Etiket: "Muhammed Numan Özel"

Nur’un Erkan ve Saff-ı Evveleri

Nur’un Erkan ve Saff-ı Evveleri

Hizmeti kendisine uydurmak isteyenler daima her yerde her meşrebde sıkıntı çıkartmışlardır.
Bu tipler hassaten cerbeze sahibidirler aynı zamanda.
Yani hakkı batıl, batılı hak gösterecek bir zeka sahibidirler.
(Muhammed Numan özel)

Devamını oku ›
Neden hedef tahtasında Risale-i Nur ve talebeleri var?

Neden hedef tahtasında Risale-i Nur ve talebeleri var?

Risale-i Nur Külliyatı namıyla bilinen Kur’an-ı Kerim’in Dirayet ve Rivayet tefsiri olmak üzere iki kategoriye ayrılan ve daha sonra bunlar da kendisi içerisinde kategorize olan..
ve Dirayet Tefsiri kategorisinde en son ve en geniş çapta telif edilmiş 20 ciltten müteşekkil bir tefsiridir.
(Muhammed Numan özel)

Devamını oku ›
Evlilik bir ibadettir !

Evlilik bir ibadettir !

Bir insanın refika-i hayatı ise erkek olsun kadın olsun onun hayatının tamamını kapsayacak surette olmalıdır.
(Muhammed Numan özel )

Devamını oku ›
Gönderdiğim Uçurtmam

Gönderdiğim Uçurtmam

Bir Uçurma gönderdim göğe

Tüm Umutlarımı

Tüm dualarımı

Rahmet iklimindeki o melteme

( Muhammed Numan özel )

Devamını oku ›
Darbeye yeltenenler Hamiyet-i Aliyeyi tahrik etti

Darbeye yeltenenler Hamiyet-i Aliyeyi tahrik etti

Çokça duyulan ve herkesin bildiği hamiyet kavramının lügatmanasına bakmakla başlayalım. “Hamiyet: Gayret. * Nâmustan gelen gayretle utanma veya kızma. * İstinkâf etmek. * Mukaddesatı ve milletin haklarını, mâmus ve haysiyeti korumak hususlarında gösterilen gayret ve ihtimam hasleti. İman ve İslâmiyeti ve Hz. Peygamber’in (A.S.M.) Sünnet-i Seniyyesini ve din ve mücahede kardeşlerini muhafaza ve müdafaa etmek gayreti.” [1] Bu manalar çerçevesinde bakılınca insanlarda […]

Devamını oku ›