Etiket: "islamiyet"

Münâcât-ı Üveys El-Karanî’nin Tercümesinin Tekmiline Bir Nümune

Münâcât-ı Üveys El-Karanî’nin Tercümesinin Tekmiline Bir Nümune

Bir tane Nur Talebesi Ağabey bana dedi ki; “Üstâd’ın Mektubat’ta bir kısmını tercüme ettiği Veysel Karanî’nin münâcâtının keşke hepsi aynı tarzda tercüme edilse idi..” Bende bu tercümenin tekmil edilmesi işi için çok ciddi bir iştiyak vardı.  “Münâcât-ı Üveys El-Karanî”nin Üstâd Bediüzzaman Hazretleri’nin üslûb ve tarzında tekmilini can u gönülden talep ediyordum. Daha sonra bu tekmil işlemi için Kadıyü’l-Hacat olan Cenab-ı […]

Devamını oku ›

Dünyanın her tarafında olan Türkler ise Müslümandır…

“Cây-ı dikkat bir hal…” Yani dikkat edilecek bir durum… Üstad Bediüzzaman Hazretleri, öncelikle dikkatleri konunun üzerine çekiyor. Devamında da neden böyle dediğini anlamamız mümkün. 

Devamını oku ›

Hakikat ve Ünsiyet

En mühim hakikat, Allah  Resulü ve Son Peygamber Hz. Muhammed (a.v.s.)’ın bize tebliğ ve tâlim ettikleridir. Bizim için hakikatin iki esas kaynağı, Kur’an ve Hadis’tir. Bu iki esas kaynağa kısaca “nakil” de denir.
İnsanların hakikati anlayabilmeleri için, hem akıla hem de “nakil”e ihtiyaçları vardır…
(Prof. Dr. Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›

İslâm’da Şiddet Yoktur

İslamiyet’in ulvi hakikatlerine vakıf olan kimselere malumdur ki, İslâmiyet, kılıç ve kuvvetle değil, tebliğ ve irşad ile yayılmış, kendisini kalplere ve akıllara böylece kabul ettirmiştir. Dinde zorlama yoktur ki, şid­det ve cebir kullanılsın…
(Mehmed Kırkıncı)

Devamını oku ›

Hükümet-i Hazıra ve Reis-i Cumhura

Risale-i Nur Külliyatı ve Müellifi Bediüzzaman Said Nursi de
daima müsbet hareket metodunu takip ederek
gönüllerinde sancaktar-ı islamiye hissinin
şuurunu sinelere nakşetmiştir.
(Muhammed Numan ÖZEL)

Devamını oku ›