Etiket arşivi: hasbi şen

Endonezya’dan İyi Haberler!

Endonezya’da, geçtiğimiz haftalarda 11. İslami Kitap Fuarı yapıldı. 9-18 Mart tarihleri arasında tertib edilen fuar Endonezya’daki en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 200 civarında yayınevinin katıldığı bu fuara 500 bin kişi ziyaret ettiği tahmin ediliyor.

Fuarda bu yıl Risale-i Nur’lar da bir standda tanıtıldı. “Dünya Risale-i Nur okuyor. Risaleler 40 dile çevrilmiştir” yazılı bir afişin asıldığı standda Arapça, İngilizce ve Endonezya Lisanı’nda risalelerin yanı sıra Hintçe, Rusça, İspanyolca risaleler de teşhir edildi.

Fuar hakkında Endonezya’dan Hasbi Şen şu bilgileri verdi:

“Kitap fuarından önce bastırdığımız 4000 adet risale tanıtım broşürü dağıtıldı, bu broşürler vesilesiyle birçok insan standımızı ziyaret etti.

Risale-i Nurlar’ı ilk defa duyduğunu ifade edenler olduğu gibi daha önce duymuş fakat hiç okumadığını söyleyenler vardı ziyaretçiler arasında. Bunlara standımızı ziyaretleri esnasında Üstad’dan ve Risale’lelerden bahsettik. Kitap satın alaanlara kartvizitimizi takdim edip onların da irtibat numaralarını aldık. Böylece epeyce kişiyle tanışma imkanımız oldu.

Müşahhas misal vermek gerekirse bunlardan biri Andi isminde üniversite öğrencisi. Kendisi üniversitesinin öğrenci değişimi programıyla bir sene Türkiye’de kalmış ve Türkçe öğrenmiş. Risaleleri kısmen okuduğunu ve çok hoşuna gittiğini ifade etti. Tanışdıktan bir kaç sonra dersanemizdeki derse iştirak etti.

Biraz yaşlıca bir amca geldi. Risaleleri internetten duyduğunu söyledi ve sitemizden Endonezya Lisanında risale okuduğunu ifade etti. Bilgisayardan okumanın kitabın yerini tutmayacağını söyleyerek birkaç tercüme risale satın aldı.

Bu fuar Endonezya’daki en büyük fuar olduğu için çevre ülkelerden de ziyarete gelenler oldu. Malezya’dan gelen bir çok kitabevi veya yayınevi sahibi standımızı ziyaret ederek risale satın aldılar. Müşahade ettiğimiz husus Malezya’dan gelenlerin çoğunun risalelerden haberdar olduğu idi.

Kitap fuarında Endonezya’da çok meşhur olan Habiburrahman el-Şirazi isminde bir roman yazarı ile tanıştık. Kendisi Ezher mezunu. Son romanı 100.000 adet basıldı. Son kitabının tanıtım toplantısında görüştük. Daha sonrada standımızı ziyaret etti. Kendisine Tarihçe hediye ettik. Ben de Risale-i Nurların Arapçası var, Said Nursi hayran olduğum alimlerden birisidir dedi.

Endonezya’da Nahdatul Vatan isminde İslami bir cemiyet var. Bu cemiyetin yetkililerinden bir kaç kişi standımızı ziyaret etti ve tercüme risalelerden satın aldılar. Bizde irtibat telefonlarını aldık, daha sonra kendilerini ziyaret edeceğiz. Yine İslami bir cemiyet olan İslam Ümmeti Birliği’nden bir yetkili standımızı ziyaret etti, bir arkadaşı vesilesiyle risalelerden haberdar olduğunu ifade etti. Cemiyetlerinin temel maksadının alem-i İslam’ın ittihadinin teessüsü olduğunu bizlere iletti. Standımızdaki risalelere bir göz attıktan sonra tercüme İhlas ve Uhuvvet Risalesi’ni satın aldı ve biz de kendisine Arapça Hutbe-i Şamiye hediye ettik. Kendisi Üstad’ın İttihad-ı İslamla alakalı fikirlerini anlatmamız için cemiyetlerine davet ettiler. İnşaallah yakın bir vakitte ziyaretlerine gideceğiz.

Belki anlatılacak daha çok şey var ama uzun süreceği için burada hatime veriyoruz. Cenab-i Hakk hizmeti imaniye ve Kur’aniyede sebat etmeyi nasip eylesin.

Kaynak: İyi Haberler

Endonezya Gençlerinin Risale-i Nur İlgisi (Hizmet Mektubu 04.03.2012)

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu,

Aziz, Sıddık Kardeşlerimiz

Medine’de ikamet eden Mustafa Yeşilyurt abinin Endonezya’ya ziyareti vesilesiyle şevke medar bazı hizmetlerden bahsetmek istiyoruz.

HACDA KENDİSİNE RİSALE VERDİĞİMİZ HOCA BİZİ KARŞILADI

Endonezya’da sadece dini ilimlerin tedris edildiği medreseler olduğu gibi dini ve fenni ilimleri okutan medreseler de var. Pesantren denilen bu medreselerin sayısı 5000’in üzerinde. İlkokuldan başlayıp üniversite seviyesine kadar eğitim veren okullardır. Özellikle Doğu Cava medreselerin yoğun olduğu bir bölge. 21-24 Şubat tarihleri arasında bu bölgedeki medreselere ziyaretlerde bulunduk. Birinci durağımız Cava adasının ikinci büyük şehri olan Surabaya’ya yakın olan Gresik ilçesi. Burada hac sırasında kendisine risale verilen ve bu vesile ile tanıştığımız medrese müdürü Hayrul Atho hoca bizi havaalanında karşıladı ve medresesine götürdü.

Al-İbrahimi medresesi girişinde talael bedru kasidesini okuyan medrese talebeleri tarafından karşılandık. Bu medrese yaklaşık 1000 kadar talebesi bulunan bir medrese. Cemaatle kılınan öğle namazına müteakip Mustafa Yeşilyurt abi üstadı ve risaleleri tanıtan bir konuşma yapıp Risalelerin hangi zor şartlar altında yazıldığını izah etti. Daha sonrasında yaklaşık 300 talebenin iştirak ettiği bu programda Sünnet-i Seniyye risalesinden ders yaptık.

Bir sonraki durağımız Jombang Şehri. 21 Şubat Salı günü akşamı bu şehrin en büyük medresesi olan Bahr-ul Ulum medresesini ziyaret ettik. Bu medrese yaklaşık 5000 talebesi var. Mustafa abi, Medrese müdürü, hocaları ve talebelerinin iştirak ettiği 500 kişilik bir cemaate üstadı tanıtarak risalelerin mahiyetinden bahsetti. Burada da yine Sünnet-i Seniyye risalesinden ders yapıldı. İki takım küçük Arapça risalelerden kütüphaneye konulmak üzere medrese müdürüne takdim edildi. Sual cevap faslından sonra medrese hocalarıyla akşam yemeği yenildi.

Ertesi günün sabahında yine Bahr-ül Ulum Vakfı’na bağlı olan yüksek okula ziyarette bulunduk. Yüksek okul hocaları ve talebelerinin iştirak ettiği yaklaşık 100 kişilik bir topluluğa hitap edildi. Türkiye’ye karşı kalbi bağının olduğunu ifade eden yüksekokul müdürünün açılış konuşmasından sonra Mustafa abi üstadı tanıtıp risalelerin hangi zor şartlarda yazıldığını anlattı. Sonrasında 17. Lem’a nin 13. Notasında bahsedilen medar-i iltibas olmuş beş meselenin birincisi ile İhlas risalesinden bazı yerleri okuduk. Yüksek okul kütüphanesine küçük Arapça risalelerden hediye edip ayrıldık.

ENDONEZYA DİLİNDEKİ RİSALELERDEN HEDİYE EDİLDİ VE BELGESEL SUNUMU YAPILDI

Öğleden sonra yine bu şehirde bulunan devlet okulu olan imam-hatip lisesini ziyaret ettik. Liseli öğrenciler tarafından karşılandık. Lisesi müdürünün açılış konuşmasından sonra Mustafa abi üstadın hayatını özetledi ve risalelerin mahiyetini ve nasıl yazıldığını anlattı. Yaklaşık 150 talebenin iştirak ettiği bu programda 1. Söz’ü talebelere ders olarak okuduk. Endonezya lisanındaki bazı risaleleri okul müdürüne takdim ettik.

22 Şubat Çarşamba günü akşamüzeri üçüncü durağımız olan Kediri şehrine vardık. Perşembe günü sabahı Kediri şehrinde bulunan iki büyük medreseyi ziyaret ettik. El-Emin ismindeki birinci medresede medrese yetkilileri ile görüşüp medrese kütüphanesine konulmak üzere küçük Arapça risalelerden hediye ettik. El-Felah ismindeki ikinci yer yaklaşık 7000 talebenin öğrenim gördüğü bir medrese. Burada da yetkililerle görüşüp Arapça risale hediye ettik.

Öğleden sonra 2007’de uluslararası Bediuzzaman Sempozyumu’nun icra edildiği Kediri İslam Üniversitesinde bir toplantı oldu. Yaklaşık 70-80 yüksek lisans talebesinin iştirak ettiği toplantıya Endonezya Lisanında Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatını anlatan CD’nin gösterimi ile başlandı. Daha sonra Kur’an-ı Kerim’in bu asra bakan tefsiri olan Risale-i Nur’ların mahiyetini anlatan bir giriş konuşması yaptıktan sonra 11. Lem’a’dan bazı yerler okundu ve sual-cevap faslıyla toplantı sona erdi. Akşamında ise Darul Marifet isimli 1440 talebesi olan bir medreseyi ziyaret ettik. 50 civarında medrese hocasıyla bir görüşme oldu. Medrese yetkilileri medrese hakkında bilgi verdikten sonra üstadın hayatını anlatan CD izlendi. Daha sonrasında da 20. Lem’a’dan ihlasla alakalı bahisten bazı yerler okuduk.

SAVAŞ ESNASINDA YAZILAN VE EL-EZHER’DE OKUTULAN İŞARAT’ÜL İ’CAZ ESERİNİ HEDİYE ETTİK

Ertesi günün sabahında Kediri’den Surabaya şehrine hareket ettik. Saat 10 civarı Surabaya’da bulunan Sunan Ampel İslam Enstitüsü Yüksek Lisans-Doktora programına ziyarette bulunduk. Buranın müdürü olan Tefsir profesörü Ridvan Nasir, rektör yardımcısı Prof. Abdul Haris ve Tarih profesörü Ali Mufrodi ile görüştük. Prof. Rıdvan’a İşarat’ül İ’caz’ı takdim edip harp meydanında yazıldığından bahsettik. El-Ezher ve bazı üniversitelerde ders kitabi olarak okutulduğunu söyledik. Kendisi İşarat’ül İ’caz’ı okuyacağını ve talebeleri paylaşacağını bize aktardı. Diğer hocalardan birine İhlas diğerine de Mucizat-i Ahmediye risalesini hediye ettik. Cuma namazından sonra Cakarta’ya donduk.

Cumartesi sabahı dershanemize yakın olan daha önce tanıştığımız Güney Kalimantan eyaleti talebelerinin kaldığı yurtta bir sohbet oldu. Yurtta kalan talebelerin ve dershanedeki derslere iştirak eden öğretim üyesi ve talebelerin iştirak ettiği bu derste Mustafa Yeşilyurt abi üstadı ve risaleleri tanıtan bir konuşma yapıp Risale-i Nur’ların hangi zor şartlar altında yazıldığını izah etti. Sünnet-i Seniyye’ye ittiba etmenin ehemmiyetinden bahsedip 11. Lem’a dan bazı yerleri okuduk. Sual ve cevap faslından sonra cemaatle öğle namazı kılındı.

İkindi namazından sonra Banten Eyaletindeki Nahdatul Ulama Cemaati’nin âlimleriyle bir görüşme oldu. Bu görüşmede Mustafa abi üstadın hayatını özetledi ve Risale-i Nur’ların mahiyetinden bahsetti. Uhuvvet risalesinden bazı kısımlar okundu ve âlimlere Arapça risalelerden hediye olarak verdik. Âlimler memnuniyetlerini ifade ettiler.

Pazar günü öğle vakti mutad olan Türkçe risale dersi yapıldı. Ayetül Kübra’dan 23. Sözden ve lahikalardan dersler okundu. Mustafa abinin yaşlı haliyle Endonezya’yı ziyaret etmesi ve Türklerin dersine iştiraki kardeşlere büyük bir şevk oldu. Pazar akşamı risalelerin mütercimi Fauzi hocayı ziyarete gittik ve her Pazar akşamı evinde olan sohbete iştirak ettik. Sohbette Sünnet-i Seniyye risalesinden okundu.

Pazartesi akşamı dershanemize bir saat 45 uzaklıktaki Depok şehrinde mutad Endonezya Lisanındaki derse iştirak ettik. Derste sıralı olarak 11. Söz okundu ve müzakere edildi.

Cenab-ı Hak ihlas ile amel etmeyi nasib eylesin ve yapılan hizmetlerin tesiri için dua ediyoruz.

Endonezya Nur Talebeleri

www.NurNet.Org

Endonezya’dan Nurlu Haberler (video)

9 yıl önce Endonezya’ya bir vasıtayla giden ve akabinde orada kalıp Risale-i Nur’ları Endonezya halkına anlatmayı kendine bir vecibe olarak bilen Nur Semesta Vakfı Kurucusu Hasbi Şen, Dost Tv – Sefine programının telefon konuğuydu.

Sefine Programında Endonezyada ki hizmetlerden bahsetmiş olduğu kesiti sizlerin istifadesi için paylaşıyoruz.

Cenab-ı Hak hizmetlerini kabul etsin inşallah…

İşte o video: