Etiket: "Hz. Adem"

Evrim Teorisi İslam’a Uygun Olabilir mi?

İnsan evrimleşerek yaratılmış olamaz mı, bu durum İslam’a ters midir? İnsanın yaratılışı Kuran’da nasıl anlatılmıştır?

Devamını oku ›

Hz. Adem’in Ayak İzleri

İlk insan ve ilk peygamber olan Hazret-i Âdem’e yeryüzünde yaşayabilmesi için gerekli bütün bilgiler Cenab-ı Hak tarafından verilmiştir. Buna rağmen neden son 10.000 sene içinde insanoğlunun ulaştığı maddî terakki(!) ilk 25.000 sene içinde vuku bulmamıştır?..

Devamını oku ›
İslâmî B/ilim – Bilimsel Bilim Karşılaştırmaları-2

İslâmî B/ilim – Bilimsel Bilim Karşılaştırmaları-2

İslâmî B/ilim – Bilimsel Bilim Karşılaştırmaları (2)
Bedî’üzzaman Said Nursî Hazretleri’nin (R.Â.) “Medresetüz Zehra” Projesinin Ders Müfredatı kapsamında; “Bilimsel Bilim’in Eksik – Yanlış – Zararları ve İslâmî (B)İlim’e niçin Geçmeliyiz? …(Ayhan Küflüoğlu)

Devamını oku ›

Hz. Adem (A.S.) Kimdir? Kısaca Hayatı..

İlk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Âdem Aleyhisselam, yaratılmadan önce, bugün görüp müşahede ettiğimiz canlı-cansız bütün mahlûkat yaratıldı. Dünyada, bir insanın yaşayabilmesi için gerekli olan her şey vücuda getirildikten sonra, ilk insan yaratıldı… (Çetin Kılıç’ın yazısı..)

Devamını oku ›
Hz. Adem’in Cennetten İhracı

Hz. Adem’in Cennetten İhracı

Hz. Âdem’in (a.s.) Cennetten İhracı ve Bir Kısım İnsanların Cehenneme Girmesi Hikmeti Nedir?

Devamını oku ›