Etiket: "Çetin Kılıç"

Akıl

Akıl

Akıl bir alettir, anlamaya yarar. Her şeyde olduğu gibi aklın kullanımında da ifrat tefrit söz konusu olabilir. Herşeye itiraz etmek gereksiz merak etmek, her şeyi öğrenmek istemek, aklın kullanımında ifrat etmek olur (Çetin KILIÇ)

Devamını oku ›
Yahudiler birçok peygamberi öldürdüler

Yahudiler birçok peygamberi öldürdüler

Bir davada haklı olmak yeterli değildir, kuvvetli de olmak gerektir.. Bediüzzaman Hazretleri: “Madem el hakku ya’lu haktır. Neden kafir Müslime, kuvvet hakka galiptir.” sorusuna verdiği müstesna cevabın bir bölümünde şöyle buyurur: “Kuvvetin bir hakkı var, bir sırr-ı hilkati var.” Buna göre, düşmana galip gelmemiz için, kuvveti elimizde bulundurmamız lazımdır. Biz zayıf düşersek ve kuvvet düşmanın elinde olursa, düşmanın bu kuvvet ile bize galip gelmesi kaçınılmazdır. (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›
Helaket ve Felaket Asrı

Helaket ve Felaket Asrı

Asrımızda kâinat fenleri ve maddî ilimler revaçta olup, yeni yetişen nesiller bu ilim ve fenleri okudukları; hem tabiiyyun ve maddiyyunun din ve maneviyat aleyhindeki neşriyatı; hem küfr-ü mutlak cereyanı ki, hiçbir din ve maneviyatı tanımayan ve Allah’a iman hakikatına karşı muaraza ederek dinsizliği neşreden, İslâmî fikri zedeleyen ve bütün beşeriyeti tehdid eden, yeni nesillere ve gençliğe imansızlık fikr-i küfrîsini aşılamak isteyen kitab, broşür, gazete gibi neşir vasıtalarının İslâm ve iman düşmanlarınca ön plâna alındığı böyle acib ve dehşetli bir zamanda… Çetin KILIÇ)

Devamını oku ›
Kızıl İcaz

Kızıl İcaz

Kızıl İcaz, Arapça mantık kitabı olan Süllem üzerine yapılmış bir şerhtir. Süllem, XIII. yüzyılın büyük mantıkçısı Esîrüddin el-Ebheriye ait isagüci adlı kitabın manzum şeklidir. İsagüci Müslüman filozofların mantık üzerine yaptığı bağımsız eserlerin adıdır. (Çetin KILIÇ)

Devamını oku ›
Bana Göre

Bana Göre

Tecrübeli şeytan çaylak şeytana insanları nasıl yoldan çıkaracağına dair engin tecrübesini paylaşır. Üzerinde ısrarla durduğu tavsiyelerden biri “Hakikat” ,”samimiyet”, “sadakat”, “batıl”, “günah” kelimelerini sözlüklerden çıkarmalarını, bunların yerine “faydalı”, “iş görür”, “verimli”. “bana göre” kelimeleri koymasıdır. (Çetin KILIÇ)

Devamını oku ›