Etiket: "hilafet"

Hilafet Nedir? Halifelik Neden Kaldırıldı?

Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre önce imzalanan Lozan anlaşmasının asıl maddeleri dışında gizli maddeleri de bulunmaktaydı. Bu antlaşma başta hilafetin kaldırılmasıyla birlikte bütün inkılap hamlelerini de içine almaktaydı. İngiliz devlet adamı Lord Courson’ un mecliste yaptığı konuşması ile bunları tamamen doğrulamaktadır. Lozan antlaşmasından sonra İngiltere avam kamarasında Türkler’ in istiklalini niçin tanıdınız? diye yükselen itirazlara verdiği cevap şuydu; “işte asıl bundan sonra Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları, maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz. ” demiştir. (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›

İnsan niçin üstün yaratıldı?

Melekler; “hamd, tesbih ve tekbir” görevlerini hakkıyla yerine getiriyorlardı, ancak bu onların arza halife olmaları ve yeryüzündeki canlılarda tasarrufta bulunmaları için yeterli değildi. Mahlukatın tesbihlerini temsil etmek başka, bu varlıklar üzerinde icraatta bulunmak daha başka idi.

Devamını oku ›
Barla’da Diriliş (Şiir)

Barla’da Diriliş (Şiir)

Barla’da gerçek imanın temeli atılıyor, Ankara’da da başka bir devrim gerçekleşiyor.
Bin dokuz yüz yirmi dörtte Hilafet son buluyor, Okunan dini tedrisat tamamıyla bitiyor.

Devamını oku ›