Etiket: "meşveret"

Meşveretlerde ki Mana

Meşveretlerde ki Mana

Meşveret etmek, fikir almak, kamu oyu yoklaması yapmak elbette ki, insanın şahsi hayatı ve içtimai hayatın istikameti için elzem olan bir şeydir. Bunun ihmal edilmesi istibdatı, istimal edilmesi ise istikameti, bir grup tarafından bu sistemin su-i istimali ise oligarşiyi ve zımni manada istibdadı tevlid eder. (Muhammed Numan ÖZEL)

Devamını oku ›

İstişâreye Önem Vermek

Müşavere hayırlı ve isabetli karar vermede bir anahtardır. İslâm dini meşveret esası üzerine kurulmuştur. İstişâre Cenab-ı Hakk’ın emri ve Hazret-i Peygamber’in (sav.) mühim bir sünnetidir…
(Mehmed Kırkıncı)

Devamını oku ›

Şahsın değil Hakkın hatırı âlîdir!

Hakiki Meşveretin Nasıl Yapılacağı Ve Meşveret’in Su’i İstimal Edilmemesi! ( Muhammed Numan özel )

Devamını oku ›

Meşveret ve şûrânın enfüsî mütalâası

İçtimaî konuların tanziminde, âyetten alınan en mühim ders meşverettir!

Devamını oku ›
Sadâkat ve meşveret

Sadâkat ve meşveret

Dünyevî bir takım faydaları elde etmek ve kaybetmemek adına, bu zamanın arzî olan içtihadlarına istinaden sadâkate münafi hareket etmek, kişinin daire içerisindeki pozisyonunu belirlemede önemlidir.

Devamını oku ›