..::ŞÜPHE ve TERDDÜDÜ YOK EDEN BİR KISIM SEBEBLER::..

ŞÜPHE  ve TERDDÜDÜ YOK EDEN BİR KISIM SEBEBLER..:

,Müstakim akıl sahibleri olanlar..

,Müvazene ve Muhakemeli olanlar..Yani elinde kantar ve metresi olanlar..

,Tahkik ehli olanlar..

,Kur’anın hakikatlerine samimi bağlı olanlar..

,Hikmet,rahmet ve basiret sahibi olanlar..

,Mazisinden ciddi ders alanlar..

,Kendisinden ve yaşadığı dünyadan; daha doğru bir haber,daha sağlam bir dava,daha zahir bir hakikat sahibi olanlar..

,Tesbitli,tasdikli,isbatlı,şehadetli; râsih bir hakikata bağlı olanlar..

,Eşya ve hadiseler arasındaki tersimatı yani;münasebetlerini,tenasüblarını bütün olarak görebilenler..

,Mevcudatın Sanatkarına;şahid-i adil,burhan-ı katı’ şehadetlerini görüp kemal-i intizamı ve müvazeneti ve hüsn-ü tenasübü ve resanetine şahid olup şehadet edebilenler..

,Hadiseleri ahrete göre;tasvir,tarif ve izhar edebilenler..

,Aynı davaya milyonların şehadetlerini görebilenler..

,Dünyanın bütün bütün faniliğini ve ruha uygun olmadığını umuma görünmesinden ders alanlara..

,Sebr-ü taksim; yani her şeyin hakkını verebilenlere..

,Tahkik ehli olanlara..

,Fıtraındaki alamet ve işaretlerin nereyi gösterip isbat ettiğini işitip görebilenlere..

,Selim bir kalb gözüyle bakabilenlere..

,Hakikatları ve doğruları ısrarla tekrar edebilenlere..

,Zanlarından kat’iyetleri ve zaruriyetleri ayird edebilenlere..

,Ukûl-ü selim sahiblerine..

,Hükm-ü tecrübî (mükerrer müşahedat ve müteaddid vakıat ve kerrat ile münasebet) leri kullanabilenlere..

,Gözüken,duyulan ve tutulan hadiselerin arkasındaki muktazilerini akıl ve kalb gözüyle görüp muhakeme edebilenlere..

,Ortaya çıkan hadiselerin emsalleriyle irtibatlandırıp ders çıkarabilenlere..

,Aklın ihtiyarını ve vicadnın iradesini ruhuna teslim edebilenlere..

,Fıtratın şehadetini,delalet-i halinin gösterdiği hedefe üşenmeden tırmananlara..

,Batılı,yanlışı bahanelere ve hatırlara bakmadan reddedebilenlere..

,Doğru yerde doğru insanlarla doğruyu mütalaa edebilenlere..

,Eşyanın;bir süreti,bir hakikatı,bir de mahiyeti olduğunu..her birinin müktazilerinin farklı olacağının şuurunda ve idrakinde olanlara..

,Edile-i şeriyeyi ve tevatür-ü maneviyeyi rehber ittihaz edebilenlere..

,Hak-batılı tefrik edip ciddi adım atabilenlere..

,Asrın müceddidini bulup tecdid-i iman yapıp sadakat gösterenlere..

,Hayatındaki tevafükları fark edip değerlendirebilenlere..

,Hayat serüveninde dikkat ve insafla din-î hayatı kanaat edebilenlere..

,Allah’ın cc ve kaderin gözüyle hadiseleri ve olayları seyredebilenlere..

,İstiğfar,istiğna sahibi olabilenlere..

 

Not:Çok veciz ifade edildiği için herkes her meselesini TAM anlamaz;

fakat hissesiz de kalmaz inşaAllah..

Manevi ücreti: dua istirham etmektir..

    Hasan AKAR..

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin