Sırat Köprüsü- Risale-i Nur’ca İzahı

SIRAT KÖPRÜSÜ–RİSALE-İ NUR’CA İZAHI🔴
Köprünün kendisi–>İtikad’dır
Geçen ise amelin olan–>İslamiyettir
Kılınçtan keskin olan–>Şeriattır
Kılınçtan ince olan ise–>Akaid’tir.
SIRAT KÖPRÜSÜ=Ruhlar aleminden taaa makarr-ı saadet olan cennette girene kadar olan sürecin adıdır.
SIRAT KÖPRÜSÜ=7 duygudan başlayıp—>dimağa—>vicdana–>kalbe—>Ruha—>Ene’ye kadar sürecin inkılablarıdır.
KÖPRÜ ÇEŞITLERİ
🔴O köprü ise, hayat yoludur.
Sözler – 313
🔴O köprü de, şu kavalımızdır.
Mektubat – 82
🔴köprü zekattır.İşarat-ül İ’caz – 45
🔴 köprü, inkılabların cinslerine göre ~RN-Mesnevî-i Nurîye(Bd.)/514~
🔴uyku, âlem-i yakaza ile âlem-i misal arasında bir köprü olduğu gibi~RN-Mesnevî-i Nurîye(Bd.)/514~
🔴Amma haşirde, köprü bir değildir, belki onda çok azîm ve pek büyük inkılablar mündemic olduğundan; elbette cisri (köprüsü) dahi, en acib ve çok eğri büğrü ve gayet garib bir şey olması lazımdır.~RN-Mesnevî-i Nurîye(Bd.)/514~
🔴bundan soyunup onunla telebbüs ederek, o köprüden geçilebilsin.
~RN-Mesnevî-i Nurîye(Bd.)/514~
🔺üzerimize giydirilen elbiselerden soyunmak köprü bunlar.
🔴âlem-i berzah dahi dünya ve âhiret arasında bir köprüdür.~RN-Mesnevî-i Nurîye(Bd.)/514~
🔴 âlem-i misal, âlem-i cismanî ile âlem-i ruhanî mabeyninde bir köprüdür.~RN-Mesnevî-i Nurîye(Bd.)/514~
🔴bahar dahi kış ile yaz ortasında bir köprüdür.~RN-Mesnevî-i Nurîye(Bd.)/514~
🔴uyku, âlem-i yakaza ile âlem-i misal arasında bir köprü~RN-Mesnevî-i Nurîye(Bd.)/514
—————–🔽—————–
📌Alem-i yakaza–>uyku–>alem-i misal
📌Dünya ile—>berzah–>âhiret
📌Kış—>misal—>âlem-i ruhani
📌Alem-i cismani–>bahar–>yaz
✅Kıyamette ise inkılab bir değildir.pek çok ve pek büyük inkılablar olacağından “köprüsü”de pek garip ve acayip olması lazım gelir.
🔴 Köprünün altında pek derin bir dere.Sözler – 313
🔴
Köprünün altına baktım; gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim.Sözler – 313
🔴 Hattâ önümdeki köprünün
➖ başında ve
➖etrafında
✅öyle müdhiş ejderhalar,
✅arslanlar,
✅canavarlar
➖ göründü Sözler – 313
🔴 O köprünün üstü kapalı, pencereli idi.Mektubat – 82
🔴 Bir hal, başka bir hale veya
🔴bir âlem, diğer bir âleme
değişmekle,
✅iki taraf ortasında manevî bir dere açılır ki,
✅bu taraftan o tarafa ve
✅bu âlemden o âleme geçmek için,
✅her iki âlem ile münasebettar bir köprünün ~RN-Mesnevî-i Nurîye(Bd.)/514~
🔴 ister istemez üstünden geçilecek
Sırat Köprüsü’nde
✅nur ve
✅burak
olacak bir namaz, neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır?
Sözler – 271
HASAN AKAR

 

www.nurnet.org

Sende yorum yazabilirsin