Soru cevaplı islami bilgiler

Soru 85: Aksıran müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Yanında bulunan müslümanın buna vermesi  gereken karşılık nedir? 
Cevap  :  “Yerhamükellah” (Allah sana rahmeti ile muamele etsin).

Soru 86: İslam’da selam verme ölçüsü nedir? 
Cevap  : Küçük büyüğe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir.

Soru 87: Bir müslüman Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismi andığında yada yanında anıldığında ne yapması gerekir? 
Cevap  : Ona salat ve selam getirir.

Soru 88: Zekatın faydalarını yazınız. 
Cevap  : a- Malı temizler, b- Malı çoğaltır, c- Kalpteki dünya sevgisine ilaçtır, d- Müslümanı mal fitnesinden korur, e- Allah (c.c.)’a bir şükürdür, f- Kalbin katılaşmasını önler, g- İhtiras (hırs) zincirini kırar,  h- Fakirleri dilenmekten alıkoyar, i- Şefkat anahtarıdır, j- Malı ebedileştirir, fert yatırıma yönelir.

Soru 89: Seferi olan kimsenin kendi oturduğu memlekete ne ad verilir? 
Cevap  : Vatan-ı Asli.

Soru 90: Hanefi mezhebine göre Cuma namazı en az kaç kişi ile kılınır? 
Cevap  : En az üç kişi ile kılınır.

Soru 91: Sahih olmayan (geçerli olmayan) evlilikler nelerdir? 
Cevap  : a- Sigar nikahı, b- Hulle nikahı, c- Mute nikahı, d- İhramlının nikahı, e- Zinakar kadınla nikah,  f- Dörtten fazla kadınla yapılan nikah,  g- Aynı anda iki kız kardeş ile yapılan nikah.

Soru 92: Sigar nikahı nedir tarif ediniz? 
Cevap  : Aralarında mehir (kızın kızlık hakkı) olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızına karşı ona nikahlamasına denir.

Soru 93: Yeminin keffareti nedir söyleyiniz? 
Cevap  :  a- Gücü yetiyorsa müslim yada gayri müslim bir köle veya cariyeyi azat etmek,   b- Veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmak,   c- Veya on fakiri orta halli giydirmek,  d- Veya üç gün aralıksız oruç tutmaktır.

Soru 94: Nikahı kendisine haram olanları sayınız. 
Cevap  :  a- Karabet (yakınlık) ciheti ile haram olanlar.    b- Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) yoluyla haram olanlar.   c- Emişme yoluyla haram olanlar (aynı kadının emzirdiği çocuklar)  d- İki kız kardeşi bir arada nikahlamak. (İkiside yaşarken tek erkeğin hanımları olamazlar.)   e- Musahere cihetiyle haram olanlar. (Yani üvey kız babaya, üvey oğlan anaya haramdır.)   f- Efendinin cariyesini, hanımefendinin de kölesini nikahlaması haramdır.   g- Kafir kadınla bir mecusi kadını veya putperest bir kadını bir arada bulundurmak. h- Cariye ile hür kadını bir arada bulundurmak. i- Dörtten çok (bir arada) nikah yapmak.  j- Başkasının zevcesini nikahlamak.         k-Nikahlı iken hamile kalan kadını nikahlamak.

Soru 95: Karabet (yakınlık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir? 
Cevap  : Analar, Kızlar, Kız kardeşler, Halalar, Teyzeler, Erkek ve kız kardeşlerin kızları.               

Soru 96: Namazda birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır? 
Cevap  : Birincisi vacip, ikincisi ise farzdır.

Soru 97: Yeryüzünde üç mescit vardır ki, bunlarda kılınan namazlar diğer mescitlerde kılınan namazlardan sevabı  daha fazladır. Bu mescitleri sevap çokluğu sırası ve sevap oranları ile yazınız.                
Cevap  :  a- Mescidi Haram (Kabe); Yüz bin namaz sevabı,   b- Mescidi Nebevi; Bin namaz sevabı,    c- Mescidi Aksa; Beş yüz namaz sevabı vardır.

Soru 98: İnsanların akıllısı kimdir? Sorusuna Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in verdiği cevap ne olmuştur?               
Cevap  :  “Ölümü çok hatırlayıp onun için hazırlıklı olandır.” Cevabını vermiştir.

Soru 99: Namazlarımızı kılarken Ruküden sonra kalkıp secdeye gitmeden kıyam halinde iken zikrettiğimiz   “Rabbena lekel hamt”in manası nedir? 
Cevap  : Rabbimiz şükür ancak sanadır demektir.

Soru 100: Namazlarımızda secdede iken en az üçer kez söylediğimiz “Sübhane rabbiyel ala”nın manası nedir?                  
Cevap    : Yüce Rabbimi tüm eksiklerden tenzih ederim demektir.

Soru 101: Namazlarımızda ruküde iken en az üç defa söylediğimiz “Sübhane rabbiyel azim”in manası nedir?                 
Cevap    : Yüce Rabbimiz tüm eksiklerden münezzehtir demektir.

Soru 102: Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) ciheti ile kendisine haram olanlar  kimlerdir?                 
Cevap    :  Zevcenin annesi (Kaynana), Zevcenin kızı (Üvey kız), Babasının zevcesi(Üvey anne),    Oğlunun zevcesi (Gelini).

Soru 103: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) haftanın hangi günleri oruç tutardı? 
Cevap    : Pazartesi ve Perşembe günleri.

Devamı geliyor… Paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: