Soru cevaplı islami bilgiler

Soru 104: Abdestin vaciplerini sayınız? 
Cevap    : Abdestin vacibi yoktur.

Soru 105: Dinimizde misafir kime denir? 
Cevap    : 15 günden daha az oturmak niyeti ile, 90 km veya daha uzak bir yolculuğa çıkana denir. 
                   
Soru 106: İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleriyle bildiren ilme ne denir?                  
Cevap    :  Fıkıh denir.

Soru 107: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kurduğu İslam devletini idare eden veya İslam devletinin kurulması için mücadele eden, bütün işlerinde mü’minlere Emir olan kişiye hak ölçüleri çerçevesinde bağlanıp itaat etmeğe malı ve canıyla onu desteklemeye ne ad verilir?                  
Cevap    : Beyat (Biat) denir.

Soru 108: İmam olabilmenin şartları nelerdir? 
Cevap    : a- Açık ve herkes tarafından bilinmesi, 
b- Ehliyetli, dirayetli ve tam idareci olması, 
c- Siyaset ilmini ve sanatını iyi bilmesi, 
d- İslam nizamını yürürlükte tutmaya yetenekli olması, 
e- Adaletli olması, 
f- Hür ve erkek olması, 
g- Akıl baliğ ve müçtehit olması.

Soru 109: Cuma namazını eda edebilme şartları nelerdir? 
Cevap    : a- Şehir veya şehir hükmünde olan yer,

b- Halife veya görevlendirdiği kişinin kıldırması, 
c- Namazdan önce hutbe okunması,

d- Cemaatla kılınması,

e- Vakti geçmeden kılınması.

Soru 110: Rasulüllah (s.a.v.)’in “küçük şirk” olarak nitelendirdiği günah nedir? 
Cevap    : Riya (Gösteriş için ibadet.)

Soru 111: Boğulan kimseyi kurtarmakta olan kimse namaz vakti geçiyorsa ne yapar? 
Cevap    : Boğulmakta olan kimseyi kurtarır. Namazı sonra kılar.

Soru 112: Arafat ve Müzdelife’de iki namazı birleştirerek kılmaya ne denir? 
Cevap    : Cem’us-Salat

Soru 113: İmam farz namaza cemaatla başladıktan sonra nafile namaz kılmak ne olur? 
Cevap    : Mekruh olur.

Soru 114: Cemaatı terk edip namazları evde kılmayı adet haline getiren kimseye ne denir? 
Cevap    : Melun.

Soru 115: Şeytan nerede taşlanır? 
Cevap    : Mina’da.

Soru 116: Oruç ne zaman farz kılındı? 
Cevap    : Hicretin 2.ci yılında.

Soru 117: İslam fıkhında feri deliller hangileridir? 
Cevap    : a- İstihsan,    b- Mesaliki Mürsele,   c- Örf,      d- Önceki şeriatlar,    e-Sahibi kavli,    f-İstishap.

Soru 118: İnsanların ve evcil hayvanların yiyecek ve içecekleri olan maddeleri ucuz olan yerlerden alıp kıymetinin artması  için 40 gün bekletmeye ne ad verilir? 
Cevap    : İhtikar denir.

Soru 119: İslam hukukunda miras taksimini kendisine konu alan ilmin adı nedir? 
Cevap    : Feraiz ilmi.

Soru 120: Hac esnasında Safa ile Merve arasında müslüman erkeklerin her gidiş ve gelişte göğüslerini gererek (çalımlı çalımlı) yürümeye ne ad verilir? 
Cevap    : Hervele.

Soru 121: Peygamber (s.a.v.): “En hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır” buyurmaktadır. Vaktinde kılınmayan namazlar ise mutlaka kaza edilmelidir. 6 vakit namaz üst üste kazaya kalmayan kişiye ne ad verilir?                  
Cevap    :  Sahib-i Tertip.

Soru 122: Zekat İslam toplumundaki, sosyal yardımlaşmanın, müslümanlar arasındaki sevgi ve kardeşliğin kuvvetlendirilmesi açısından Rabbimizin müslümanlara olan bir rahmetidir. Zekatın kimlerden alınacağını ve kimlere verileceğini İslam belirlemiştir. Altın da zekata tabi mallardandır. Hanefi mezhebine göre altının zekata tabi olması için nisap miktarını yazınız. 
Cevap    :  80,18 gram.

Soru 123: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ahirete irtihalinden sonra sekizinci asırdan itibaren bir ilim olarak şekillenmiştir. Ancak peygamberimizin ve sahabenin yaşadığı maneviyatı ve ahlaki olguyu amaç edinmiştir. Nefisleri temizleyip terbiye etmek, ahlakı güzelleştirmek ve dini yaşamak ilmidir. Züht ve takva ile ruhu temizleyen, insanı Allah sevgisinde eriten, nefsi Allah yolunda mal ve can vermeye hazırlayan, Allah’tan başkasıyla kalbi ilişkiyi kesmeyi amaçlayan, toplumların her devirde ihtiyaç duyduğu ilmin adı nedir? 
Cevap    :  Tasavvuf.

Soru 124: Bir insan müslüman iken daha sonra İslam dininden dönse bu insana hemen tövbe edip tekrar İslam’a dönmesi emredilir. Bu tür İslam’dan dönme olaylarına Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde 3, Hz. Ebu Bekir döneminde 7, Hz. Ömer döneminde ise 1 kere meydana geldiği görülmüştür. İslam hukukuna göre İslam’dan dönme olayına ve dönen şahsa ne ad verilir? 
Cevap    :  Olaya İrtidat,  dönene Mürtet denir. Devamı geliyor…     

Paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: