Etiket arşivi: Avustralya

Avustralya’da Müslümanlar Ezanı İlk Kez Böyle Dinledi..

Auburn Belediye Meclisi’nin özel izni ile cami imamı Musa Çelik cuma namazı için cami bahçesinde mikrofondan ezan okudu. Bu sırada cami önünde toplanan vatandaşlar bu tarihi anı cep telefonlarındaki kameralarla kaydetti. 
 
Hoparlörden okunan ezan, Auburn Gelibolu Camisi’nde her yıl düzenlenen ve binlerce insanın katıldığı Açık Gün programlarında okunan sembolik ezanın dışında ilk kez bir vakit namazında okunması nedeniyle önem taşıyor.
 
Auburn Gelibolu Camisi cemaatinin her cuma hoparlörden ezan okunması için topladıkları 3 bin imza ile Auburn Belediye Meclisi’ne yaptıkları başvuru, “gürültü kirliliği” gerekçesiyle reddedilmişti.
 
Auburn Belediye Meclisi’nin Türk kökenli üyesi Semra Batik, “Burada gürültü kirliliğiyle ilgi yasadan dolayı çanlar bile kalktı. ‘Şimdi ezanı getirirsek olmaz’ diyerek başvurumuzu reddetmişlerdi” dedi.
 
Batik, belediye meclis üyelerine en azından Müslümanların kutsal ayı ramazanda ezan okunması konusunda teklifte bulunduğunu ve buna sıcak bakıldığını söyledi. Ezanın hoparlörden okunması için gelecek yıllarda da çaba sarf edeceğini aktaran Batik, “İnşallah seneye ramazan ve daha sonraki ramazanlarda dört hafta boyunca her cuma namazında bu olur” diye konuştu. 
 
Avustralyalı Türkler tarafından 1999 yılında hizmete açılan ve Avustralya’nın en büyük camisi olma unvanını elinde bulunduran Auburn Gelibolu Camisi, aynı zamanda Avustralya devlet ve turizm kuruluşlarının internet sitelerinde görülmesi tavsiye edilen eserler arasında yer alıyor.
 
AA

500 Bilim Adamı İstanbul’da Nübüvveti Konuşacak

risale-i nur nubuvvet sempozyumu 2013

22-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan “Nübüvvet” konulu 10. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumuna dünyanın birçok ülkesinden bilim adamları geliyor.

İtalya, Somali, Brunei, Güney Afrika, Suriye, Mısır, Irak, Cezayir, Fas, Tunus, Kırgızistan, Rusya, Burkino Faso, Uganda,  Nijer, Nijerya, Yemen, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Filistin, Malezya, ABD, Almanya, İngiltere, Avustralya, Romanya, Endonezya, Sudan, Azerbaycan, Malezya, Singapur, Filipinler, Lübnan, Moritanya, Kırım, Türkiye ve daha birçok ülkeden, 13 ü bayan 83 ü erkek toplam 96 tebliğci, 300 ün üzerinde gözlemci katılıyor. Ayrıca gözlemci olarak da 50 kadar bayan akademisyen geliyor.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen “Hakikat Arayışında Nübüvvetin Rolü: Risale-i Nur Perspektifi” konulu sempozyum için gelen bilim adamları Peygamberlerin insanlığın yolunu aydınlatmada üstlendikleri ilahi vazifenin önemine dikkat çektiler.

ÜRDÜN , Ehl-i Beyt Üniversitesinden Prof. Dr. Ziyad Halil Al Daghamin :

RİSALE-İ NUR NÜBÜVVETİN GEREKLİLİĞİNİ EN GÜZEL DELİLLERLE AÇIKLIYOR

Sempozyuma Ürdünden katılan  Prof.Dr. Daghamin tebliğinde Risale-i Nur’un kâinat kitabının tarifini ele aldığını bununla birlikte kâinatın varılması gereken maksatlarından Allah’a imanı, Tevhidi, Ahiret’e imanı, nübüvvetin gerekliliğini, peygamberlere imanı ve insanın şükür’e erişmesini en güzel delillerle açıkladığını ifade etti.

Bedizzaman Said Nursi’nin nübüvvet konusuna bakışı hakkında dünyanın farklı ülkelerinde bulunan akademisyenlerin görüşleri şöyle;

PEYGAMBER SÜNNETİ BÜTÜN DERTLERE ÇARE

Nübüvvet sempozyumuna Cezayirden katılan Prof. Dr. Rabah Dafrur, tebliğinde şu görüşlere yer verdi:

“Bediüzzaman Hazretleri, Peygamberimizin Sünnetinin insanın bütün hayatının bütün yönlerini şümullü bir şekilde ele aldığını ve bütün problemlerine çözüm getirerek bütün dert ve hastalıklarına çare olduğu tasavvurundadır. O; Sünnetin desturlarının ruhi, aklı, kalbi ve sosyal bütün hastalılara en güzel ilaç olduğunu ispat eder.”

GÖRDÜĞÜMÜZ GÜZELLİKLER YARATICININ GÜZELLİĞİNİN GÖLGELERİNİN GÖLGELERİDİR

 Yıldız Teknik Üniversitesinden  Rasim Soylu etrafımızdaki güzelliklerin kemal sahibi bir yaratıcıdan geldiğini belirterek tebliğinde şunları kaydetti.

“Bediüzzaman sevdiğimiz şeylerde gördüğümüz güzellik ve mükemmelliğin, sonsuz güzellik ve kemal sahibi bir yaratıcının güzelliğinin çok perdelerden geçmiş zayıf bir gölgesi, hatta gölgenin gölgesi olduğunu söyler.”

ABD Trinity Enstitüsünden Robert Owens Scott tebliğinde Bediüzzaman’ın bakış açısından peygamberliği kalema aldı.

‘‘Said Nursi egemenlik, istismar ve şiddet sistemlerine yol açan saptırmalara peygamberliği bir siper olarak görmektedir. Said Nursi’ye göre peygamberler lider ve eğitimcilerdir. Onların rolleri insanları İlahi irade doğrultusunda bir düzene getirmektir.’’

İNSANLIĞIN NÜBÜVVETE OLAN İHTİYACI YERYÜZÜNÜN GÜNEŞE OLAN İHTİYACI GİBİDİR

Sempozyuma Hindistan Jamia Millia Islamia Üniversitesinden katılan öğretim görevlisi Prof. Dr. Iqtidar Mohammad Khan tebliğ metninde Bediüzzaman’ın diğer İslam filozofları gibi karmaşık bir dil yerine kolay ve anlaşılır bir dil kullandığını kaydetti.

Khan ayrıca tebliğ metninde Kur’an’ın temel gayelerini ele alarak şunları kaydetti.

‘‘Bediüzzaman’ın nübüvvet hakkındaki görüşleri, diğer İslam filozoflarının görüşlerine kıyasla oldukça nettir. Kur’an’ın mesajını ve nübüvveti anlatırken diğer İslam filozoflarının kullanıldığı karmaşık dilin aksine kolay anlaşılır bir dil kullanmıştır. Üstad Bediüzzaman “Kur’an’ın temel gayeleri dörttür; tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet” der. Buradan da anlaşılacağı üzere nübüvvet Nursi’nin fikir ve eserlerinde önemli bir yere sahiptir. Nursi, insanlığın nübüvvete olan ihtiyacını yeryüzünün güneşe olan ihtiyacına benzetir. Çünkü peygamberler insanlığın önderleridirler.’’

BÜTÜN PEYGAMBERLER AYNI MESAJI VERMİŞTİR: YARATICI BİRDİR VE TEKDİR

ABD Virjinya İlahiyat Okulundan Nübüvvet sempozyumuna katılan Prof. Dr. David Scott tebliğ metninde şu önemli konuları ele aldı:

‘‘Allah’ın tüm peygamberlerinin insanlığa bildirdiği esas mesaj, Yaratıcının birliğidir. Bütün peygamberler aynı mesajı vermiştir: Yaratıcı birdir ve tektir. Bu mesaj hayatın özüdür. Bu, post modern insanlarla iletişime geçerken yararlanılacak en önemli husustur çünkü bu gibi insanlar hayatın manasını ararlar. Ve mana ve birlik temelde birbirleriyle bağlantılıdır.’’

 

NÜBÜVVET TARİHİN ŞAH DAMARINA HAYAT VE CANLILIK VERDİ

Mısır Zegazig Üniversitesinden tebliğ metnini sunan Usama Abul Abbas Şahvan kurumak üzere olan tarihin şah damarına hayat ve canlılık veren şeyin tanımını şöyle yapmaktadır.

‘‘Nübüvvet Bediüzzaman’ın fikrinde çökmek üzere olan zamanı ayakta tutan, yükselten ve ona direnç kazandıran bir güç, kurumak üzere olan tarihin şah damarına hayat ve canlılık veren, aydınlatan ışıltılı, parlak,  nurani canlı bir kandır.’’

ÜSTAD NURSİ AKLÎ DELİLLERLE NÜBÜVVETİ İSPAT ETTİ

10. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumuna Suudi Arabistan Kral Halid Üniversitesi’nden katılan Prof. Dr. Ali Bin Hüseyin Musa tebliğ metninde Nübüvvetin ispatını kalema aldı.

Üstad Nursi aklî delillerle nübüvveti ispat etti. Bu konuya daha önce âlimler böyle yaklaşmamıştı. Beşeri hayatta birçok ilim vardır; tıp, astronomi gibi ve sair mevcut ilimler. İnsanın bu ilimleri öğrenmeden bilmesi çok zordur. Yani bir rehberden öğrenme olmadan mümkün değildir. Vahiy yoluyla Allah öğretti. O zaman bilim, vahiy ile olur.

Prof. Dr. Musa nübüvvetin Hz. Muhammed (s.a.v)’in yüksek ahlakı, güzel nitelikleri ve onun kişisel özellikleriyle ispat edileceğini üzerinde vurgu yaptı.

Nübüvvet sadece mucizelerden ibaret değildir. Kişisel örnekler ile nübüvvet ispat edilebilir. Yani Hz. Peygamberin yüksek ahlakı, eşsiz kişisel durumu, güzel nitelikleri, iyi davranışları, nübüvvetin doğru olduğunun delillerinden birkaç tanesidir. Üstat şöyle diyor:

“Zâtında gayet kemâldeki ahlâk-ı hamîdesi ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secâyâ-yı gàliyesi ve kemâl-i emniyeti ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalâde takvâsı, fevkalâde ubûdiyeti, fevkalâde ciddiyeti, fevkalâde metaneti, dâvâsında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi âşikâre gösteriyor.”

SEMPOZYUMA BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN HAYATTAKİ TALEBELERİ DE KATILACAK

Sempozyumun açılış oturumu 22 Eylül Pazar günü saat 10:00’da Ataköy Sinan Erdem Spor Kompleksi’nde yapılacak.

Sempozyumun oturumları ise 23 ve 24 Eylül günlerinde Yeşilköy Wow Hotel Convention Center salonlarında devam edecek.

Üç gün sürecek olan Uluslararası Sempozyum boyunca, dünyanın dört bir yanından gönderilen 400 tebliğ arasından seçilen 96 tebliğ sunulacak ve müzakere edilecek. Nübüvvet sempozyumuna Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebeleri de katılacak.

Sempozyuma 40’ın üzerinde ülkeden gelen akademisyenler tebliğleriyle katılıyor.

www.nubuvvetsempozyumu.com

İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI
Kalenderhane Mah. Cüce Çeşmesi Sok. No:6 Vefa Fatih / 34134/  İstanbul
Tel :90212 527 8181 Fax:90212 527 8080
Web site: www.iikv.org     E-mail: iikv@iikv.org

Avustralya’lı Siyasetçiden Nur Vakfı’na Övgü

Avustralya’da ana muhalefetteki Avustralya Liberal Parti’nin Victoria eyalet teşkilatı, Avustralya Nur Vakfı’nın ev sahipliği yaptığı, bölgede yaşayan Türkler için iftar programı düzenledi. Avustralya Liberal Parti Victoria eyaleti başkanıT ony Snell, “Burada bulunmak bir ayrıcalık. Nur Vakfı toplum için çok iyi işler yapıyor” dedi.
Avustralyalı siyasetçiden ‘Nur Vakfı’na övgü
Avustralya’da ana muhalefetteki Avustralya Liberal Parti’nin Victoria eyalet teşkilatı, bölgede yaşayan Türkler için iftar programı düzenledi. Avustralya Nur Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programında konuşan, Liberal Parti Victoria başkanı Tony Snell, “Çok keyif aldım, burada bulunmak bir ayrıcalık. Nur Vakfı toplum için çok iyi işler yapıyor. Gecede insanlarla tanışma fırsatım da oldu. Çok güzel bir akşamdı” dedi.
Yeni Asya

Bıyık ve sakal erkeği koruyor

Avustralya Queensland Üniversitesinden araştırmacılar, sakal ve bıyıkları olan erkeklerin yüzlerinin üçte birinin UV ışınlarından korunduğunu belirledi. Sakal ve bıyığın güneş ışınlarını yüzde 90-95 engellediğini belirten araştırmacılar ayrıca polenler havada yayılmaya başladığı bir zamanda, sakal ve bıyığın havada dolaşan polenleri önleyerek üst solunum yolu ve bu nedenle astım ve alerjenlerden erkekleri koruduğunu da belirtiyorlar.

Ayrıca dışarıdan gelen zararlara karşı koruyucu bir bariyer olarak hizmet veren sakal, aynı zamanda cildin nemli kalmasını sağlar. Sakal sadece UV ışınlarından korumuyor, aynı zamanda soğuk ve rüzgar için de bariyer görevi görür.

Avustralya Kıtasından “Selamlar ve Güzel Haberler..”

Muhterem Abiler

Avustralya kıtasından selam ve hürmetlerimizi arz ederiz.

Buradaki devam edegelen hizmetlerimizi hem paylaşmak hem de meşverete iştirak manasında Nur hizmetinin Avustralya haberlerini takdim etmek istiyoruz.

COĞRAFYA

Avustralya yaklaşık 20 milyon nüfusuyla 500 bin müslüman nüfüsuna sahip ve bunların yaklaşık 120 bini Türk nüfus.

Burası hem ülke, hem kıta hem de ada. Türkiye’den uçakla 23 saat süren bir mesafede. Yüzölçümü Türkiye’nin yaklaşık 7 katı. En yakın komşuları kuzeyde Endonezya ve güneyde de Antartika..

Türk toplumunun büyük çoğunluğu da Sydney ve Melburne şehirlerinde yerleşmiş durumdalar.

GENEL HİZMETLER

Yaklaşık 20 yılı aşkın hizmet çalışmaları Melbourne ve Sydney şehrine Türkiye’den göçmen olarak gelen 3-5 abinin şahsi fedakarlıkları ile başlamış olan dersler ve hizmetler hamdolsun bugün burada büyümüş ve yetişmiş kardeşlerimizle birlikte devam etmekte Elhamdulillah.

Bugün hizmetler Sydney, Melbourne ve Gold Coast (Avustralya’nin doğu sahilinde araları ortalama Bin kilometre olan) şehirlerinde yoğunlaşmaktadır.

Özellikle gelecek nesillere Risale-i Nurların ingilizce mütalaa ve taliminin önemine binaen Türkçe dersleri kadar ingilizce ders ve mütalaalarına burada ihtiyaç hissediliyor. Avustralya’da doğup büyüyen Müslüman Türk gençliği Türkçeyi iyi okuyup konuşamadıklarından bazen Türkce derslerinde de ingilizceye müracaat edilme ihitiyacını hissediyor abilerimiz. Bu özellik Nur Risalelerin orijinal Türkçesinden okumanın önemini ve dilimiz ile birlikte dinimizi korumada Risale-i Nurların ifa ettiği vazifeyi daha iyi takdir etmemize vesile oluyor. Elhamdulillah..

Bu konuda da cemaatimizden bir abimizin öncülüğünde yapılan fedakarca çalışmalar sonucunda Türkçe dersinin Avustralya Ulusal Müfredatına girmesi sağlanmıştır. Dolayısıyla Türk dilinin ihtiyaç olduğu bütün devlet ve özel okullarında Türk çocuklarının, hatta yabancıların dahi okullarında isterlerse Türkçe dersi eğitimi almaları garanti altına alınmış durumdadır. Böylece Risaleleri İngilizcenin yanı sıra orijinal dilinde (Türkçe) okuyabilecek bir nesil yetişecektir inşaallah.

DERSHANELER

Haftalık mutad derslerimiz Umumi, Gençler ve hanımlar gurupları olarak her üç şehirde devam ediyor. Ev dersleriyle birlikte Dershane olarak kullandığımız mekanlarda bir araya geliyoruz.

Melbourne’de, Roxburgh, Dallas, Shepparton ve Sunshine semtlerinde (4)

Sydney’de, Auburn semtinde (1)

ve Gold Coast’da Bond Üniversitesi kampüsündeki mescidinde (1) tane olmak uzere

6 dershane bulunmaktadır. Hem okuma hem de yaşam için masraflar burada ağır olmasından zannediyoruz buraya Türkiye’den talebe gelmesinde bazen maddi bazen de vize problemleriyle karsılaşılıyor. Bunu aşmak için imkanımızın yettiği nisbette talebe ve vakıf hizmetlerini bir araya getirebileceğimiz hem uluslararası talebelere yönelik hem de Türkiye’den veya diğer ehli hizmet ülkelerden dil veya yüksek lisans için gelecek talebelere hizmet zemini hazırlamak Avustralya’daki hizmetlerin ivme kazanması için çok büyük önem arz etmekte ve bu mevzu için siz abilerin himmet ve duasını beklemekteyiz.

Genel hizmetlerin seyri icerisinde de binlerce şükür ediyoruz ki geçen hafta Sydney’de Müslüman olan Avustralyali hemşire bacımız gibi yer yer ihtida haberleri ve Nurlar vasıtasıyla şuurlanan ve istifazeye mazhar olan farklı milletlerden müslümanların dahi dershanlerin, buradaki imani hizmetlere bir kuvve-i maneviye ve ehli imana bir nokta-i istinad olduğuna şahid oluyoruz elhamdulillah.

İNTERNET ve AKADEMİK HİZMETLER

Avustralya genelindeki hizmetlerin ingilizce olarak anlatıldığı bir sitemiz var,

www.risaleinstitue.org

Genel cemaati temsil eden resmi kuruluşumuzun internet sitesinin olması yabancılara kendimizi tanıtmak açısından ve hizmetimizi bilmeyip neler ile meşgul olduğumuzu merak edenler noktasından tanımayanlara önemli bir ilanat hizmeti görüyor.

Ayrıca güzel bir sitemiz daha ingilizce canlı yayın ve arşiv dersleriyle hizmet görmekte.

Üniversite seviyesindeki talebe ve doktora öğrencilerine yönelik yapılan dersleri internet ortamında hem canlı hem de arşivlenmis olarak takip etmek mümkün. Persembe aksamları Melbourne saati ile 7:30 pm de takip edebilirsiniz:

www.actualevidence.com (“hakiki delil” manasında).

Kanaatimizce şu an dünyada büyük bir boşluğu dolduran bu çalışmayı mümkün olduğu kadar paylaşıp ilan etmede fayda mulahaza ediyoruz. Buradaki dersler üniversite sunumları şeklinde takdim edilmekte ve Risalelerdeki imani konular, seminerler tarzında mütalaa edilmektedir. Burada büyümüş öğretim görevlisi veya yüksek lisans mezunu Nur Talebesi kardeşlerin fitri ingilizceleri ile takdim ediliyor ve ders sonrası forumlarda farklı ülklerden (Kanada’dan, Botswanaya, Malezya’dan Amerika’ya kadar) takip edenlerin soru ve sohbetleri de özel forumlarda devam ediyor. Bu forumlara İngilitere’den Prof Colin Turner de aramıza katılanlar içerisinde elhamdulillah.

Bununla birlikte su anda Queensland eyaletinde başlanmış bulunan ve ilk ve orta devlet okullarının müfredatlarına İslami derslerin devlet desteği ile oradaki Nur Talebeleri abi ve ablalarımıza ihale edilmesi de bizlere manevi bir bayram yaşatmakta. Bu sayede İslamiyeti duymamış bir çok yabancı talebe Risale-i Nurlar’ın hakikatlerinden kendi okullarında istifade etmeye vesile olacak bir program ile istikbalde neşv-u nema bulacak imani fidanlar için ab-ı hayat olacaktır diye düşünüyoruz inşaallah. Bu yeni gelişen ve kısa bir zaman sonra Brisbane şehrinden sonra eyalet çapındaki bütün devlet okullarında tatbik edilecek olan bu program için dualarınızı bekliyoruz.

KİTAP PROJEMİZ

Şu anda başladığımız projelerden bir tanesi bütün Avustralya’da ki üniversitelerin ve bütün 6 eyalet kütüphanelerine Risale-i Nurları dahil etmektir. Bu hizmeti çok önemli buluyoruz. Çünki insanlar Risale-i Nurları duyduktan sonra (özellikle gençler) en yakın kütüphanelerinde bu kitabı bulamamaları bizim açımızdan büyük eksiklik olarak karşımıza çıkıyor. En azından insanların referans olarak Risaleleri bulabilmelerini temin etmek bakımından bunu yurtdışındaki üniversitelerinde de tatbik edilmesini temenni ediyoruz. Bu konuda bilgi ve tecrübelerimizi paylaşabilirsek faydalı olabilir.

FİLİPİNLER GENÇLER KAMPI

Allah’ın izniyle bu Aralıkta (yani buranın yaz tatilinde) Üç şehirden toplanan yaklaşık 20 kişilik bir gurupla Filipinlere 12 günlük bir kamp program hazırlığındayız. Hem oradaki ingilizce konuşan halkı görüp, dershanlerde kalan genç Filipinli Nur talebeleriyle ve onların buraya kıyasen yokluk içerisindeki hizmet gayret ve şevkleriyle tanışmalarını istiyoruz. Bu konuda da Asya Pasifikte ciddi manada Avustralya ve Filipinler köprüsünü atmış ve inşaallah istikbale matuf talebe ve imkanları paylaşmak üzere güzel bir mananın gelişmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyoruz.

Aslında bu gençlerin 2013 yılı ortalarında Türkiye’ye gidip mederese hizmetlerini yerinde görüp manevi atmosferi buraya taşımalarının önemini bildiğimizden arzu ediyoruz. Buradaki (ve diğer ülkedeki) hizmetlerin sihhatli bir zeminde büyüme kaydetmesi ve Türkiye’deki abilerimizle gençlerin tanışmaları ve irtibatları noktasından bunu fevkalade önemli buluyoruz. Bu konuda her yönüyle (program için irtibat edebileceğimiz kişi, dershaneler ve işin lojistik olarak bir heyetin hazırlanmasını ve sorumlu bir ismi tayin etme mevzusunu da) meşveretinizde görüşmenizi temenni ediyoruz.

Son olarak Asya Pasifik meşveretinde dile getirilen noktaların gözden geçirilmesiyle inşaallah bu bölgede bulunan Avustralya için önemli meseleleri gündeme getirmiş olacağınızı düşünüyoruz.

Umum ağabey ve kardeşlerimize hürmet ve selamlarımızı bildiriyoruz.

Avustralya Hizmetleri