Etiket arşivi: çift

Kuranı Kerimin İnsanı Hayrette Bırakacak Mucizeleri!

A1B68CArap asıllı araştırmacı Dr.Tarik Al Swaidanın araştırması: Kur’anı Kerimde biri diğeri ile ilgisi olan şeylerin aynı sayıda zikredildiğini tespit etmiş:

 • Kur’anı Kerimde 24 yerde Erkek 24 yerde Kadın anılmış.
 • Kur’anı Kerimde 115 yerde Dünya aynı 115 yerde Ahiret anılmış.
 • Kur’anı Kerimde 88 yerde Melek 88 yerde Şeytan anılmış.
 • Kur’anı Kerimde 145 yerde Hayat 145 yerde Ölüm anılmış.
 • Kur’anı Kerimde 50 yerde Menfaat 50 yerde Rüşvet anılmış.
 • Kur’anı Kerimde 11 yerde İblis 11 yerde Onun şerrinden Allaha sığınma anılmış.
 • Kur’anı Kerimde 75 yerde Musibet 75 yerde Hamd ve Teşekkür anılmış
 • Kur’anı Kerimde 73 yerde Sadaka aynı 73 yerde mutluluk anılmış.
 • Kur’anı Kerimde 17 yerde ehli Dalalet 17 yerde ölü insanlar anılmış.
 • Kur’anı Kerimde 60 yerde Sihir 60 yerde Fitne anılmış.
 • Kur’anı Kerimde 32 Zekat 32 yerde bereket anılmış.
 • Kur’anı Kerimde 49 yerde Akıl 49 yerde Nur anılmış
 • Kur’anı Kerimde 114 yerde Zahmet 114 yerde Sabır anılmış
 • Kur’anı Kerimde 4 yerde Peygamberimiz a.s.m. 4 yerde Şeriat anılmış

Abdulkadir Haktanır

Yeni Evlenen Çiftlere (Şiir)

Din terbiyesi alan, her hususta örnek olur,

Sonra, Rabbini kendisine yardımcı bulur.

 

Dindar çiftler bilirler ki, âîlede dindir hakim,

Mucize insanı yöneten Allahtan başka kim?,.

 

Çünkü makineye yapan, ona kanun o yapar,

Eğer başka biri yaparsa şüphesiz ki sapar,

 

O çiftlere demiş , dini yaşayın, rahat olun,

Ondan sonra bütün hayatınızda huzur bulun.

 

Erkek sinirlenip, evde ben hakimim diyemez,

Dese, evde kavgadan sofrada rahat yiyemez.

 

Gelin itaat etmeyip kafa tutsa beyine,

Bu davranışın zararı en çok olur geline.

 

Bu eşler sabırla hayat sürmeye çalışsalar,

Yek diğerine tahammül etmeye alışsalar.

 

O zaman başta evlatlarına örnek olurlar,

Kendilerini numune-i imtisal bulurlar.

 

Onlar mahkemelere taşınmaktan kurtulurlar,

Sonra bunlar örnek evliler sayılmış olurlar.

 

Âilede ne erkeğin ne hanımın sözü geçer,

Orda Allahla Peygamber, hükmederse iş biter.

 

Gelin için yaşlılara hürmet  berekettir,

Ona düşen yavruya şefkat yaşlıya hürmettir.

 

Sonra bu gelin, takdire şayan bir rütbe alır.

Böylece halktan takdir, Allahtan sevap kazanır,

 

Onların hedefi cenneti kazanmak olacak,

Burada ki geçici lezzetlere bağlanmamak.

 

Tabii ki  kibirden kurtulanın her şeyi hoş,

Dinin dışında yapmacık davranışlar kalır boş.

 

Bazı gelin beyine, anne babana bakmam der,

Aceba o kaynana olunca nasıl hürmet ister?

 

Bu hanım insanlığa ters terbiye almıştır,

İyisini almayınca onu dertler yakmıştır.

 

Ekser kızların terbiyesi annesindendir,

Lazımını almazsa dert küpü gibi biridir.

 

İnsan, kulakla gözden aldığının mahsulıdır,

Okuyup dinlemediyse hülyalar sandığıdır.

 

Gelin kendi menfaatinden başka düşünmezse,

Rahatlığı durmakta değil hizmette görmezse.

 

O hanım ne kendine ne ev halkına verir huzur,

Yaşadığı evde rahatlık tamamen bozulur.

 

Peygamberimizin sözü kulağa küpe olsun,

Kızım Aliye cariye ol ki,o sana köle olsun.

 

Biz kızlarımızı bu ahlakla teçhiz edelim,

Evlendimi, kızımız çok şükür mutlu, diyelim.

 

Abdülkadir Haktanır

www.NurNet.org