Etiket arşivi: mucizat-ı ahmediye

Almanca Mucizat-ı Ahmediye Risalesi . .

Al1953 tarihinde Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretleri tarafından 1200 lira para verilerek bir yayın evi kurulmasına teşvik ettiği ve Bunun neticesinde M. Said ÖZDEMİR, Mustafa Cahit TÜRKMENOĞLU gibi ağabeylerin kuruluşunda isimleri bulunan ve üstadımız hayatta iken kurulan tek yayınevi olması gibi hususiyetler arz eden İhlasNur Neşriyat, Kurucusu olan M. Said ÖZDEMİR Ağabeyden sonra neşriyata kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Lahika ve Şualar kitapları hariç, diğer kitapları Eski Tanzim Envar Neşriyat ile sayfa ve paragraf uyumlu şekilde baskısını yapmaktadır.

Risale-i Nur Külliyatının yabancı dil sesi, tercüme eserlerle artmaktadır.

İhlasNur Neşriyat tarafından Almanca Mucizat-ı Ahmediye Risalesi baskısı yenilenerek, Risale-i Nur Tercüme eserler ailesine kazandırıldı.

www.ihlasNurNesriyat.com  www.Nur.Gen.Tr

 

www.NurNet30.org

Sabah Namazından Sonra “Mucizat-ı Ahmediye” Dersleri

İstanbul’da faaliyet gösteren Divan Akademi’de, pazar günleri sabah namazından sonra “Mucizat-ı Ahmediye Risalesi” mütalaa ve müzakereleri yapılıyor. Yeni Akit yazarı Muhsin Meriç’in bildirdiğine göre “Gül Kokulu Okumalar” olarak duyurulan çalışma altı hafta devam edecek.

Muhsin Meriç, şunları aktardı:

Bu hızla giderlerse “Akademi” denilince yakında Divan Akademi ilk akla gelenlerden olacak. Çünkü benzerlerinden hayli farklı bir programla yola çıkıyor Divan Akademi. (www.divanakademi.org)

İstanbul/Fatih merkezli Divan Akademi’nin yeni bir çalışmasını yazacağım bugün. Divan Akademi, yine bir ilke imza attı ve yeni bir projeyi Pazar günü sabah namazından sonra başlattı.

“Gül Kokulu Okumalar” diye duyurulan çalışmada bir ilim meclisi kuruluyor ve bu mecliste Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin telif ettiği Mucizat-ı Ahmediye Risalesi mütalaa ve müzakere ediliyor.

Ramazan ayında gerçekleştirilen “Teravihten Sahura Kadar” Mucizat-ı Kur’aniye Okumaları üç hafta sürmüştü; Mucizat-ı Ahmediye Okumaları da altı hafta devam edecek.

Peki, Ondokuzuncu Mektup, Mucizat-ı Ahmediye Risalesi’nin özellikleri nelerdir?

1- Mucizat-ı Ahmediye Risalesi isminden de anlaşılacağı gibi Sevgili Peygamberimiz (asm)’ın mucizelerini açıklıyor, beyan ediyor.

2- Eser, Peygamber Efendimiz (asm)’ın risaletinin nasıl mucize olduğunu izah ve ispat ediyor.

3- Tamamı nakil ve rivayet olmakla birlikte, Bediüzzaman Hazretleri’nin yanında hiçbir kaynak kitap olmadan, kendi ifadesiyle dağ, bağ köşelerinde, üç-dört gün zarfında her günde iki-üç saat çalışmak şartıyla tamamı on iki saatte telif edilen harika bir eser Mucizat-ı Ahmediye Risalesi.

4- Hazret-i Üstad’ın ifadesiyle “Bu risale uzunluğuyla beraber, ne yazması usanç verir ve ne de okuması halâvetini kaybettirir.”

5- Eserde Peygamberimiz (asm)’ın mucizeleri mükemmel bir tasnifle sıralanmakla birlikte, risalenin baş kısmındaki Esaslar’da kısa, öz ama mukni bir hadis usulü dersi veriliyor.

6- Dakik bir nazarla risale okunduğunda Peygamberimiz (asm)’ın nübüvveti hakkında zihinlerde soru işareti kalması mümkün değil. Risale, “Bir kitap okudum, hayatım değişti” dedirtecek kuvvette bir eser.

7- Eserin kâtipleri (Abdullah Çavuş, Süleyman Sami, Şamlı Hafız Tevfik, Hafız Halid) telif sürecini şöyle anlatıyorlar: “Evet, biz müsveddesini yazıyorduk, Üstadımız da söylüyordu. Yanında hiçbir kitap yoktu. Hiç müracaat da etmiyordu. Birdenbire gayet sür’atle söylüyordu. Biz de yazıyorduk. İki-üç saatte otuz-kırk, daha fazla sayfa yazıyorduk. Bizim de kanaatimiz geldi ki bu muvaffakiyet mucizat-ı nebeviyenin bir kerametidir.”

8- Mucizat-ı Ahmediye Risalesi’nin nasıl ve niçin telif edildiğini, eserin sonunda, Bediüzzaman Hazretleri de şöyle anlatır: “Şu risalenin telifinde Cenab-ı Hakk’ın bir eser-i inayetini ve rahmetini zikredeceğim. Ta şu risaleyi okuyanlar ehemmiyetle baksınlar. İşte şu risaleyi yazmak hiç kalbimde yoktu.

Çünkü risalet-i Ahmediye’ye (asm) dair Otuz Birinci ve Ondokuzuncu Sözler yazılmıştı. Birdenbire şu risaleyi yazmak için mücbir bir hatıra kalbe geldi. Hem kuvve-i hafızam musibetler neticesi olarak sönmüştü. Ve hem meşrebimde yazdığım eserlerde nakil suretiyle kal-kıyl suretiyle gitmemiştim. Hem yanımda kütüb-ü hadisiye ve siyer kitapları yoktu. Bununla beraber ‘tevekkeltü alellah’ deyip başladım.

Öyle bir muvaffakiyet oldu ki Eski Said’in kuvve-i hafızasından ziyade hafızam yardım etti. Her iki üç saatte sür’atle otuz kırk sayfa yazıldı. Bir tek saatte on beş sayfa yazılıyordu. Ekseri, Buhari, Müslim, Beyhaki, Tirmizi, Şifa-i Şerif, Ebu Nuaym, Taberi gibi kitaplardan naklediliyor. Hâlbuki bu nakilde hata olsa hadis olduğu için günah olması lazım geldiğinden kalbim titriyordu. Fakat anlaşıldı ki inayet var! Ve şu risaleye ihtiyaç var. İnşaallah sahih bir surette yazılmıştır. Şayet bazı elfaz-ı hadisiyede veya ravilerin isminde bir yanlış bulunsa tashih edilerek müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımdan rica ederim!”

İşte Divan Akademi’nin bu çalışması bunun için çok kıymetli ve takdire şayan. Eser, muhteşem bir gül bahçesi gibi; temiz vicdanları, insaflı nazarları bekliyor.

Gül bahçesinden birazcık koklayanlar bile sermest oluyorlar, bu sayede Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Efendimiz’e muhabbet ve bağlılıkları artıyor.

Gül Kokulu Okumaları tebrik ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Fırsatı olanları da bu gül bahçesine davet ediyoruz.
Kayıt ve Bilgi için: www.divanakademi.org
Telefon: 0212 621 40 41