Universitesinde  doktora yapan kardeşlerimizle de meşveret yaparak Cuma günleri İngilizce ve Cumartesi de Türkler için Türkçe dersleri tanzim edildi.

Bayram namazını yakımızdaki Mücahidin mescidinde (yani buralarda camilere mescid bizdeki gibi küçük mescidlere surau deniyor yani tam tersine..camii kültürü yok buralarda) kıldık ve cemaatle bayramlaşma oldu dersanemize geldik bayramın 3. Günü hem Bangladeşten gelen vakıf ağabeyler hem de singapurdan gelen ağabeylerle bayramlaşma oldu.

Dersanede kalan kardeşlerle Süleyman efendilere bayramlaşmaya gittik, çok hoş karşıladılar bizden ne isterseniz maddi manevi desteklerini esirgemeyeceklerini söylediler Allah razı olsun. Malezyadan da abiler hem ziyarete geliyorlar hem de dersane ihtiyaçlarını getiriyorlar. Singapurdan bir iş adamı abimiz dersaneye bayramlaşmaya geldiği vakit ihtiyaç listesi çıkarın dedi ve halıları ve bazı ihtiyaçları aldı ve gönderdi Allah razı olsun.

Singapur hizmet noktasından çok mümbit bir zemin var Müslümanlar daha ciddi ve gayretli tanışılan insanlar samimi ve cana yakın Rabbim tesirini halketsin Amin. Ekseriyetle olduğu gibi hizmetlerimiz akademisyen ve üniversite camiası üzerinden gidiyor. Doktora yapan kardeşler var dost olan üniversite hocaları bazı ağabeylerin tanıdıkları Diyanet başkanı ve din adamları var. Singapur Müslümanlar derneği elemanları var inşallah bu referanslı olanları zamanla ziyarete gidiyoruz çok hoş karşılıyorlar ve memnun oluyorlar kitapları kurum ve kütübhanelerine gerektiğinde İngilizce ve Arabca külliyatlar hediye ediyoruz.

16 agustos Cuma akşamı ilk dersimiz NTU universitesinden gelen Mısırlı, İranlı Azeri ve Türk talebeler ve Malezyadan kardeşlerde geldi. 2 saate yakın tabiat risalesinden İngilizce dersi yapıldı ardından çay ve muhabbet ile çok hoş ayrıldılar haftaya da inşallah gelelim dediler . Cumaretesi akşamıda Türkçe dersimiz oldu Elhamdulillah bazı ağabeylerin tanıdıklarına mesaj ve telefonla ulaşmaya çalıştık bazıları randevu verdiler onlarla da bir yerlerde buluşup hem hizmetlerimizi anlatıp hem de dersanemize davet edeceğiz.

Müslüman center denen yerde sonradan Müslüman olanların kaldığı bir yer var orayada gidip tanışıp hem risale verip hem de hizmetler anlatılacak. Ayrıca Singapurda hizmet sahası olarak bin tane Turk olduğu söyleniyor ki küçük bir ülkede bayağı bir yekun teşkil ediyor inşaAllah hedefte onlarla da tanışılıp dersanemize davet edilecek. Dua edin Rabbim hizmetlerimizi inkişaf ettirsin.

İkinci mesele: Ben hem kendimde, hem bu yakındaki Risale-i Nur talebelerinde şuhur-u muharremeden sonra bir yorgunluk ve şevkte bir fütur görüyordum. Sebebini vâzıhan bilmiyordum. Şimdi, eskide söylediğim tahminî sebep, hakikat olduğunu gördüm. Şöyle ki:

Nasıl maddî hava fena ise, fena tesir ediyor; manevi hava da bozulsa, herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. Şuhur-u selâse ve muharremede âlem-i İslamın manevi havası, umum ehl-i imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri ve tenvirleri o havayı sâfileştiriyor, güzelleştiriyor, müthiş ârızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. Fakat o şuhur-u mübareke gittikten sonra, âdeta o ahiret ticaretinin meşheri ve pazarı değiştiği gibi, dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler, bir derece vaziyeti değişiyor. Havayı tesmim eden buharat-ı müzahrefe o manevi havayı bozar. Herkes derecesine göre ondan zedelenir.

Bu havanın zararından kurtulmak çaresi, Risale-i Nur’un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkilât ziyadeleşse, kudsi vazife itibarıyla daha ziyade ciddiyet ve şevkle hareket etmektir. Çünkü başkaların füturu ve çekilmesi, ehl-i himmetin şevkini, gayretini ziyadeleştirmeye sebeptir. Zira, gidenlerin vazifelerini de bir derece yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidirler.

Yakinim var ki,istikbal semavatı, zemin-i asya bahem olu teslim yed-i Beyza-yı islam’a….

Binler Selam Eder…Dualarınızı Bekleriz….

Singapur Nur Talebeleri

www.NurNet.org